Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

 • 2017-03-21

  Minne & glömska – En eventserie på Världskulturmuseerna

  Nu i vår har Världskulturmuseerna en föreläsningsserie med föreläsare från Södertörns högskola med temat Minne & Glömska. Föreläsningarna tar sin utgångspunkt i föremål från museernas samlingar och det är fri entré för studenter och personal på Södertörns högskola.

 • 2017-02-23

  Missionären – En pjäs om lesbisk kärlek, historia och religion

  Den 9 Mars sätts ”Missionären – en lesbisk kärlekshistoria” i regi av Malin Hellkvist Sellén upp i svarta lådan på Södertörns högskola. Pjäsen följs upp av ett panelsamtal med fokus på frågor kring historieskrivning och uttrycksmedlets/genrens betydelse för det förmedlade innehållet.

 • 2013-09-19

  Välkommen till Humanistdagen den 11 oktober!

  Eftermiddag med spännande kortföreläsningar av högskolans humanistiska ämnen.

 • 2013-09-13

  Internationellt pris till religionsvetenskaplig avhandling

  Donnerska institutets pris för framstående religions- och kulturvetenskaplig forskning tilldelas Södertörnforskaren Jessica Moberg för hennes avhandling.

 • 2013-08-05

  Romsk väckelse – ett sätt att hantera dubbel press

  Å ena sidan finns samhällets krav på anpassning. Å andra sidan finns en intern press på att bevara den egna kulturen. I denna klämda situation erbjuder pingströrelsen romerna ett sätt att närma sig samhället och samtidigt behålla sin stolthet och särart. Det menar David Thurfjell som skrivit en bok på temat.

 • 2013-03-07

  Välkommen till ett öppet symposium om hermeneutik!

  Den 15 mars bjuder Södertörns högskola in till ett heldagssymposium om Hans-Georg Gadamer och den hermeneutiska traditionen. Föreläsare inom filosofi, idéhistoria, praktisk kunskap, arkeologi, litteraturvetenskap och pedagogik presenterar och diskuterar olika svar på frågan om hermeneutikens aktualitet. De belyser hermeneutiska grundbegrepp som tolkning, förståelse, inlevelse, tradition och erfarenhet. Fri entré!

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier