Om Södertörns högskola / Institutioner

Naturvetenskap, miljö och teknik

Interiör från Södertörns högskola

På institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik bedrivs utbildning och forskning inom ämnena biologi, geografi, internationell hälsa, medieteknik, miljövetenskap, måltidskunskap, turismvetenskap samt utveckling och internationellt samarbete. Detta utgör grunden till en mångvetenskaplig miljö med starkt fokus på tvärvetenskap. Många av våra ämnen är unga akademiska ämnen, vilket ytterligare utgör förutsättningar för nya och spännande samarbeten över ämnesgränserna.

 

Utbildning

Utbildningar vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik.

Vilken behörighet har du? Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Program Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Infectious Disease Control HT18HT19 60 hp Ja Eng
Interactive Media Design HT18 60 hp Ja Eng
IT, medier och design HT18HT19 180 hp
Master's Programme in Environmental Science HT18HT19 120 hp Ja Eng
Miljö och utveckling HT18VT19HT19VT20 180 hp Ja
Spelprogrammet - inriktning grafik HT18HT19 180 hp Ja
Spelprogrammet - inriktning speldesign och scripting HT18HT19 180 hp Ja
Tourism Studies: Master Programme HT18HT19 60 hp Ja Eng
Turismprogrammet HT18HT19 180 hp Inr
User Experience and Interactive Media Design, Master's Programme HT19 120 hp Ja Eng
Utveckling och internationellt samarbete HT18 180 hp Ja
Utveckling och internationellt samarbete HT19 180 hp Ja


Fristående kurs Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Analytical Tools in Environmental Science VT19VT20 7.5 hp Ja Eng
Att skriva för webben och interaktiva medier HT18VT19HT19VT20 7.5 hp 50%Di
Biodiversity and Conservation HT18HT19 7.5 hp Ja Eng
Challenge-driven Innovation with Design Thinking HT18VT19HT19VT20 7.5 hp Ja 50%Eng
Challenges for Emerging Cities: Open Lab Multidisciplinary Project Course HT18VT19HT19VT20 15.0 hp Ja 50%Eng
Communicating Scientific Knowledge and Complex Environmental Issues VT19VT20 7.5 hp Ja Eng
Digital fotografi och bildbehandling HT18VT19HT19VT20 7.5 hp 25%Em
Digital grafik och illustration VT19VT20 7.5 hp 25%Em
Digital läsning och e-publicering HT19 7.5 hp Ja 25%Em
E-bokdesign och produktion HT18 7.5 hp Ja 25%Em
Ecosystem Management HT18HT19 7.5 hp Ja Eng
Environmental Communication VT19VT20 7.5 hp Ja Eng
Environmental Governance and the Role of Experts HT18HT19 7.5 hp Ja Eng
Environmental Planning for Sustainable Governance HT18HT19 7.5 hp Ja Eng
Environmental Risks: Assessment and Management HT18HT19 7.5 hp Ja Eng
Event and Project Management VT19HT19VT20 7.5 hp Ja Eng
Examensarbete i miljövetenskap HT18VT19 15.0 hp Ja
Examensarbete i miljövetenskap HT19VT20 15.0 hp Ja
Floristik och faunistik So19 7.5 hp
Fördjupning i miljöekonomi och ekologisk ekonomi HT19 15.0 hp Ja
Generation of Knowledge in Environmental Science VT19VT20 7.5 hp Ja Eng
Hospitality Management HT18HT19 7.5 hp Ja Eng
Infectious Disease Control in Changing Environments HT18HT19 7.5 hp Ja Eng
Infectious Disease Epidemiology HT18VT19HT19 15.0 hp Ja Eng
Innovation and sustainable development HT19 15.0 hp Ja 50%DiEng
Media and the Environment HT18HT19 7.5 hp Ja Eng
Medical Geography HT18HT19 7.5 hp Ja Eng
Medieteknik A HT18VT19HT19VT20 30.0 hp
Medieteknik B VT19 30.0 hp Ja
Medieteknik B VT19VT20 30.0 hp Ja
Medieteknik C HT18HT19 30.0 hp Ja
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) VT19VT20 15.0 hp Ja
Miljövetenskap A natur-sam VT19VT20 30.0 hp Ja
Miljövetenskap A sam-natur HT18HT19 30.0 hp Ja
Miljövetenskap B natur-sam HT19 30.0 hp Ja
Miljövetenskap B sam-natur VT19VT20 30.0 hp Ja
Miljövetenskap C HT19VT20 30.0 hp Ja
Mobila tjänster och gränssnitt VT19VT20 7.5 hp Ja
Modern Tourism HT18HT19 7.5 hp Ja Eng
Multidisciplinary Research Project in Environmental Science HT18HT19 7.5 hp Ja Eng
Naturresurshushållning VT19VT20 15.0 hp Ja
Political Decision Making and Environmental Management I HT18HT19 7.5 hp Ja Eng
Research Methods and Methodologies HT18HT19 7.5 hp Ja Eng
Statistical analyses and visualization in R: I HT19 15.0 hp 50%DiEng
Statistical analyses and visualization in R: II VT20 15.0 hp Ja 50%DiEng
Statistics HT18HT19 7.5 hp Ja Eng
Statistik för miljövetare HT18VT19HT19VT20 7.5 hp Ja
Sustainability, Civil Society and Transnational Governance VT19VT20 7.5 hp Ja Eng
The Tourist Company VT19VT20 7.5 hp Ja Eng
Tourism Management VT19HT19 7.5 hp Ja Eng
Tourism Studies, Master's Dissertation VT19VT20 30.0 hp Ja Eng
Tourism Studies: City Tourism HT18HT19 30.0 hp Ja Eng
Turismvetenskap A HT18HT19 30.0 hp
Turismvetenskap B VT19VT20 30.0 hp Ja
Turismvetenskap C VT19VT20 30.0 hp Ja
Östersjöns ekosystem och naturresurser HT18HT19 15.0 hp Ja