Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

  • 2014-01-20

    Södertörns konstvetenskap får högst betyg i landet!

    I den just avslutade granskningen av utbildningar i konstvetenskap, konst- och bildvetenskap samt konstvetenskap och visuell kommunikation framkommer att vårt ämne placerar sig i toppen av dessa. Vad som bedömts är avancerad nivå: c och magister i vårt fall. Underlaget har dels och framför allt bestått av framslumpade uppsatser, dels av en av oss författad självvärdering.

  • 2013-09-24

    Tioårsjubileum för konstvetenskapen på Södertörns högskola

    För tio år sedan startade ämnet konstvetenskap på Södertörns högskola. Det firas genom ett framåtblickande symposium på Moderna museet den 4 oktober 2013. Temat är framtiden och de tio kommande åren för konsten och vetandet om konsten.

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier