Två kvinnliga studenter med pilar på vägg.

Boka sökhandledning

Vill du lära dig mer om att söka information och skriva referenser? Biblioteket erbjuder individuell sökhandledning både för dig som är student och personal på Södertörns högskola eller Röda Korsets Högskola.

Sommarstängt 2019

Mellan den 5 juni och den 1 september är vår handledningstjänst stängd både för studenter och personal. Vid frågor om att söka litteratur och skriva referenser, vänligen kontakta biblioteket.

För studenter

Sökhandledning erbjuds dig som är student vid Södertörns högskola (SH) eller Röda Korsets Högskola (RKH) och skriver uppsats eller liknande. Under tillfället arbetar du tillsammans med en bibliotekarie med att till exempel söka efter vetenskapliga artiklar. Det är ett pedagogiskt tillfälle med fokus på ditt självständiga lärande så att du efteråt kan arbeta vidare på egen hand.

Var söker jag efter tidigare forskning till uppsatsen? Vad är en vetenskaplig artikel? Hur hittar jag bra sökord? Hur får jag fler relevanta sökträffar i databaser? Hur skriver jag referenser? Detta är några vanliga frågor från studenter som besöker oss i sökhandledningen. Välkommen att lära dig mer!

Sökhandledningen ges i Infoverkstan UB 517 i biblioteket. Om du till exempel studerar på distans har du även möjlighet att få handledning via e-post eller telefon.

Lär dig mer

I bibliotekets sökguide kan du läsa mer om hur du gör effektiva sökningar efter vetenskaplig litteratur. Gå till sökguiden.

Vill du veta vad som kännetecknar vetenskapliga artiklar och andra vanligt förekommande texter inom högskolan? Läs mer om vetenskapliga artiklar.

För personal

Biblioteket erbjuder även sökhandledning till dig som är forskare, doktorand, lärare och övrig personal på SH eller RKH. En förutsättning är att frågan är kopplat till utbildning, forskning eller övrig verksamhet på högskolorna. Du kan till exempel boka tid för att:

  • Fördjupa dina kunskaper om att söka och bevaka litteratur i samband med till exempel en doktorsavhandling, forskningsansökan, forskningsöversikt eller forskningsprojekt.
  • Allmänt uppdatera dig om relevanta databaser inom ditt ämnesområde.
  • Få en introduktion till referenshanteringsprogrammen EndNote och Zotero.

Sökhandledningen sker vanligtvis i Infoverkstan UB 517 i biblioteket, alternativt på ditt tjänsterum. Du har även möjlighet att få handledning via e-post eller telefon.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-06-04