Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2016-12-07

  Södertörnsforskare deltar i forskningsprojekt som tilldelas 17,5 miljoner av Vinnova

  Projektet ”Decode - Community Design for Conflicting Desires” har tilldelats ytterligare 17,5 miljoner kronor i forskningsanslag av Vinnova. Projektet ingår i Vinnovas forskningsstrategiska område Utmaningsdriven innovation – Hållbara städer och kommer att ledas av Tyréns, Sweden Green Building Council (SGBC) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Jonna Bornemark från Södertörns högskola är en av de deltagande forskarna.

 • 2016-01-18

  Disputation 29/1: Ge njursjuka stöd och tid att hantera sin nya situation

  Njursjuka patienter kan inte direkt ses som experter på sin kropp och kunniga om sjukdomar och behandlingar, utan bör ges tid att anpassa sig efter sin nya verklighet. Det visas i Martin Gunnarsons avhandling ”Please Be Patient: A Cultural Phenomenological Study of Haemodialysis and Kidney Transplantation Care”.

 • 2013-03-07

  Välkommen till ett öppet symposium om hermeneutik!

  Den 15 mars bjuder Södertörns högskola in till ett heldagssymposium om Hans-Georg Gadamer och den hermeneutiska traditionen. Föreläsare inom filosofi, idéhistoria, praktisk kunskap, arkeologi, litteraturvetenskap och pedagogik presenterar och diskuterar olika svar på frågan om hermeneutikens aktualitet. De belyser hermeneutiska grundbegrepp som tolkning, förståelse, inlevelse, tradition och erfarenhet. Fri entré!

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier