Projekt ska hitta nya sätt att bygga klimatneutralt

Södertörns högskola ska bidra och få lärdomar från projektet på flera sätt.

Rekommendationer med anledning av coronaviruset

Här samlas högskolans rekommendationer till studenter och medarbetare.

Studenter studerar

En levande mötesplats för nya tankar och ny kunskap

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.
Södertörn högskolas programutbud är brett och varierat med omkring 80 program och 260 kurser.

Kritiska samtal om vår tids stora frågor

Forskningen och det vetenskapliga förhållningssättet hos oss är hela tiden närvarande i undervisningen. Här bedrivs forskning inom humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik och utbildning. Den mest framträdande forskningsprofilen är Östersjö- och Östeuropaforskningen som berör alla forskningsområden.

Studenter studerar

Kalender

01 jun

Politics in Times of Pandemic

CBEES Advanced Seminar 1 June will host a roundtable on the theme of Politics in Times of Pandemic, where scholars with expertise from the region discusses the effects of the corona crises on politics and economics in countries in Eastern Europe.

04 jun

Spikningsceremoni med Johan Sehlberg

Avhandlingspresentation: Of Affliction - the Experience of Thought in Gilles Deleuze by way of Marcel Proust.

05 jun

Public defence of thesis with Ingrid Forsler

Ingrid Forsler will defend the thesis "Enabling Media: Infrastructures, imaginaries and cultural techniques in Swedish and Estonian visual arts education".

08 jun

Keynote: Alison Powell (LSE) Understanding Automated Decisions

Keynote presentation in connection with the first meeting of the national network for automated decision-making in the public sector.

08 jun

Utdrag ur avhandlingsprojekt

Fyra doktorander i konstvetenskap – Camilla Larsson, Pella Myrstener, Joel Odebrant, och Maria Ribeiro – presenterar utdrag ur sina pågående avhandlingarbeten.

10 jun

Legitimacy of global governance

Higher seminar in Political Science (in collaboration with CPO) with Jonas Tallberg (Stockholm University).

Fler händelser