Studenter som går i biblioteket.

Förseningsavgifter och fakturor

Om du lämnar tillbaka en bok försent kan du få betala en förseningsavgift. Här kan du läsa mer om hur mycket det kostar att vara försenad med olika typer av böcker, och vad som händer om du får förseningsavgifter eller en faktura.

Hitta direkt

Via tjänsten Betala förseningsavgifterlänk till annan webbplats kan du se eventuella skulder, vad de isåfall beror på och betala direkt online.

Ditt ansvar som låntagare

Du som har lånat en bok är alltid ansvarig för att den kommer tillbaka till biblioteket, och att detta sker i rätt tid. Biblioteket förbinder sig inte att skicka ut påminnelser och krav, men gör det som en service via e-post. Det är därför ditt ansvar när du lånar att notera datumet boken ska återlämnas. För säkerhets skull rekommenderar vi att du alltid tar kvitto när du lånar en bok. Om du tappar bort eller förstör en bok måste du ersätta boken.

Som låntagare på Södertörns högskolebibliotek godkänner du våra fullständiga låneregler och användarvillkor.

Uppdaterad augusti 2018
Dnr. 2874-1.8.2-2018

1. LÅNEKORT

1.1 Studenter och personal vid Södertörns högskola (SH) blir registrerade låntagare när de erhåller ett SH-kort. Studenter och personal vid Röda Korsets Högskola (RKH) samt övriga besökare får lånekort efter uppvisande av giltig legitimation (minimiålder 16 år).
1.2 Låntagare förbinder sig att följa bibliotekets låneregler och användarvillkor.
1.3 Vid utfärdande av lånekort registreras namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer i bibliotekets låntagarregister. Biblioteket behandlar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR).
1.4 Låntagare ansvarar för att meddela ändrade kontaktuppgifter till biblioteket. Biblioteket använder i första hand e-post för kommunikation med låntagare. Till studenter och personal vid SH används e-postadressen från SH om inte annat angetts.
1.5 Lånekortet är personligt och får inte användas av någon annan.
1.6 Lånekortet är giltigt innevarande termin för studenter och ett år för externa låntagare. För personal vid SH och RKH är giltighetstiden tre år.
1.7 Lånekortet skall betraktas som en värdehandling. Vid förlust av lånekort skall detta omgående anmälas till biblioteket så att kortet kan spärras för obehörig användning.
1.8 Angående uppgift om enskild persons lån, beställning eller reservation gäller sekretess enligt 40 kap 3§ Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).

2. LÅN OCH LÅNETIDER

2.1 Låntagare ansvarar för att notera lånetiden samt återlämna eller låna om material i tid. Detta gäller även vid förhinder så som resor och sjukdom.
2.2 Låntagare ansvarar personligen för sina lån tills dessa är avregistrerade i bibliotekets lånesystem.
2.3 När det gäller utlån av kurslitteratur relaterade till kurser på SH och RKH finns det vissa restriktioner.
2.4 Tidskrifter lånas inte ut.
2.5 Normal lånetid för tryckt material är 21 dagar. För personal vid SH och RKH blir lånetiden sex månader, men materialet kan krävas in efter 21 dagar om det reserverats av annan låntagare.
2.6 Lånetiden för kursböcker är 7 dagar.
2.7 Daglån och referenslitteratur skall återlämnas innan stängning samma dag.
2.8 För visst material såsom filmer, spel etc. kan andra lånetider gälla.

3. FJÄRRLÅN

3.1 Material för forskning och studier som inte finns i bibliotekets samlingar kan fjärrlånas. Material som finns i Stockholmsområdet lånas endast in till personal vid SH och RKH.
3.2 Fjärrlån av böcker från bibliotek inom Norden är avgiftsfria. Lån från bibliotek utanför Norden samt beställningar av artiklar är avgiftsbelagda för studenter och externa låntagare. För avgift, se bibliotekets webbplats.
3.3 Lånetider och övriga regler i samband med fjärrlån fastställes av det långivande biblioteket.

4. FÖRSENINGSAVGIFTER

4.1 Förseningsavgift tas ut för försenat material enligt gällande taxa på bibliotekets webbplats. Förseningsavgiften betalas online via bibliotekets webbplats eller i biblioteket med betalkort.
4.2 Biblioteket förbinder sig inte att skicka ut påminnelser och krav på försenat material men gör det som en service via e-post.
4.3 Låntagare med en förseningsavgift på 100 kr eller mer blir spärrad för vidare lån, reservationer och omlån. Denna spärr hävs när hela förseningsavgiften är betald.

5. FAKTURERING

5.1 Faktura skickas ut för material som inte återlämnats eller lånats om efter sista krav. Även förkommet eller skadat material faktureras.
5.2 Fakturan skickas till den bostadsadress som finns registrerad hos biblioteket.
5.3 Fakturan avser ersättning för lånat material samt en hanteringskostnad enligt gällande taxa. Om det utlånade materialet återlämnas efter att fakturan skickats, skall hanteringskostnaden fortfarande betalas. Obetald faktura kan komma att skickas till inkasso.
5.4 Låntagare med en obetald faktura blir spärrad för vidare lån, reservationer och omlån. Fakturaspärren hävs när betalningen är registrerad på biblioteket.

6. ANVÄNDNING AV E-RESURSER

6.1 Bibliotekets abonnerade e-resurser (databaser, e-böcker och fulltexttidskrifter) kan nås inom högskolans nätverk. För att använda dessa utanför nätverket krävs att en studerar eller är anställd vid Södertörns högskola eller RKH. Vissa av bibliotekets abonnerade e-resurser är begränsade till studerande och anställda vid SH, medan andra är begränsade till studerande och anställda vid RKH. Övriga kan använda e-resurserna i bibliotekets lokaler.
6.2 Användare är skyldiga att respektera licensvillkoren. Utskrift och nedladdning av material ur abonnerade e-resurser får endast göras i begränsad omfattning och för personligt och ickekommersiellt bruk i studie- eller forskningssyfte.

Om du är student på Södertörns högskola (SH) från och med HT-2018 väljer du själv vilken e-postadress du vill ha utskick till. Det gör du i Student-Ladoklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vid flera tillfällen har vi sett att studenter har använt sig av adresser från andra lärosäten som har slutat att fungera så se till att informationen är aktuell.

Om du är personal på SH eller student som börjat senast VT-2018 använder vi din SH-adress om du inte själv valt en annan.

Om du är student vid Röda Korsets Högskola, Stockholms Musikpedagogiska Institut eller extern låntagare loggar du in på Mina lånlänk till annan webbplats för att se vilken e-postadress vi har till dig. Där kan du även ändra adressen, genom att klicka på Ändra personliga uppgifter.

Och glöm inte att hålla koll på din skräppostkorg! Om ett meddelande från biblioteket har hamnat i skräpposten så gå in på meddelandet och markera det som "Inte skräppost".

Vad händer om du blir sen med en bok?

Steg 1: Förseningsavgift

Om du inte återlämnar eller lånar om din bok i tid får du en förseningsavgift. Du kan låna om försenade böcker om det inte är kö på boken, så länge du inte har en skuld på mer än 100 kronor. Då blir du spärrad från att låna eller låna om böcker samt att reservera nya böcker. Så fort du betalt förseningsavgiften tar vi bort spärren.

Hur betalar jag en förseningsavgift?

Du kan betala förseningsavgifter antingen med betalkort i bibliotekets infodisk, eller genom tjänsten Betala förseningsavgifterlänk till annan webbplats.

Alla gällande förseningsavgifter

Aktuella förseningsavgifter

Typ av material

förseningsavgift

Daglåneböcker samt referensböcker

40 kronor första timmen, därefter 20 kronor per påbörjad timme

Bärbar dator och kopieringskort för utlån

20 kronor per påbörjad timme

Kursböcker och filmer

10 kronor per dag

Bärbar dator med stödprogram för talbokslåntagare

50 kronor per dag

Steg 2: Faktura

Efter att sista krav gått ut skickar vi en faktura. Det gäller också om du lämnat tillbaka en förstörd bok. Fakturan kan komma att drivas vidare till inkasso, så se till att inte dröja med betalningen. Om du fått en faktura blir du spärrad från att låna, låna om och reservera böcker. Vi tar bort spärren när vi mottagit betalningen. Observera att detta kan dröja upp till 3 bankdagar. Fakturan skickar vi till den bostadsadress som finns i vårt låntagarregister. Du ansvarar själv för att meddela ändrade kontaktuppgifter till biblioteket.

Fakturan innehåller:

 • en avgift på 400 kr per bok. Om du återlämnar boken, i bra skick, slipper du denna avgift. Om boken är borta/förstörd kan du om du vill ersätta boken genom att köpa en ny, istället för att betala 400 kr. Vidare information hittar du nedan. Om det är något annat än en bok som försvunnit kan avgiften vara annorlunda. Kontakta biblioteket för detaljerad information.
 • en hanteringskostnad på 200 kr per faktura. Du måste alltid betala hanteringskostnaden, oavsett om du återlämnar boken eller ersätter den. Betalningen är för att täcka de administrativa kostnader biblioteket haft i samband med faktureringen. För frågor kontakta biblioteket.

Förseningsavgifter tillkommer utöver fakturan. Du måste alltid betala förseningsavgiften, oavsett om du återlämnar eller ersätter boken.

Hur betalar jag en faktura?

Betala till det bankgironummer som finns angivet på fakturan. Du kan inte betala fakturor i infodisken.

 • Om du vill ersätta boken med pengar:
  Betala fakturan på 400 kr/bok samt 200 kr hanteringskostnad/faktura. Därefter betalar du dina förseningsavgifter som vanligt, via infodisken eller tjänsten Betala förseningsavgifterlänk till annan webbplats.
 • Om du vill ersätta boken med en annan bok:
  Du kan istället välja ersätta boken genom att köpa ett nytt exemplar, av samma eller senare upplaga. Boken lämnar du i bibliotekets infodisk till ordinarie personal, som i normalfallet finns på plats måndag–torsdag 8.30–16.30 samt fredag 8.30–15.00. Observera att du ändå behöver betala 200 kr för hanteringskostnaden till angivet bangironummer. Därefter betalar du dina förseningsavgifter som vanligt, via infodisken eller tjänsten Betala förseningsavgifterlänk till annan webbplats.
 • Om du hittar boken efter att ha fått en faktura:
  Grattis! Lämna tillbaka den så fort du kan till biblioteket. Därefter betalar du hanteringskostnaden på 200 kr per faktura till bankgironumret, och betalar dina förseningsavgifter som vanligt, via infodisken eller tjänsten Betala förseningsavgifterlänk till annan webbplats.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-03-05