Studenter som går i biblioteket.

Låna

Vem får låna och vad får du låna? Här hittar du information om vad som gäller för dig som är student, personal eller allmänhet. Du hittar också svar på vanliga frågor om att låna.

Mina lån

Se och förnya lån i bibliotekets Mina lånlänk till annan webbplats.

Fjärrlån och inköpsförslag

Allmänt om låneregler

Södertörns högskolebibliotek är ett offentligt bibliotek. Det betyder att alla får låna böcker hos oss, det enda som krävs för att skaffa lånekort är legitimation och att du är över 16 år.

För att få låna på biblioteket krävs att du godkänner bibliotekets låneregler. Det är alltid du som lånat en bok som är ansvarig för lånen. Om en av dina böcker blir försenad, eller om du inte lämnar tillbaka den alls kan du få förseningsavgifter och till slut en faktura. Här kan du läsa mer om förseningsavgifter och fakturor.

Läs Fullständiga låneregler

Uppdaterad augusti 2018
Dnr. 2874-1.8.2-2018

1. LÅNEKORT

1.1 Studenter och personal vid Södertörns högskola (SH) blir registrerade låntagare när de erhåller ett SH-kort. Studenter och personal vid Röda Korsets Högskola (RKH) samt övriga besökare får lånekort efter uppvisande av giltig legitimation (minimiålder 16 år).
1.2 Låntagare förbinder sig att följa bibliotekets låneregler och användarvillkor.
1.3 Vid utfärdande av lånekort registreras namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer i bibliotekets låntagarregister. Biblioteket behandlar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR).
1.4 Låntagare ansvarar för att meddela ändrade kontaktuppgifter till biblioteket. Biblioteket använder i första hand e-post för kommunikation med låntagare. Till studenter och personal vid SH används e-postadressen från SH om inte annat angetts.
1.5 Lånekortet är personligt och får inte användas av någon annan.
1.6 Lånekortet är giltigt innevarande termin för studenter och ett år för externa låntagare. För personal vid SH och RKH är giltighetstiden tre år.
1.7 Lånekortet skall betraktas som en värdehandling. Vid förlust av lånekort skall detta omgående anmälas till biblioteket så att kortet kan spärras för obehörig användning.
1.8 Angående uppgift om enskild persons lån, beställning eller reservation gäller sekretess enligt 40 kap 3§ Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400).

2. LÅN OCH LÅNETIDER

2.1 Låntagare ansvarar för att notera lånetiden samt återlämna eller låna om material i tid. Detta gäller även vid förhinder så som resor och sjukdom.
2.2 Låntagare ansvarar personligen för sina lån tills dessa är avregistrerade i bibliotekets lånesystem.
2.3 När det gäller utlån av kurslitteratur relaterade till kurser på SH och RKH finns det vissa restriktioner.
2.4 Tidskrifter lånas inte ut.
2.5 Normal lånetid för tryckt material är 21 dagar. För personal vid SH och RKH blir lånetiden sex månader, men materialet kan krävas in efter 21 dagar om det reserverats av annan låntagare.
2.6 Lånetiden för kursböcker är 7 dagar.
2.7 Daglån och referenslitteratur skall återlämnas innan stängning samma dag.
2.8 För visst material såsom filmer, spel etc. kan andra lånetider gälla.

3. FJÄRRLÅN

3.1 Material för forskning och studier som inte finns i bibliotekets samlingar kan fjärrlånas. Material som finns i Stockholmsområdet lånas endast in till personal vid SH och RKH.
3.2 Fjärrlån av böcker från bibliotek inom Norden är avgiftsfria. Lån från bibliotek utanför Norden samt beställningar av artiklar är avgiftsbelagda för studenter och externa låntagare. För avgift, se bibliotekets webbplats.
3.3 Lånetider och övriga regler i samband med fjärrlån fastställes av det långivande biblioteket.

4. FÖRSENINGSAVGIFTER

4.1 Förseningsavgift tas ut för försenat material enligt gällande taxa på bibliotekets webbplats. Förseningsavgiften betalas online via bibliotekets webbplats eller i biblioteket med betalkort.
4.2 Biblioteket förbinder sig inte att skicka ut påminnelser och krav på försenat material men gör det som en service via e-post.
4.3 Låntagare med en förseningsavgift på 100 kr eller mer blir spärrad för vidare lån, reservationer och omlån. Denna spärr hävs när hela förseningsavgiften är betald.

5. FAKTURERING

5.1 Faktura skickas ut för material som inte återlämnats eller lånats om efter sista krav. Även förkommet eller skadat material faktureras.
5.2 Fakturan skickas till den bostadsadress som finns registrerad hos biblioteket.
5.3 Fakturan avser ersättning för lånat material samt en hanteringskostnad enligt gällande taxa. Om det utlånade materialet återlämnas efter att fakturan skickats, skall hanteringskostnaden fortfarande betalas. Obetald faktura kan komma att skickas till inkasso.
5.4 Låntagare med en obetald faktura blir spärrad för vidare lån, reservationer och omlån. Fakturaspärren hävs när betalningen är registrerad på biblioteket.

6. ANVÄNDNING AV E-RESURSER

6.1 Bibliotekets abonnerade e-resurser (databaser, e-böcker och fulltexttidskrifter) kan nås inom högskolans nätverk. För att använda dessa utanför nätverket krävs att en studerar eller är anställd vid Södertörns högskola eller RKH. Vissa av bibliotekets abonnerade e-resurser är begränsade till studerande och anställda vid SH, medan andra är begränsade till studerande och anställda vid RKH. Övriga kan använda e-resurserna i bibliotekets lokaler.
6.2 Användare är skyldiga att respektera licensvillkoren. Utskrift och nedladdning av material ur abonnerade e-resurser får endast göras i begränsad omfattning och för personligt och ickekommersiellt bruk i studie- eller forskningssyfte.

Vad gäller för mig?

Alla får låna, men vad du får låna beror på om och i så fall på vilken högskola du är student eller personal. Genom att klicka på plussen kan du läsa mer om vad som gäller för just dig. Om du blir nyfiken på vilket material biblioteket erbjuder kan du läsa mer på sidan Bibliotekets utbud.

Som SH-student får du låna alla bibliotekets tryckta böcker: kursböcker, 3-veckorslån, daglån och referensböcker. Om du är student på spelprogrammet får du låna brädspel och dator- samt tv-spel. Du kommer åt alla databaser och e-böcker som hör till Södertörns högskola, både hemifrån och på campus. I databaslistanlänk till annan webbplats ser du vilka som är märkta med SH:s logotyp. Du kan även låna en bärbar dator att använda över dagen. Du behöver inte skaffa lånekort utan ditt SH-kort fungerar som lånekort.

Som RKH-student får du låna alla bibliotekets tryckta böcker: kursböcker, 3-veckorslån, daglån och referensböcker. Du kommer åt alla databaser och e-böcker som hör till Röda Korsets Högskola, både hemifrån och på campus. I databaslistanlänk till annan webbplats ser du vilka som är märkta med RKH:s logotyp. Du kan även låna en bärbar dator att använda över dagen. Du skaffar lånekort genom att komma till bibliotekets infodisk och visa legitimation.

Som student på SMI, KI eller KTH får du låna alla bibliotekets tryckta böcker: kursböcker, 3-veckorslån, daglån och referensböcker. Du kan komma åt en del databaser genom att besöka biblioteket och låna ett gästkonto, men har inte tillgång till databaser hemifrån. Du skaffar lånekort genom att komma till bibliotekets infodisk och visa legitimation samt intyg på var du är student.

Du får låna alla bibliotekets tryckta böcker: kursböcker, 3-veckorslån, daglån och referensböcker. Lånetiden på 3-veckorslån för dig som är personal är 6 månader, men om någon ställer sig i kö på boken förkortas lånetiden till 3 veckor från ködatum. Lånetiden för övriga böcker är samma som för andra användare. Du kommer åt alla databaser och e-böcker som hör till din högskola både hemifrån och från jobbet. I databaslistanlänk till annan webbplats ser du vilka resurser ditt lärosäte har tillgång till. Är du SH-personal använder du ditt SH-kort för att låna böcker. Om du är personal på RKH skaffar du lånekort genom att komma till bibliotekets infodisk och visa legitimation. 

Du får låna alla bibliotekets tryckta böcker: kursböcker, 3-veckorslån, daglån och referensböcker. Lånetiden på 3-veckorslån för dig som är personal är 6 månader, men om någon ställer sig i kö på boken förkortas lånetiden till 3 veckor från ködatum. Lånetiden för övriga böcker är samma som för andra användare. Du kan komma åt en del databaser genom att besöka biblioteket och låna ett gästkonto, men har inte tillgång till databaser hemifrån. Du skaffar lånekort genom att komma till bibliotekets infodisk och visa legitimation samt giltigt personalkort.

Du får låna alla bibliotekets tryckta böcker: kursböcker, 3-veckorslån, daglån och referensböcker. Du kan komma åt en del databaser genom att besöka biblioteket och låna ett gästkonto, men har inte tillgång till databaser hemifrån. Du skaffar lånekort genom att komma till bibliotekets infodisk och visa legitimation samt giltigt personalkort.

Du som inte är student eller personal på SH, RKH, SMI, KI eller KTH räknas till allmänheten. Du får låna 3-veckorslån, daglån och referensböcker, men inte kursböcker. Du kan nå en del av bibliotekets databaser och e-böcker genom att använda ett gästkonto. Då måste du vara på plats i biblioteket, men har inte tillgång till databaser hemifrån. Du skaffar lånekort genom att komma till bibliotekets infodisk.

Lånetider

Lånetider för olika material

Materialtyp

Lånetid

Låna om?

reservera?

Kursbok (gul tejp)

7 dagar

Ja, om ingen står i kö

Ja, om alla exemplar är utlånade

3-veckorslån (grön tejp)

21 dagar

Ja, om ingen står i kö

Ja

Daglån (svart tejp)

1 dag, måste återlämnas före stängning samma dag

Nej

Nej

Referensbok (röd tejp)

1 dag, måste återlämnas före stängning samma dag

Nej

Nej

Bärbar dator

1 dag, måste återlämnas före stängning samma dag.

Nej

Nej

Bärbar dator med stödprogram

14 dagar, enbart studenter med funktionsnedsättning

Nej

Nej

Spel

7 dagar, enbart spelstudenter

Ja

Nej

Film

7 dagar

Ja

Nej

Svårt att hitta kursboken?

Följ med medieteknikstudenten Julia när hon hittar, lånar och återlämnar en kursbok. Eller kolla in vanliga frågor om att låna!

Vanliga frågor om att låna

Låna böcker

Information om hur du lånar en bok på biblioteket.

Återlämna böcker

Lånade böcker måste tillbaka. Här ser du hur du gör.

Låna om

Det går bra att låna om böcker som ingen reserverat. Här får du veta hur.

Reservera och stå i kö på en bok

Alla användare på biblioteket kan reservera bibliotekets böcker. Här lär du dig hur.

Hitta en bok

Det kan vara svårt att hitta i biblioteket om du till exempel är ny. Här får du några tips, men tänk på att du alltid kan fråga i infodisken så hjälper vi dig.

Om boken inte finns på biblioteket

Det kan hända att du letar efter en bok som biblioteket inte har. Då kan du beställa boken från ett annat bibliotek eller föreslå att vi köper in boken.

Försenad bok

Här kan du läsa om vad som händer om du blir försenad med en bok.

Talböcker, punktskrift och e-text

Om du har en läsnedsättning har du rätt till talböcker eller annan anpassad media.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-06-27