Om Södertörns högskola / Institutioner

Naturvetenskap, miljö och teknik

Interiör från Södertörns högskola

På institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik bedrivs utbildning och forskning inom ämnena biologi, geografi, internationell hälsa, medieteknik, miljövetenskap, måltidskunskap, turismvetenskap samt utveckling och internationellt samarbete. Detta utgör grunden till en mångvetenskaplig miljö med starkt fokus på tvärvetenskap. Många av våra ämnen är unga akademiska ämnen, vilket ytterligare utgör förutsättningar för nya och spännande samarbeten över ämnesgränserna.

 

Utbildning

Utbildningar vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik.

Vilken behörighet har du? Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Program Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Infectious Disease Control HT17HT18 60 hp Ja Eng
Interactive Media Design HT17HT18 60 hp Ja Eng
IT, medier och design HT17HT18 180 hp
Master's Programme in Environmental Science HT17HT18 120 hp Ja Eng
Miljö och utveckling HT17VT18HT18VT19 180 hp Ja
Spelprogrammet - inriktning grafik HT17HT18 180 hp Ja
Spelprogrammet - inriktning speldesign och scripting HT17HT18 180 hp Ja
Tourism Studies: Master Programme HT18 60 hp Ja Eng
Turismprogrammet HT17HT18 180 hp Inr
Utveckling och internationellt samarbete HT17HT18 180 hp Ja


Fristående kurs Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Analytical Tools in Environmental Science VT18VT19 7.5 hp Ja Eng
Att skriva för webben och interaktiva medier HT17VT18HT18VT19 7.5 hp 50%Di
Biodiversity and Conservation HT17HT18 7.5 hp Ja Eng
Biologins filosofi HT17 15.0 hp Ja
Cellens värld VT18 15.0 hp Ja
Challenge-driven Innovation with Design Thinking HT17VT18HT18VT19 7.5 hp Ja 50%Eng
Challenges for Emerging Cities: Open Lab Multidisciplinary Project Course HT17VT18HT18VT19 15.0 hp Ja 50%Eng
Communicating Scientific Knowledge and Complex Environmental Issues VT18VT19 7.5 hp Ja Eng
Digital fotografi och bildbehandling HT17VT18HT18VT19 7.5 hp 25%Em
Digital grafik och illustration VT18VT19 7.5 hp 25%Em
E-bokdesign och produktion HT17HT18 7.5 hp Ja 25%Em
Ecosystem Management HT17HT18 7.5 hp Ja Eng
Ekologi och naturresurser VT18 15.0 hp Ja
Environmental Communication VT18VT19 7.5 hp Ja Eng
Environmental Governance and the Role of Experts HT17HT18 7.5 hp Ja Eng
Environmental Planning for Sustainable Governance HT17HT18 7.5 hp Ja Eng
Environmental Risks: Assessment and Management HT17HT18 7.5 hp Ja Eng
Event and Project Management VT18VT19 7.5 hp Ja Eng
Examensarbete i miljövetenskap HT17VT18HT18VT19 15.0 hp Ja
Fördjupning i miljöekonomi och ekologisk ekonomi HT17HT18 15.0 hp Ja
Generation of Knowledge in Environmental Science VT18VT19 7.5 hp Ja Eng
Hospitality Management HT17HT18 7.5 hp Ja Eng
Infectious Disease Control in Changing Environments HT17HT18 7.5 hp Ja Eng
Infectious Disease Epidemiology HT17HT18VT19 15.0 hp Ja 100%50%Eng
Media and the Environment HT17HT18 7.5 hp Ja Eng
Medical Geography HT17HT18 7.5 hp Ja Eng
Medieteknik A HT17VT18 30.0 hp
Medieteknik A HT18VT19 30.0 hp
Medieteknik B HT17VT18VT19 30.0 hp Ja
Medieteknik C HT17HT18 30.0 hp Ja
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) VT18VT19 15.0 hp Ja
Miljövetenskap A natur-sam VT19 30.0 hp Ja
Miljövetenskap A sam-natur HT18 30.0 hp Ja
Miljövetenskap B sam-natur VT19 30.0 hp Ja
Mobila tjänster och gränssnitt VT18VT19 7.5 hp Ja
Modern Tourism HT17HT18 7.5 hp Ja Eng
Multidisciplinary Research Project in Environmental Science HT17HT18 7.5 hp Ja Eng
Människan och medicinen HT17 15.0 hp Ja
Naturresurshushållning VT18VT19 15.0 hp Ja
Political Decision Making and Environmental Management I HT17HT18 7.5 hp Ja Eng
Political Decision Making and Environmental Management II HT17 7.5 hp Ja Eng
Quality Assurance in Tourism Destinations HT17 7.5 hp Ja Eng
Research Methods and Methodologies HT17HT18 7.5 hp Ja Eng
Statistics HT17HT18 7.5 hp Ja Eng
Statistik för miljövetare HT17VT18HT18VT19 7.5 hp Ja
Sustainability, Civil Society and Transnational Governance VT18VT19 7.5 hp Ja Eng
The Environment and Organisation HT17 15.0 hp Ja Eng
The Tourist Company VT19 7.5 hp Ja Eng
Tourism Management VT18VT19 7.5 hp Ja Eng
Tourism Operations VT18 7.5 hp Ja Eng
Tourism Studies, Master's Dissertation VT19 30.0 hp Ja Eng
Tourism Studies: City Tourism HT18 30.0 hp Ja Eng
Turismvetenskap A HT17HT18 30.0 hp
Turismvetenskap B VT18VT19 30.0 hp Ja
Turismvetenskap C VT18VT19 30.0 hp Ja
Östersjöns ekosystem och naturresurser HT17HT18 15.0 hp Ja