Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

  • 2016-12-07

    Södertörnsforskare deltar i forskningsprojekt som tilldelas 17,5 miljoner av Vinnova

    Projektet ”Decode - Community Design for Conflicting Desires” har tilldelats ytterligare 17,5 miljoner kronor i forskningsanslag av Vinnova. Projektet ingår i Vinnovas forskningsstrategiska område Utmaningsdriven innovation – Hållbara städer och kommer att ledas av Tyréns, Sweden Green Building Council (SGBC) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Jonna Bornemark från Södertörns högskola är en av de deltagande forskarna.

  • 2016-08-19

    HUMAN RIGHTS & PHILOSOPHY

    On the philosophical origins and implications of the universal declaration of human rights.

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier