Om Södertörns högskola / Institutioner

Naturvetenskap, miljö och teknik

Interiör från Södertörns högskola

På institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik bedrivs utbildning och forskning inom ämnena biologi, geografi, internationell hälsa, medieteknik, miljövetenskap, måltidskunskap, turismvetenskap samt utveckling och internationellt samarbete. Detta utgör grunden till en mångvetenskaplig miljö med starkt fokus på tvärvetenskap. Många av våra ämnen är unga akademiska ämnen, vilket ytterligare utgör förutsättningar för nya och spännande samarbeten över ämnesgränserna.

 

Utbildning

Utbildningar vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik.

Vilken behörighet har du? Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se. För dig med gymnasieexamen 2014 eller senare, håll muspekaren över behörighetsikonerna eller klicka på programmets/kursens namn för att se motsvarande behörigheter.

Program Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Infectious Disease Control HT16HT17 60 hp Hp Eng
Interactive Media Design HT16HT17 60 hp Hp Eng
IT, medier och design HT16HT17 180 hp
Master's Programme in Environmental Science HT16HT17 120 hp Hp Eng
Miljö och utveckling HT16VT17HT17VT18 180 hp MaBNkBShA
Spelprogrammet - inriktning grafik HT17 180 hp EnB
Spelprogrammet - inriktning speldesign och scripting HT16HT17 180 hp EnBMaC
Turismprogrammet HT16HT17 180 hp Inr
Utveckling och internationellt samarbete HT16HT17 180 hp EnBShA


Fristående kurs Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Analytical Tools in Environmental Science VT17VT18 7.5 hp Hp Eng
Att skriva för webben och interaktiva medier HT16VT17HT17VT18 7.5 hp 50%Di
Biodiversity and Conservation HT16HT17 7.5 hp Hp Eng
Biologins filosofi HT16HT17 15.0 hp hp
Cellens värld VT17VT18 15.0 hp Hp
Challenge-driven Innovation with Design Thinking VT17HT17VT18 7.5 hp Hp 50%Eng
Challenges for Emerging Cities: Open Lab Multidisciplinary Project Course HT16VT17HT17VT18 15.0 hp Hp 50%Eng
Communicating Scientific Knowledge and Complex Environmental Issues VT17VT18 7.5 hp Hp Eng
Databaser: hantera data för webben VT17 7.5 hp 50%Di
Digital fotografi och bildbehandling HT16VT17HT17VT18 7.5 hp 25%Em
Digital fotografi och bildspråk HT16 7.5 hp Hp 25%Em
Digital grafik och illustration VT17VT18 7.5 hp 25%Em
E-bokdesign och produktion HT16HT17 7.5 hp Hp 25%Em
Ecosystem Management HT16HT17 7.5 hp Hp Eng
Ekologi och naturresurser VT17VT18 15.0 hp Hp
Environmental Communication VT17VT18 7.5 hp Hp Eng
Environmental Governance and the Role of Experts HT16HT17 7.5 hp Hp Eng
Environmental Planning for Sustainable Governance HT16HT17 7.5 hp Hp Eng
Environmental Risks: Assessment and Management HT16HT17 7.5 hp Hp Eng
Event and Project Management VT17 7.5 hp Hp Eng
Event and Project Management VT18 7.5 hp Hp Eng
Examensarbete i miljövetenskap HT16VT17HT17VT18 15.0 hp Hp
Fördjupning i miljöekonomi och ekologisk ekonomi HT16HT17 15.0 hp Hp
Generation of Knowledge in Environmental Science VT17VT18 7.5 hp Hp Eng
Hospitality Management HT16 7.5 hp Hp Eng
Hospitality Management HT17 7.5 hp Hp Eng
Infectious Disease Control in Changing Environments HT16HT17 7.5 hp Hp Eng
Infectious Disease Epidemiology HT16HT17 15.0 hp Hp Eng
Media and the Environment HT16HT17 7.5 hp Hp Eng
Medical Geography HT16HT17 7.5 hp Hp Eng
Medieteknik A HT16VT17HT17VT18 30.0 hp
Medieteknik B HT16VT17HT17VT18 30.0 hp Hp
Medieteknik C HT16HT17 30.0 hp Hp
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) VT17VT18 15.0 hp Hp
Mobila tjänster och gränssnitt VT17VT18 7.5 hp Hp
Modern Tourism HT16 7.5 hp Hp Eng
Modern Tourism HT17 7.5 hp Hp Eng
Multidisciplinary Research Project in Environmental Science HT16HT17 7.5 hp Hp Eng
Människan och medicinen HT16 15.0 hp Hp
Människan och medicinen HT17 15.0 hp Hp
Naturresurshushållning VT17VT18 15.0 hp Hp
Political Decision Making and Environmental Management I HT16HT17 7.5 hp Hp Eng
Political Decision Making and Environmental Management II HT16HT17 7.5 hp Hp Eng
Quality Assurance in Tourism Destinations HT16 7.5 hp Hp Eng
Quality Assurance in Tourism Destinations HT17 7.5 hp Hp Eng
Research Methods and Methodologies HT16HT17 7.5 hp Hp Eng
Statistics HT16HT17 7.5 hp Hp Eng
Statistik för miljövetare HT16VT17HT17VT18 7.5 hp Hp
Sustainability, Civil Society and Transnational Governance VT17VT18 7.5 hp Hp Eng
The Environment and Organisation HT16HT17 15.0 hp Hp Eng
Tourism Management VT17 7.5 hp Hp Eng
Tourism Management VT18 7.5 hp Hp Eng
Tourism Operations VT17 7.5 hp Hp Eng
Tourism Operations VT18 7.5 hp Hp Eng
Turismvetenskap A HT16HT17 30.0 hp
Turismvetenskap B VT17VT18 30.0 hp Hp
Turismvetenskap C VT17VT18 30.0 hp Hp
Utveckling och internationellt samarbete C VT17 30.0 hp Hp
Webbutveckling med PHP HT16VT17 7.5 hp 50%Di
Östersjöns ekosystem och naturresurser HT16HT17 15.0 hp Hp