Blivande lärare får utbildning i konst

Hur kan man använda sig av kultur och konst i sin undervisning som blivande lärare? Den frågan har blivande fritidshemslärare fått sätta sig in i under vårterminen.

Ny bok: Segregation handlar inte bara om förorter

Jonas Lindström ger en ny bild av ett ofta missuppfattat begrepp i nysläppt bok.

Studenter studerar

En levande mötesplats för nya tankar och ny kunskap

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.
Södertörn högskolas programutbud är brett och varierat med omkring 70 program och 250 kurser.

Kritiska samtal om vår tids stora frågor

Forskningen och det vetenskapliga förhållningssättet hos oss är hela tiden närvarande i undervisningen. Här bedrivs forskning inom humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik och utbildning. Den mest framträdande forskningsprofilen är Östersjö- och Östeuropaforskningen som berör alla forskningsområden.

Studenter studerar

Kalender

28 maj

The Fear of a Shapeshifter: Leonid Lipavsky on Horror and Love of the Elements

Advanced seminar arranged by the Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Södertörn University.

29 maj

Higher seminar in Media Technology: Problematizing sustainable ICT

Higher seminar in Media Technology by Per Fors, post-doc at Uppsala University, on the topic of critical perspectives on ICT and sustainability.

29 maj

Public defence of doctoral thesis: The “Dark Side” of Marine Spatial Planning. A study of domination, empowerment and freedom through theories of discourse and power

Public defence of doctoral thesis with Ralph Tafon organised by the Environmental studies research area and the School of Natural Sciences, Technology and Environmental Studies.

29 maj

Spikningsceremoni med Robin Samuelsson

Avhandling: Play, Culture and Learning: Second-language and conceptual development in Swedish preschool activities

03 jun

The Politics of Time: Calendar Reform and the Shaping of Everyday Life from Peter to the Soviets

Advanced seminar arranged by the Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Södertörn University.

03 jun

CANCELLED: Post-Soviet Estrada and Representations of Non-Heteronormative Sexualities

Advanced seminar arranged by the Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Södertörn University.

Fler händelser