Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2017-01-13

  Medicinturism - en bokpresentation

  Internationell medicinturism kan bidra till tjänsteexporten, skapa arbetstillfällen och medicinsk spetskompetens. Torsdagen den 19 januari 2017 kl. 16.00 presenteras boken Medizintourismus. Erfahrungen mit einer weltweiten Wachstumsbranche på Södertörns högskolas bibliotek. Boken är ett resultat av KK-stiftelsens forskningsprojekt Patients beyond Frontiers: The Challenge of Medical Tourism to Swedish Health Care under ledning av professor Erik A. Borg.

 • 2016-12-21

  Ny bok: Designrätt

  Idag är det självklart att design är viktigt. Det kan vara avgörande för företags framgång. Många av de val vi gör till vardags görs utifrån design av olika slag. Christina Wainikka, lektor och jur dr i företagsekonomi vid Södertörns högskola har skrivit en bok om designrätt.

 • 2013-10-09

  EU öppnar gränserna för planerad vård och medicinturism

  Medicinturism är en ny, global marknad som påverkar de nationella sjukvårdssystemen. Spelplanen förändras snabbt för vårdgivarna när antalet patienter som söker sig utomlands ökar i världen och i Sverige. Hittills har EU-medborgare haft rätt till akutsjukvård inom unionen. Nu öppnas dörren även för planerad vård genom ett nytt EU-direktiv. I oktober 2013 ska rätten vara införlivad med nationell lagstiftning.

 • 2012-12-19

  Forskningspengar till Anders Ivarsson Westerberg

  Det administrativa arbetet ökar i offentlig sektor, men kunskapen om vilka konsekvenser det får för arbetsmiljön är låg. Anders Ivarsson Westerberg, docent i företagsekonomi får nu 1700 000 kronor från AFA försäkring för att utreda hur de anställda påverkas.

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier