Personer som läser en bok

Biblioteket för dig som är ny student

Välkommen till biblioteket! Hos oss kan du sitta och studera och låna kursböcker och annan litteratur. Du har tillgång till många databaser och e‑böcker. Vi kan också bland annat ge dig tillgång till talböcker om du har en läsnedsättning och hjälpa dig att söka litteratur till din uppsats. 

Kort filmguide

För dig som är student på Södertörns högskola

För dig som är student på Röda Korsets Högskola

Kom igång

För att använda biblioteket fullt ut behöver du ett lånekort med pinkod och ett SH-konto eller RKH-konto för att komma åt e-resurser.

  • Lånekort: Du som är student på Södertörns högskola (SH) använder ditt SH-kort. Har du inte hunnit få kortet kan du alltid låna med legitimation. Är du student på Röda Korsets Högskola eller SMI skaffar du ett separat lånekort i bibliotekets infodisk. Ta med legitimation. Oavsett vem du är så behöver du också en pinkod, som du väljer i bibliotekets infodisk eller på sidan Skaffa pinkod Länk till annan webbplats. (ej för SMI-studenter).
  • Konto för att komma åt e-resurser: Du som är student på SH använder ditt SH-konto för att komma åt e-resurser utanför campus. Du som är student på Röda Korsets Högskola använder ditt RKH-konto. Du som är student på SMI är välkommen till biblioteket för att använda en del av våra databaser på plats.

Öppettider

Mer information om öppettider hittar du på sidan Kontakt och öppettider. Längst ner på bibliotekets portalsida ser du alltid dagens öppettider. Observera att du enbart kan använda biblioteket under öppettiderna.

Infodisken

Bibliotekets infodisk är bemannad under hela öppettiden. Här kan du få hjälp med att hitta i biblioteket och att navigera bland alla våra resurser, oavsett om du har en allmän fråga eller behöver hjälp att hitta forskning till en uppsats. Om du har en klurigare fråga så kom gärna när ordinarie personal är på plats.

Litteratur

Vi köper in all obligatorisk kurslitteratur, men många vill låna och böcker kan vara utlånade. Då kan du reservera, alltså ställa dig i kö. I daglånerummet finns varje morgon ett ex av varje kursbok tillgänglig. Vi har även en mängd annan litteratur och du har genom oss tillgång till databaser, tidskrifter och e-böcker. Mer om våra samlingar hittar du på sidan Bibliotekets utbud. Mer om lånetider och annat hittar du på sidan Låna.

Talböcker, punktskrift och annan anpassad litteratur

Har du en läsnedsättning och behöver få din kurslitteratur i anpassad form, till exempel som talbok från Legimus? Läs mer om bibliotekets stöd till dig med funktionsnedsättning eller boka ett möte med Talboksservice.

Ett tips till alla SH-studenter är att skaffa talsyntesprogrammet TorTalk kostnadsfritt till din telefon och dator. Med programmet kan du få digital text uppläst.

Studiemiljö

Biblioteket har olika studiemiljöer för olika tillfällen och behov. Det finns tysta avdelningar där du kan sitta ostört, och utrymmen för grupparbete.

Datorer och skrivare

Vi har stationära datorer som du kan använda i biblioteket. Det finns två skrivarrum där du kan skriva ut antingen från en av bibliotekets datorer, eller, om du är SH-student, din egen dator..

Sökhandledning och Studieverkstan

Biblioteket erbjuder sökhandledning och hjälp med referenshantering för dig som skriver uppsats.

I biblioteket finns också studieverkstan som erbjuder handledning, kurser och föreläsningar i akademiskt skrivande, akademiskt talande och studieteknik. Du kan bland annat få hjälp med referenser och uppsatsskrivande. Här kan du läsa mer om studieverkstan.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-05-30