Göran Bolin

Göran Bolin

Professor

Professor

08-608 42 18 086084218

Institutionen för kultur och lärande

PC206

Göran Bolin är professor i medie- och kommunikationsvetenskap. Hans nuvarande forskning är inriktad på datafieringsprocesser, framför allt kulturell produktion och konsumtion inom samtida kulturindustri, speciellt med fokus på processer influerade av digitalisering och kommersialisering. Hans forskning återfinns i Value and the Media: Cultural Production and Consumption in Digital Markets Länk till annan webbplats.(Ashgate, 2011), i den redigerade antologin Cultural Technologies. The Shaping of Culture in Media and Society Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Routledge, 2012), boken Media Generations: Experience, Identity and Mediatised Social Change Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Routledge 2016), samt Managing Meaning in Ukraine: Information, Communication and Narration since the Euromaidan Revolution Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (MIT Press 2023).

Information om artiklar och bokkapitel, varav de flesta är nedladdningsbara, kan du hitta ResearchGate Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller på Academia.edu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bolin har sedan tidigt 1990-tal arbetat inom och/eller lett projekt kring medievåld, ungdom och kulturell produktion, underhållnings-TV och relationen mellan produktionspraktiker och textuella uttryck, mediekonsumtion och värdeproduktion inom kulturindustrierna, mediestruktur och medieanvändning i Östersjöområdet, mobiltelefonanvändning och de samhälleliga och kulturella konsekvenserna av en alltmer mobil livsvärld, mediegenerationer, med mera.

Han är styrelsemedlem i ECREA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt ordförande i sektionen Film, Media and Visual Studies i Academia Europaea Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., samt ordförande för Föreningen för Svensk Media- och Kommunikationsforskning (FSMK).

Länk till min twitter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA