Bibliotekets personal

Mats Alexandersson

Mats Alexandersson

Bibliotekarie

Enheten för vetenskapens kommunikation, Team informationsresurser. Arbetar med inköp och tillgängliggörande av media samt med bibliotekets söksystem

Biblioteket

UB759

Gustav Almestad

Gustav Almestad

Bibliotekarie

Niklas Elzén

Niklas Elzén

Bibliotekarie

Enheten för lärandestöd - Team Användarsupport och Mötesplats. Arbetar främst med: Lån- och informationsservice - Talböcker - Biblioteksintroduktioner - Evenemang & Utställningar

Biblioteket

UB546

Helena Fitzgerald

Helena Fitzgerald

Bibliotekarie

Jag arbetar som bibliotekarie i Team pedagogisk verksamhet. Jag arbetar främst med undervisning och sökhandledning.

Biblioteket

UB766

Djuna Franzén

Djuna Franzén

Bibliotekarie

Jag jobbar med att administrera eresurser, samt tjänstgöring i informationsdisk i biblioteket.

Biblioteket

UB756

Maria Hermansson

Maria Hermansson

Bibliotekarie 1:e

Jag arbetar med undervisning, sökhandledning och bibliotekets informationsdisk. Jag är även arbetsmiljöombud.

Biblioteket

UB761

Charlotte Hillergård

Charlotte Hillergård

Enhetschef

Enhetschef vetenskapens kommunikation Södertörns högskolebibliotek. Ansvarsområden: Informationsresurser, Publicering och öppen vetenskap

Biblioteket

UB747

Jonas Jacobsson

Jonas Jacobsson

Bibliotekarie

Jag arbetar främst med litteraturinköp, katalogisering och fjärrlån.

Biblioteket

UB767

Pontus Juth

Pontus Juth

Bibliotekarie

* Undervisning och handledning i informationssökning och referenshantering * Medieproduktion

Biblioteket

UB768

Helena Korkeamäki

Helena Korkeamäki

Biblioteksassistent

Enheten för lärandestöd - Team Användarsupport och Mötesplats. Arbetar främst med: Lån- och informationsservice, krav/fakturering, fjärrlån ut. Bitr. huvudarbetsmiljöombud

Biblioteket

UB547

Ulf Larsson

Ulf Larsson

Adjunkt

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD367

Per Lindblom

Per Lindblom

Forskningsredaktör

Greta Linder

Greta Linder

Bibliotekarie

Jag är bibliotekarie och arbetar med forskarstöd, publikationsdatabasen DiVA, referenshantering och bibliometri.

Biblioteket

UB753

Rickard Lindfors

Rickard Lindfors

Systemutvecklare

Jag arbetar främst med bibliotekets system och webbplats.

Biblioteket

UB754

Paula Luusuaniemi

Paula Luusuaniemi

Bibliotekarie

Enheten för Lärandestöd - Team Användarsupport och Mötesplats. Arbetar främst med lån- och informationsservice, talboksservice, lärandemiljön/ux, bibliotekssystemet. Föräldraledig.

Biblioteket

UB540

Karin Löfroth

Karin Löfroth

Bibliotekarie

Jag arbetar som bibliotekarie i Team pedagogisk verksamhet. Jag arbetar främst med undervisning och handledning i informationssökning och referenshantering.

Biblioteket

UB752

Stefan Norinder

Stefan Norinder

Systemarkitekt på biblioteket

Biblioteket

UB758

Sara Parmhed

Sara Parmhed

Bibliotekarie

Jag är bibliotekarie och arbetar främst med e-resurser, transformativa avtal och APCer.

Biblioteket

UB755

Lisa Petersen

Lisa Petersen

Bibliotekschef

Annika Rydholm

Annika Rydholm

Bibliotekarie

Enheten för vetenskapens kommunikation, Team informationsresurser. Jag arbetar med fjärrlån, inköp och tillgängliggörande av medier samt i bibliotekets kundtjänst.

Biblioteket

UB757

Moa Stockstad

Moa Stockstad

Bibliotekarie

Jag arbetar främst med talböcker och tillgänglighet i bibliotekets talboksservice, med webbkommunikation och i bibliotekets infodisk. Team Användarsupport.

Biblioteket

UB543

Petra Thorsson

Petra Thorsson

Bibliotekarie

Jag är bibliotekarie och arbetar med forskarstöd, publikationsdatabasen DiVA, referenshantering och forskningsdatastöd.

Biblioteket

UB745

Ann-Sofie Wennbrink

Ann-Sofie Wennbrink

Biblioteksassistent

Ingår i enheten för lärandestöd: Ledningsstöd, biblioteksstatistik, PAV, medarbetarwebben, inköp, inventeringsförrättare, mm.

Biblioteket

UB764