Dela

Facebook Mail Twitter

Forskarpodden om minskad alkoholkonsumtion hos unga

I det här avsnittet av Södertörns forskarpodd Länk till annan webbplats. pratar Per Carlson, professor i socialt arbete om den minskade alkoholkonsumtionen bland unga i Stockholm och om vilken betydelse ens skola har för konsumtionen.

Student läser på en surfplatta

Per Carlson har fått ta del av Stockholm stads stora enkätundersökning som görs vartannat år på niondeklassare och de som går andra året på gymnasiet kring levnadsvanor, alkohol och droger och hur man trivs i skolan.

Per har tittat på skillnaden mellan olika stadsdelar och att man dricker mer i vissa stadsdelar än andra. En sak som Per såg som förvånade honom var att det dracks mer alkohol i stadsdelar med högre inkomster. Och det är skolmiljön som har den största betydelsen för hur mycket ungdomar dricker.

– Vilken skola du går på spelar stor roll för hur mycket du dricker, hur du dricker, vad du dricker och hur ofta du dricker. Det kan skilja sig upp mot 50 till 75 procent i konsumtionsnivå mellan de som har det högsta snittet och de som har det lägsta, säger Per i podden.

Per Carlson har även tittat på betydelsen av föräldrars attityd till alkohol och den aspekten visar sig ha stor roll för skillnaderna.

– De som dricker mest är födda i Sverige och bor i Stockholms innerstad och har akademikerföräldrar.

Fler studier visar på liknande mönster. Däremot så är det inget mönster man kan se över hela landet utan det är ett storstadsfenomen. Per har nu sökt nya forskningsmedel för att kunna titta närmare på det och jämföra Sveriges större städer med landsbygden.

– Hur man dricker skiljer sig en del och de negativa konsekvenserna som kan komma är mer vanligt förekommande på landet än i storstaden.

Det mest intressanta som Per hittat är att alkoholkonsumtionen sjunker kraftigt bland unga. Just nu finns inga färdiga förklaringar till det. Det finns ett antal hypoteser kring hur det kan hänga ihop.

– En hypotes vi kan avfärda är att det beror på invandring, det är inte förklaringen. En annan förklaring är dataspel och att man sitter hemma och spelar. Den förklaringen har inte heller fått något vettigt stöd. En möjlig hypotes är att unga växer upp med andra värderingar rent generellt, säger Per Carlsson i podden.

Södertörns forskarpoddar är en serie poddar som innehåller samtal med forskare inom olika ämnen. De produceras av MT Talks på uppdrag av kommunikationsavdelningen. I detta avsnitt är det Elin Wahlgren som intervjuar och Jim Schillings som är tekniker.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-10-09