Student

Södertörns högskola i Almedalen

Almedalen är en viktig arena inom det politiska och offentliga Sverige. Södertörns högskola bidrar med forskning och expertis under Almedalsveckan, både vid egna och andra organisationers arrangemang.

Almedalsveckan 2019

Programmet för Södertörns högskolas deltagande på Almedalsveckan 2019 är ännu inte satt.

Mer information

Kontakta Jenny Tirén Berg för mer information kring högskolans deltagande under Almedalsveckan 2019.

Under Almedalsveckan 2018 deltog Södertörns högskola med seminarium som arrangör, medarrangörer och med forskningsexpertis.

Södertörn samtalar - torsdag 5/7

Södertörn samtalar är en dag under Almedalsveckan då forskare från Södertörns högskola samtalar kring ett tema ur olika aspekter och i olika former​.

Plats: Sal B51, plan 5, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3

Tema: ”100 år av svensk demokrati – men hur mår demokratin idag?”

Program:

 • 9.00 (frukost för de 50 första besökarna från 8.30)
  Rösträtten hundra år: Vad hände 1917-1921 och vad betydde det för den svenska politiska kulturen?

  Historikerna Torbjörn Nilsson och Kjell Östberg samtalar om vad som ledde fram till det historiska beslutet 1918 om allmän och lika rösträtt. Vilka var det som gavs rösträtt då? Och varför kom beslutet just då? Vilka omfattades inte av den allmänna rösträtten – och när kan vi egentligen säga att allmän rösträtt på riktigt infördes?​

  Ytterligare information i Almedalsprogrammetlänk till annan webbplats
 • 10.00 Populismen idag – om nordiska högerradikala partier​
  Statsvetare Ann-Cathrine Jungar resonerar kring framväxten av högerradikala partier i Europa och framförallt i Norden. Varför har de växt sig starka? Vilka likheter och skillnader finns mellan de nordiska länderna? Hur hotar deras framväxt våra så kallade grundmurade demokratiska rättigheter och värderingar?

  Ytterligare information i Almedalsprogrammetlänk till annan webbplats

 • 11.00 Almedalen som fenomen - fokus val och valrörelse
  Statsvetare Jenny Madestam och Lena Lid Falkman, Handelshögskolan, pratar om Almedalen som fenomen, framförallt i valrörelsen. Hur har partiledarna agerat i Almedalen och hur har Almedalen som arena för demokrati utvecklas under de 50 år den funnits?

  Ytterligare information i Almedalsprogrammetlänk till annan webbplats
 • 13.00 Försäkringskassan, Transportstyrelsen och Polisen – kris i statsförvaltningen eller medborgarskapet?​
  Den svenska självbilden av våra myndigheter som objektiva, rättrådiga och kompetenta har skakats rejält de senaste åren. Statsvetarna Jenny Madestam och Therese Reitan möter juristerna Susanna Eriksson och Andreas Pettersson i ett samtal om vad som händer i den svenska statsförvaltningen, både utifrån medborgarnas och statstjänstemännens perspektiv. Vad händer med demokratin om myndigheterna styrs av andra värden än grundlagen, och vilka är det som förväntas ikläda sig ämbetsmannarollen och på vilka villkor?

  Ytterligare information i Almedalsprogrammet

  länk till annan webbplats
 • 14.00 Politisk retorik i en polariserad värld​
  Retorikexperten Fredrik Söderquist analyserar hur språket hos politikerna förändrats i en tid med hårdvinklade, kortfattade twitter-uttalanden. Fredrik kommer även att kort analysera de politikertal som hållits hittills under veckan och ge sin syn på den retoriska skickligheten hos respektive talare.

  Ytterligare information i Almedalsprogrammet

  länk till annan webbplats
 • 15.00-16.15 Vetenskapsförnekelse och kunskapsresistens i klimatfrågan – hur påverkas demokratin?​
  Varför omsätts inte alltid kunskap i politisk handling, när tydliga politiska mål är uppsatta? Vilken roll spelar media i sammanhanget? Hur kan debatt och beslutsfattande förbättras? Professor Michael Gilek, Södertörns högskola, och Mikael Karlsson, forskare på KTH, samtalar med politiker och journalister

  Ytterligare information i Almedalsprogrammetlänk till annan webbplats

Övrig medverkan

Måndag 2/7

Heta stolen: Politisk retorik för kritiskt tänkande. Vad kan vi säga retoriskt om Ulf Kristerssons tal?
Vi analyserar Ulf Kristerssons Almedalstal för att hjälpa dig att förstå retoriken bakom så att du kan ta ställning.

Medverkande: Fredrik Söderquist, Retoriklärare, Södertörns högskola, Wilhelm Hansson, Retoriklärare, Södertörns högskola, Janne Nilsson, Projektsamordnare, Internationella Torget Almedalen

Var: Restaurang Monroe's, Skeppsbron 8 (vid dåligt väder: Fängelset, konferensrum, 1 tr.)
Tid: 12:15 - 12:45
Arrangör: Södertörns högskola, Internationella Torget Almedalen, Retorikkonsult Sverige AB
Ytterligare information i Almedalsprogrammetlänk till annan webbplats

Vilken roll spelar religionen i framtidens Sverige? – Hur ser det religiösa landskapet ut?
Religiösa rörelser, kyrkor och trossamfund har länge setts som grundstenar i samhällsbygget, men i debatten ifrågasätts allt oftare religionens roll i samhället. Är religion en privatsak som bör hållas utanför det offentliga rummet? Eller är religiösa rörelser en garant för öppenhet och demokrati?

Medverkande:
David Thurfjell, Professor religionsvetenskap, Södertörns högskola, Joel Halldorf, lektor och medarbetare på Expressen Kultur och tidningen Dagen, Teologiska högskolan Stockholm, Elena Namli, professor i teologisk etik, Uppsala universitet, Jenny Dobers, regional kyrkoledare, Equmeniakyrkan, Anna Lindman, religionsjournalist, Sveriges television

Var: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43
Tid: 14:00 - 15:00
Arrangör: Equmeniakyrkan, Myndigheten för stöd till trossamfund, Studieförbundet Bilda, Teologiska högskolan Stockholm
Ytterligare information i Almedalsprogrammetlänk till annan webbplats

Inkluderande stadsutveckling – så river vi de osynliga murarna
En stad som håller samman, där människor känner sig delaktiga och inkluderas är något som alla politiker och stadsutvecklare säger sig sträva efter. Men hur gör vi? Vad är det som krävs för att vända utvecklingen i fattiga och utsatta områden? Vilka goda exempel ser vi från omvärlden?

Medverkande: Cheick Wagué, professor i företagsekonomi och rektorsråd för samverkansfrågor, Södertörns högskola, Stefan Fölster, nationalekonom och författare, Monica von Schmalensee, ordförande, Rådet för hållbara städer, Helena Olsson, chef stadsutveckling samhälle, Fastighetsägarna Stockholm, Marcus Svensson, vd, ByggVesta Development

Var: Trädgården, Mellangatan 1
Tid: 14:00 - 15:00
Arrangör: ByggVesta
Ytterligare information i Almedalsprogrammetlänk till annan webbplats

Vägval för välfärden: kvalitetsfokus eller vinstjakt?
Vilka är de principiella och praktiska problemen med vinstuttag från vår gemensamma, offentligt finansierade välfärd i allmänhet och skola och omsorg i synnerhet?

Medverkande: Mats Bergman, Professor i nationalekonomi, Södertörns högskola, Karl-Petter Thorwaldsson, Ordförande, LO, Daniel Färm, Verksamhetschef, moderator, Tankesmedjan Tiden, Anne-Marie Pålsson, Docent i nationalekonomi, Tidigare riksdagsledamot för Moderaterna, Christina Tallberg, Ordförande, PRO, Sara Svanlund, Vice ordförande, Lärarnas riksförbund

Var: Cramérgatan 2, Antons
Tid: 16:00 - 17:00
Arrangör: LO, Landsorganisationen i Sverige
Ytterligare information i Almedalsprogrammet

Tisdag 3/7

Myndigheterna och partipolitiken
En diskussion om politikens roll i myndigheternas verksamhet. Vad ska politiken styra? Hur ska myndigheterna anpassa sig till att politiken förändras? Vad innebär skiftande politiska signaler för verksamheten och de anställdas arbetsvillkor?

Medverkande: Jenny Madestam, Statsvetare, Södertörns Högskola, Andreas Norlén, Riksdagsledamot, Moderaterna, Hans Ekström, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna, Brita Leijon, Ordförande, Fackförbundet ST

Var: TCO-landet, Strandgatan 19
Tid: 09:00 - 09:45
Arrangör: Fackförbundet ST
Ytterligare information i Almedalsprogrammetlänk till annan webbplats

Vem får höras i dagens Sverige?
Idag är det mer angeläget än någonsin att Sverige står upp för grundläggande värden och demokratiska principer, både i världen och här hemma. Hur kan kyrkorna och andra religioner bidra och vilket Sverige vill vi se efter valet?

Medverkande:David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, Södertörns högskola, Ulf Bjereld, ordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet, Johanna Jönsson, migrationspolitisk talesperson, Centerpartiet
Andreas Carlson, gruppledare, Kristdemokraterna,Annika Hirvonen Falk, ordför. riksdagens justitieutskott, Miljöpartiet, Daniel Alm, föreståndare, Pingströrelsen

Var: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43
Tid: 11:00 - 11:45
Arrangör: Sveriges kristna råd
Ytterligare information i Almedalsprogrammetlänk till annan webbplats

Heta stolen: Politisk retorik för kritiskt tänkande. Vad kan vi säga retoriskt om Jonas Sjöstedts tal?
Vi analyserar Jonas Sjöstedts Almedalstal för att hjälpa dig att förstå retoriken bakom så att du kan ta ställning.

Medverkande: Fredrik Söderquist, Retoriklärare, Södertörns högskola, Wilhelm Hansson, Retoriklärare, Södertörns högskola, Janne Nilsson, Projektsamordnare, Internationella Torget Almedalen

Var: Restaurang Monroe's, Skeppsbron 8 (vid dåligt väder: Fängelset, konferensrum, 1 tr.)
Tid: 12:15 - 12:45
Arrangör: Södertörns högskola, Internationella Torget Almedalen, Retorikkonsult Sverige AB
Ytterligare information i Almedalsprogrammetlänk till annan webbplats

Heta Stolen: Vad beror sossarnas kris på?
Trovärdigheten minskar och den långsiktiga politiken har ersatts av en lappa och laga strategi. Vi analyserar socialdemokratins problem.

Medverkande:Jenny Madestam, lektor, statsvetare, expert, Södertörns högskola/Expressen, Lotta Gröning, krönikör, Expressen, Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Var: Expressens valscen, Donners plats, H423
Tid: 13:20 - 13:40
Arrangör: Expressen
Ytterligare information i Almedalsprogrammetlänk till annan webbplats

Sharia och böneutrop - var går religionsfrihetens gränser?
I år har höga debattvågor gått kring islams roll i samhället och i rättsapparaten. Bör sharia och böneutrop ha en plats i Sverige 2018? Vilken roll spelar religionsfriheten, Sveriges historiskt kristna arv och vår nutida sekulära kultur i mötet med islam som samhällskraft?

Medverkande:
David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, Södertörns högskola, Stefan Gustavsson, direktor, Apologia - Centrum för kristen apologetik, Jacob Sidenvall, ledarskribent, Smålandsposten

Var: Elida, fartyg
Tid: 13:30 - 14:30
Arrangör: Claphaminstitutet, Sallux
Ytterligare information i Almedalsprogrammetlänk till annan webbplats

Hur har islam och muslimer etablerat sig i Sverige?
Islam är idag Sveriges näst största religion och muslimer har levt i Sverige i över 100 år. Hur har islam och muslimer etablerat sig i Sverige?

Medverkande: Simon Sorgenfrei, Ph.D, senior lecturer, Södertörns högskola, Göran Larsson, professor, Göteborgs Universitet

Var: E35, Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5
Tid: 15:30 - 16:30
Arrangör: Myndigheten för stöd till trossamfund
Ytterligare information i Almedalsprogrammetlänk till annan webbplats

Onsdag 4/7

Sunniter och Shiiter – vilka är de historiska orsakerna till religionskonflikterna i Mellanöstern?Mellanöstern slits isär av en storpolitisk konflikt mellan Iran och Saudiarabien. En dimension i denna konflikt är den konfessionella och identitetsmässiga skiljelinjen mellan Sunniter och Shiiter. Vad ligger till grund för denna konflikt?

Medverkande:
David Thurfjell, religionshistoriker, Södertörns högskola, Jesper Enbom, Humtank

Var: Humtank-tältet, Hamnplan, H217
Tid: 09:15 - 09:30
Arrangör: Humtank
Ytterligare information i Almedalsprogrammetlänk till annan webbplats

Hur lockar vi studenter till humaniorautbildningar?
I ett konkurrensutsatt utbildningslandskap blir marknadsföring och kommunikation en allt viktigare del i svenska lärosätens verksamhet. Vilka konsekvenser får denna utveckling för humaniorautbildningar och hur kan vi hantera detta?

Medverkande:
David Thurfjell, religionshistoriker, Södertörns högskola, Humtank, Kenneth Wall, kommunikationschef, Södertörns högskola

Var: Humtank-tältet, Hamnplan, H217
Tid: 10:45 - 11:00
Arrangör: Humtank
Ytterligare information i Almedalsprogrammetlänk till annan webbplats

Heta stolen: Politisk retorik för kritiskt tänkande. Vad kan vi säga retoriskt om Jan Björklunds tal?
Vi analyserar Jan Björklunds Almedalstal för att hjälpa dig att förstå retoriken bakom så att du kan ta ställning.

Medverkande: Fredrik Söderquist, Retoriklärare, Södertörns högskola, Wilhelm Hansson, Retoriklärare, Södertörns högskola, Janne Nilsson, Projektsamordnare, Internationella Torget Almedalen

Var: Restaurang Monroe's, Skeppsbron 8 (vid dåligt väder: Fängelset, konferensrum, 1 tr.)
Tid: 12:15 - 12:45
Arrangör: Södertörns högskola, Internationella Torget Almedalen, Retorikkonsult Sverige AB
Ytterligare information i Almedalsprogrammetlänk till annan webbplats

Högerextremism och nationalism - hur påverkar det dina sexuella och reproduktiva rättigheter?
Kvinnors rättigheter, abort, preventivmedel, sexualupplysning och hbtq-personers rättigheter ifrågasätts högljutt idag. Det gäller inte minst av religiösa, nationella och högerextrema rörelser i Europa. Vilka är det som står för motståndet, vad vill de och vad kan vi göra för att möta det?

Medverkande: Ann- Cathrine Jungar, docent, Södertörns högskola, Petra Tötterman Andorff, tillförordnad generalsekreterare, Kvinna till kvinna, Lisa Bjurwald, författare, Hans Linde, förbundsordförande, RFSU

Var: Innegården, Joda Bar och kök, Skeppsbron 24
Tid: 13:30 - 14:30
Arrangör: RFSU
Ytterligare information i Almedalsprogrammetlänk till annan webbplats

Heta Stolen: Väljarbarometern för juni månad presenteras och kommenteras
Med bara drygt en månad kvar till valet presenterar Expressen/Demoskop den senaste mätningen av väljaropinionen.

Medverkande:Jenny Madestam, lektor, statsvetare, expert, Södertörns högskola/Expressen, Martin Ahlquist, politikchef, Expressen, Peter Santesson, opinionchef, Demoskop, K-G Bergström, politisk kommentator, Expressen

Var: Expressens valscen, Donners plats, H423
Tid: 13:40 - 14:00
Arrangör: Expressen
Ytterligare information i Almedalsprogrammetlänk till annan webbplats

Ökad religiös pluralism - flera antireligiösa hatbrott?
Sverige blir ett allt mer pluralistiskt och mångreligiöst land. Det innebär samtidigt att konflikter och motsättningar mellan olika estniska och religiösa grupper på andra håll i världen riskerar att ta sig uttryck även här.

Medverkande: Simon Sorgenfrei, ph.d, senior lecturer, Södertörns högskola, Göran Larsson, professor, Göteborgs Universitet

Var: B14, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Tid: 14:30 - 15:30
Arrangör: Myndigheten för stöd till trossamfund
Ytterligare information i Almedalsprogrammetlänk till annan webbplats

Utbildning för hållbar utveckling – helt nödvändigt eller politisk indoktrinering?
Förändringar i utbildningens metoder och innehåll lyfts ofta som avgörande för en hållbar utveckling. Samtidigt riktas kritik mot att politiska projekt som Agenda 2030 blir styrande och införlivas i skolans värdegrud. Hur bör skolan förhålla sig till normativt innehåll?

Medverkande:
Peter Strandbrink, Docent i statsvetenskap, Södertörns högskola, David O. Kronlid, Forskningsledare vid Swedesd och docent i etik och lektor i didaktik (moderator), Swedesd, Uppsala universitet, Annika Hedås Falk, Utbildningschef, Nobel Center, Malin Ideland, Professor i utbildningsvetenskap och docent i etnologi, Malmö högskola

Var: B23, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Tid: 16:15 - 17:00
Arrangör: Swedesd - Internationellt center för lärande för hållbar utveckling, Uppsala universitet
Ytterligare information i Almedalsprogrammetlänk till annan webbplats

Torsdag 5/7

Bryter besparingar inom LSS mot de mänskliga rättigheterna?
Den senaste tiden har debatten rasat kring neddragningarna inom LSS. I våras slopades besparingskravet i den pågående LSS-utredningen, men kommer det att förändra myndigheternas restriktiva bedömningar? Bryter myndigheterna mot lagens intentioner och de mänskliga rättigheterna?

Medverkande: Andreas Pettersson, Södertörns högskola, Hanna Gerdes, moderator, Hanna and Goliath Law&Education, Niklas Altermark, Lunds universitet, Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå, Anna Barsk Holmbom, ABH utbildning och rådgivning

Var: B11, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Tid: 10:00 - 11:00
Arrangör: Från snack till verkstad, Funktionsrätt Sverige, Lagen som verktyg, Independent Living Institute
Ytterligare information i Almedalsprogrammetlänk till annan webbplats

Från grundskola till högre studier - hur ska alla kunna göra informerade val?
Få elever och studenter får idag bra förutsättningar att göra välinformerade val genom sin skolgång och studietid. Detta får konsekvenser såväl för individen som för samhället i stort. Hur ska vi säkerställa allas rätt att göra informerade val genom hela skolgången och studietiden?

Medverkande: Ellen Öman, Vice förbundsordförande, Sveriges elevråd - SVEA

Var: Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21
Tid: 11:30 - 12:10
Arrangör: SöderS - Södertörns högskolas studentkår, Sveriges elevråd - SVEA
Ytterligare information i Almedalsprogrammetlänk till annan webbplats

Heta stolen: Politisk retorik för kritiskt tänkande. Vad kan vi säga retoriskt om Annie Lööfs tal?
Vi analyserar Annie Lööfs Almedalstal för att hjälpa dig att förstå retoriken bakom så att du kan ta ställning.

Medverkande: Fredrik Söderquist, Retoriklärare, Södertörns högskola, Wilhelm Hansson, Retoriklärare, Södertörns högskola, Janne Nilsson, Projektsamordnare, Internationella Torget Almedalen

Var: Restaurang Monroe's, Skeppsbron 8 (vid dåligt väder: Fängelset, konferensrum, 1 tr.)
Tid: 12:15 - 12:45
Arrangör: Södertörns högskola, Internationella Torget Almedalen, Retorikkonsult Sverige AB
Ytterligare information i Almedalsprogrammetlänk till annan webbplats

Fredag 6/7

Heta stolen: Politisk retorik för kritiskt tänkande. Vad kan vi säga retoriskt om Stefan Löfvens tal?
Vi analyserar Stefan Löfvens Almedalstal för att hjälpa dig att förstå retoriken bakom så att du kan ta ställning.

Medverkande: Fredrik Söderquist, Retoriklärare, Södertörns högskola, Wilhelm Hansson, Retoriklärare, Södertörns högskola, Janne Nilsson, Projektsamordnare, Internationella Torget Almedalen

Var: Restaurang Monroe's, Skeppsbron 8 (vid dåligt väder: Fängelset, konferensrum, 1 tr.)
Tid: 12:15 - 12:45
Arrangör: Södertörns högskola, Internationella Torget Almedalen, Retorikkonsult Sverige AB
Ytterligare information i Almedalsprogrammetlänk till annan webbplats

Retorik för kritiskt tänkande. Vad kan vi säga om retoriken i partiledartalen under Almedalsveckan?
Vad kan vi säga om partiledarnas retorik så här långt under Almedalsveckan? Förväntningar på de tal som är kvar? Vi summerar. Vilka tal minns vi? Vilka var trovärdiga? Vilka gick hem hos publiken? Allmänna tendenser och förändringar från tidigare års tal diskuteras och exemplifieras.

Medverkande: Fredrik Söderquist, Retoriklärare, Södertörns högskola, Wilhelm Hansson, Retoriklärare, Södertörns högskola

Var: Andra våningen på Restaurang Monroe's, Skeppsbron 8
Tid: 14:00-15:00
Arrangör: Södertörns högskola, Retorikkonsult Sverige AB
Ytterligare information i Almedalsprogrammetlänk till annan webbplats

Lördag 7/7

Heta stolen: Politisk retorik för kritiskt tänkande. Vad kan vi säga retoriskt om Ebba Busch Thors tal?
Vi analyserar Ebba Busch Thors Almedalstal för att hjälpa dig att förstå retoriken bakom så att du kan ta ställning.

Medverkande: Fredrik Söderquist, Retoriklärare, Södertörns högskola, Wilhelm Hansson, Retoriklärare, Södertörns högskola, Janne Nilsson, Projektsamordnare, Internationella Torget Almedalen

Var: Restaurang Monroe's, Skeppsbron 8 (vid dåligt väder: Fängelset, konferensrum, 1 tr.)
Tid: 12:15 - 12:45
Arrangör: Södertörns högskola, Internationella Torget Almedalen, Retorikkonsult Sverige AB
Ytterligare information i Almedalsprogrammetlänk till annan webbplats

Söndag 8/7

Heta stolen: Politisk retorik för kritiskt tänkande. Vad kan vi säga retoriskt om Jimmie Åkessons tal?
Vi analyserar Jimmie Åkessons Almedalstal för att hjälpa dig att förstå retoriken bakom så att du kan ta ställning.

Medverkande: Fredrik Söderquist, Retoriklärare, Södertörns högskola, Wilhelm Hansson, Retoriklärare, Södertörns högskola, Janne Nilsson, Projektsamordnare, Internationella Torget Almedalen

Var: Restaurang Monroe's, Skeppsbron 8 (vid dåligt väder: Fängelset, konferensrum, 1 tr.))
Tid: 10:15 - 10:45
Arrangör: Södertörns högskola, Internationella Torget Almedalen, Retorikkonsult Sverige AB
Ytterligare information i Almedalsprogrammetlänk till annan webbplats

Heta stolen: Politisk retorik för kritiskt tänkande. Vad kan vi säga retoriskt om Isabella Löfvins tal?
Vi analyserar Isabella Löfvins Almedalstal för att hjälpa dig att förstå retoriken bakom så att du kan ta ställning.

Medverkande: Fredrik Söderquist, Retoriklärare, Södertörns högskola, Wilhelm Hansson, Retoriklärare, Södertörns högskola, Janne Nilsson, Projektsamordnare, Internationella Torget Almedalen

Var: Restaurang Monroe's, Skeppsbron 8 (vid dåligt väder: Fängelset, konferensrum, 1 tr.)
Tid: 13:10 - 13:40
Arrangör: Södertörns högskola, Internationella Torget Almedalen, Retorikkonsult Sverige AB
Ytterligare information i Almedalsprogrammetlänk till annan webbplats

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-03-01