Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

Fler sökträffar

Gå till sida:12

 • 2018-01-09

  Disputationer som skedde i december

  Under december månad disputerade fem av Södertörns högskolas doktorander: Josefine Larsson i miljövetenskap, Roman Horbyk i media- och kommunikationsvetenskap, Karin Jonsson i historia, Julia Velkova i media- och kommunikationsvetenskap och Natasja Börjeson i miljövetenskap.

 • 2017-06-01

  How Ukraine's EuroMaidan Protests Sparked a Revolution in Modern Media

  Per Ståhlberg och Göran Bolin från Medie- och kommunikationsvetenskapen blev intervjuade i Ukrainsk TV häromveckan. De blev intervjuade kring sitt forskningsprojekt om Nation Branding. Väldigt intressant!

 • 2017-06-01

  Per Ståhlberg, Swedish researcher of media and national branding

  Ett av de forskningsprojekt som just nu bedrivs på MKV, Södertörn, handlar om informationskriget mellan Ryssland och Ukraina. Den Ukrainska nyhetsbyrån Ukrinform har uppmärksammat denna forskning och publicerat en längre intervju med Per Ståhlberg som leder projektet.

 • 2015-10-13

  Göran Bolin och Johan Fornäs invalda i Academia Europea

  Göran Bolin och Johan Fornäs, båda professorer i medie- och kommunikationsvetenskap, har blivit invalda som medlemmar av Academia Europaea, en pan-europeisk akademi för alla vetenskapsgrenar. De har valts ut att bli de enda svenska medlemmarna i en ny humanistisk sektion för film, medier och visuella studier. Sektionen omfattar knappt tjugo medlemmar från olika europeiska länder.

 • 2015-03-30

  MKV-forskning omvandlad till barnteater

  Michael Formans forskningsrapport Duckface/Stoneface - ungas onlineaktiviteter ur ett genusperspektiv, skriven på uppdrag av Statens medieråd, har blivit barnteaterpjäs i regi av teater De Vill.

 • 2015-03-06

  MEG-studenter på studieresa till London

  I slutet av januari åkte andraårsstudenterna på MEG-programmet (Medier, Engelska, Globalisering) på studieresa till London. Med på resan följde Sofia Johansson, programansvarig för MEG samt lektor i MKV, och Sheila Goose, lektor i engelska.

 • 2015-02-10

  STINT Postdoc Transition Grant

  STINT stöder postdoktorssamarbetet DigAct mellan MKV vid Södertörns högskola, Annenberg School for Communication/University of Pennsylvania, Copenhagen Business School, och Peking University.

 • 2014-04-11

  Södertörn Lecture: John Durham Peters

  Den 23 april ger John Durham Peters, internationellt känd forskare i mediehistoria, kommunikation och samhällsteori, en föreläsning i serien Södertörn Lectures.

 • 2013-10-30

  Symposium: Musik i den digitala tidsåldern

  Hur har digitaliseringen påverkat musikindustrin, artister och lyssnare? Vem ska betala för musiken, och vilken roll får nya aktörer som till exempel Spotify? Det är några av de frågor som kommer att lyftas på symposiet "Music in the Online Media Age" på Södertörns högskola den 5 november. Välkommen!

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier

Fler sökträffar

Gå till sida:12