Personer som läser en bok

Låna

Vem får låna och vad får du låna? Här hittar du information om vad som gäller för dig som är student, personal eller allmänhet. Du hittar också svar på vanliga frågor om att låna.

Mina lån

Har du redan lånat något? Se dina lån och återlämningsdatum i Mina lån Länk till annan webbplats.. Kursböcker och 3-veckorslån lånas om automatiskt, så länge ingen till exempel reserverat.

OBS! Du behöver välja en pinkod för att kunna låna. Om du är student eller personal på Röda Korsets Högskola, SMI eller tillhör allmänheten använder du även pinkoden för att logga in på Mina lån. Kom till infodisken för att skaffa pinkod.

Fjärrlån och inköpsförslag

Du kan beställa fjärrlån genom biblioteket eller önska att vi köper in en bok.

Allmänt om låneregler

Södertörns högskolebibliotek är ett offentligt bibliotek. Det betyder att alla får låna böcker hos oss, så länge du är över 18 år och har giltig legitimation.

För att få låna på biblioteket kräver vi att du godkänner bibliotekets låneregler. Om du har lånat en bok är det alltid du som är ansvarig för den. Om en av dina böcker blir försenad, eller om du inte lämnar tillbaka den alls, kan du få förseningsavgifter och till slut en faktura. Här kan du läsa mer om förseningsavgifter och fakturor.

Gå till bibliotekets låneregler.

Vad gäller för mig?

Alla får låna, men vad du får låna beror på om och i så fall på vilken högskola du är student eller personal. I tabellen hittar du info om vad som gäller för dig. Om du blir nyfiken på vilket material biblioteket erbjuder kan du läsa mer på sidan Bibliotekets utbud.

Behörigheter för olika låntagare

Behörigheter beroende på vem du är

Jag är:

Jag får låna:

jag kommer åt databaser:

Lånekort:

Student eller personal på SH

Kurslitteratur, 3‑veckorslån, daglån, referensböcker

Var som helst, så länge de är märkta med SH:s logga i databaslistan. En del av RKH:s databaser kan du komma åt på biblioteket.

Använd SH-kortet.

Student eller personal på Röda Korsets Högskola

Kurslitteratur, 3‑veckorslån, daglån, referensböcker

Var som helst, så länge de är märkta med RKH:s logga i databaslistan. En del av SH:s databaser kan du komma åt på biblioteket.

Kom till infodisken och visa legitimation. Om du är personal behöver du även ta med personalkort för att få rätt behörighet.

Student eller personal på SMI, KI, KTH

Kurslitteratur, 3‑veckorslån, daglån, referensböcker

Enbart vissa, genom att besöka biblioteket och använda ett gästkonto på plats

Fyll i formuläret Ansök om lånekort Länk till annan webbplats. och kom därefter till infodisken och visa legitimation samt något som styrker din tillhörighet till SMI/KI/KTH.

Allmänhet

3‑veckorslån, daglån, referensböcker.

Enbart vissa, genom att besöka biblioteket och använda ett gästkonto på plats.

Fyll i formuläret Ansök om lånekort Länk till annan webbplats. och kom därefter till infodisken och visa legitimation.

Lånetider

Lånetider för olika material

Materialtyp

Lånetid

Låna om?

reservera?

Kursbok (gul tejp)

7 dagar

Automatiskt omlån i max 6 månader, så länge ingen står i kö.

Ja, om alla exemplar är utlånade

3-veckorslån (grön tejp)

21 dagar

Automatiskt omlån i max 2 år, så länge ingen står i kö.

Ja, om alla exemplar är utlånade

Daglån (svart tejp)

1 dag, måste återlämnas före öppning senast kl 08:00 följande dag (10:30 på helger då vi öppnar 11:00)

Nej

Nej

Referensbok (röd tejp)

1 dag, måste återlämnas före öppning senast kl 08:00 följande dag (10:30 på helger då vi öppnar 11:00)

Nej

Nej

Tidskrift

Inget hemlån, enbart läsning på plats

-

-

Spel

7 dagar, enbart spelstudenter

Ja

Nej

Vanliga frågor om att låna

Låna böcker

Information om hur du lånar en bok på biblioteket.

Återlämna böcker

Lånade böcker måste tillbaka. Här ser du hur du gör.

Låna om

Vi lånar automatiskt om kursböcker och 3-veckorslån som du har lånat när lånetiden är slut, så länge ingen står i kö.

Reservera och stå i kö på en bok

Alla användare på biblioteket kan reservera bibliotekets böcker. Här lär du dig hur.

Hitta en bok

Det kan vara svårt att hitta i biblioteket om du till exempel är ny. Här får du några tips, men tänk på att du alltid kan fråga i infodisken så hjälper vi dig.

Om boken inte finns på biblioteket

Det kan hända att du letar efter en bok som biblioteket inte har. Då kan du beställa boken från ett annat bibliotek eller föreslå att vi köper in boken.

Försenad bok

Här kan du läsa om vad som händer om du blir försenad med en bok.

Talböcker, punktskrift och e-text

Om du har en läsnedsättning har du rätt till talböcker eller annan anpassad media.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-03-12