Om Södertörns högskola / Institutioner

Naturvetenskap, miljö och teknik

Interiör från Södertörns högskola

På institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik bedrivs utbildning och forskning inom ämnena biologi, geografi, internationell hälsa, medieteknik, miljövetenskap, måltidskunskap, turismvetenskap samt utveckling och internationellt samarbete. Detta utgör grunden till en mångvetenskaplig miljö med starkt fokus på tvärvetenskap. Många av våra ämnen är unga akademiska ämnen, vilket ytterligare utgör förutsättningar för nya och spännande samarbeten över ämnesgränserna.

 

Utbildning

Utbildningar vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik.

Vilken behörighet har du? Läs allt du behöver veta om just dina behörigheter på antagning.se.

Program Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Infectious Disease Control HT18 60 hp Ja Eng
Interactive Media Design HT18 60 hp Ja Eng
IT, medier och design HT18 180 hp
Master's Programme in Environmental Science HT18 120 hp Ja Eng
Miljö och utveckling HT18VT19 180 hp Ja
Spelprogrammet - inriktning grafik HT18 180 hp Ja
Spelprogrammet - inriktning speldesign och scripting HT18 180 hp Ja
Tourism Studies: Master Programme HT18 60 hp Ja Eng
Turismprogrammet HT18 180 hp Inr
Utveckling och internationellt samarbete HT18 180 hp Ja


Fristående kurs Start Omfattning Särskild behörighet Övrigt
Analytical Tools in Environmental Science VT19 7.5 hp Ja Eng
Att skriva för webben och interaktiva medier HT18VT19 7.5 hp 50%Di
Biodiversity and Conservation HT18 7.5 hp Ja Eng
Challenge-driven Innovation with Design Thinking HT18VT19 7.5 hp Ja 50%Eng
Challenges for Emerging Cities: Open Lab Multidisciplinary Project Course HT18VT19 15.0 hp Ja 50%Eng
Communicating Scientific Knowledge and Complex Environmental Issues VT19 7.5 hp Ja Eng
Digital fotografi och bildbehandling HT18VT19 7.5 hp 25%Em
Digital grafik och illustration VT19 7.5 hp 25%Em
E-bokdesign och produktion HT18 7.5 hp Ja 25%Em
Ecosystem Management HT18 7.5 hp Ja Eng
Environmental Communication VT19 7.5 hp Ja Eng
Environmental Governance and the Role of Experts HT18 7.5 hp Ja Eng
Environmental Planning for Sustainable Governance HT18 7.5 hp Ja Eng
Environmental Risks: Assessment and Management HT18 7.5 hp Ja Eng
Event and Project Management VT19 7.5 hp Ja Eng
Examensarbete i miljövetenskap HT18VT19 15.0 hp Ja
Fördjupning i miljöekonomi och ekologisk ekonomi HT18 15.0 hp Ja
Generation of Knowledge in Environmental Science VT19 7.5 hp Ja Eng
Hospitality Management HT18 7.5 hp Ja Eng
Infectious Disease Control in Changing Environments HT18 7.5 hp Ja Eng
Infectious Disease Epidemiology HT18VT19 15.0 hp Ja Eng
Media and the Environment HT18 7.5 hp Ja Eng
Medical Geography HT18 7.5 hp Ja Eng
Medieteknik A HT18VT19 30.0 hp
Medieteknik B VT19 30.0 hp Ja
Medieteknik B VT19 30.0 hp Ja
Medieteknik C HT18 30.0 hp Ja
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) VT19 15.0 hp Ja
Miljövetenskap A natur-sam VT19 30.0 hp Ja
Miljövetenskap A sam-natur HT18 30.0 hp Ja
Miljövetenskap B sam-natur VT19 30.0 hp Ja
Mobila tjänster och gränssnitt VT19 7.5 hp Ja
Modern Tourism HT18 7.5 hp Ja Eng
Multidisciplinary Research Project in Environmental Science HT18 7.5 hp Ja Eng
Naturresurshushållning VT19 15.0 hp Ja
Political Decision Making and Environmental Management I HT18 7.5 hp Ja Eng
Research Methods and Methodologies HT18 7.5 hp Ja Eng
Statistics HT18 7.5 hp Ja Eng
Statistik för miljövetare HT18VT19 7.5 hp Ja
Sustainability, Civil Society and Transnational Governance VT19 7.5 hp Ja Eng
The Tourist Company VT19 7.5 hp Ja Eng
Tourism Management VT19 7.5 hp Ja Eng
Tourism Studies, Master's Dissertation VT19 30.0 hp Ja Eng
Tourism Studies: City Tourism HT18 30.0 hp Ja Eng
Turismvetenskap A HT18 30.0 hp
Turismvetenskap B VT19 30.0 hp Ja
Turismvetenskap C VT19 30.0 hp Ja
Östersjöns ekosystem och naturresurser HT18 15.0 hp Ja