Personer som läser en bok

Distansstudent på biblioteket

Du som är distansstudent på Södertörns högskola kan vända dig till oss för att låna böcker, söka information och få hjälp med andra biblioteksrelaterade ärenden. Om du bor utanför Stockholm får du också böcker hemskickade avgiftsfritt.

Låna böcker

För dig som bor i Stockholm

Om du bor i Stockholmsområdet kan du inte få böcker hemskickade. Du lånar genom att komma till biblioteket och visa legitimation i bibliotekets infodisk. Information om lånetider hittar du på sidan Låna. Du kan också om du vill skaffa ett SH-kort som fungerar som lånekort, passerkort och kopieringskort. Kontakta Infocenter för att skaffa SH-kort.

För dig som bor utanför Stockholm

Som student på någon av högskolans distanskurser får du böcker hemskickade kostnadsfritt, förutsatt att du bor i Sverige men inte i Stockholmsområdet och har ett postnummer som inte börjar på 1.

Lånetiden för "distanslån" är en vecka längre än ordinarie lån. Din lånetid på kursböcker blir alltså 14 dagar och din lånetid på 3‑veckorslån blir 28 dagar. Observera att du är personligen ansvarig för att böckerna kommer tillbaka till biblioteket, inklusive att betala portokostnader för återlämning.

  • Gå till bibliotekets sökverktyg SöderScholar Länk till annan webbplats..
  • Sök fram den bok du vill ha och klicka på "Reservera". Om boken finns tillgänglig behöver du kontakta biblioteket för att få hjälp att reservera.
  • Logga in, om du inte redan är inloggad.
  • Vi skickar hem böckerna till dig med post. Lämna tillbaka genom att posta böckerna till Södertörns högskolebibliotek, 141 89 Huddinge.

Tryckta böcker, e-böcker, databaser med mera

Med sökverktyget SöderScholar Länk till annan webbplats. och bibliotekets databaslista Länk till annan webbplats. kan du söka efter kurslitteratur, elektroniska tidskrifter och andra e-resurser som du har nytta av i dina studier. Det går bra att komma åt bibliotekets e-resurser även utanför campus, läs mer på sidan SH: Åtkomst till databaser och andra e-resurser.

Sökhandledning på distans

Biblioteket erbjuder möjligheten till sökhandledning för studenter som skriver uppsats och behöver stöd vid informationssökning. Sökhandledning ges både på biblioteket och online. Läs mer och boka via sidan Boka sökhandledning. Också Studieverkstan erbjuder handledning på distans. Läs mer på Studieverkstans sida.

Talboksintroduktion på distans

Fyll i formuläret som du hittar på sidan Ansök om talböcker och annan anpassad media om du behöver talböcker eller punktskrift/e-text. Du får hjälp via Zoom, förutsatt att du har rätt till anpassad media.

Studiewebben

SH-kontot (användarnamn och lösenord) använder du för att logga in på Studiewebben, högskolans lärplattform. Senast ett par dagar innan kursstart ser du ditt kursrum på studiewebben under menyvalet "Kurser". Information om Studiewebben hittar du på sidan Studiewebben.

Har du problem med vissa funktioner i Studiewebben, till exempel att anmäla dig till grupp eller ladda upp dokument? Har du tips på förbättringar eller har du en allmän fråga? Välkommen att kontakta Infocenter.

Har du problem med inloggningen via ditt SH-konto? Läs mer på sidan SH-konto.

Undrar du något?

Du är alltid välkommen att kontakta oss på biblioteket.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-04-14