Nyhetsportal

rss

Här presenteras nyheter som har publicerats av Södertörns högskola. Du kan hitta fler nyheter eller se specifika nyheter genom att använda ett filter till höger.

  • 2017-04-24

    Socionomexamen – ett resultat av målinriktat arbete

    Den 13 april blev det officiellt att Södertörns högskola tilldelats examensrättigheter för socionomer. Ansökan gick igenom utan några kompletteringar och lärarlaget bakom arbetet tror att en av styrkorna med utbildningen här är inriktningen på storstadsfrågor och mångkulturalitet.

Östersjö- och Östeuropaanknytning samt Romska studier