Bibliotekets personal

Michael Abraham

Michael Abraham

Systemutvecklare

Systemutvecklare på Södertörns högskolebibliotek

Biblioteket

UB765

Gustav Almestad

Gustav Almestad

Bibliotekarie

Mikko Bromark

Mikko Bromark

Jag arbetar med evenemang såsom populärvetenskapliga föreläsningar, utställningar med mera. Jag är även i bibliotekets informationsdisk, jobbar med UX, biblioteksrummet med mera

Biblioteket

UB545

Tjänstledig

Djuna Franzén

Djuna Franzén

Bibliotekarie

Jag jobbar med att administrera eresurser, samt tjänstgöring i informationsdisk i biblioteket.

Biblioteket

UB756

Frida Frimodt

Frida Frimodt

Bibliotekarie

Jag arbetar med forskarstöd, publikationsdatabasen DiVA, referenshantering och litteratursökningar.

Biblioteket

UB763

Maria Hermansson

Maria Hermansson

Bibliotekarie 1:e

Jag arbetar med undervisning, sökhandledning och bibliotekets informationsdisk. Jag är även arbetsmiljöombud.

Biblioteket

UB761

Charlotte Hillergård

Charlotte Hillergård

Enhetschef

Enhetschef vetenskapens kommunikation Södertörns högskolebibliotek. Ansvarsområden: Informationsresurser, Publicering och öppen vetenskap

Biblioteket

UB747

Jonas Jacobsson

Jonas Jacobsson

Bibliotekarie

Jag arbetar främst med litteraturinköp, katalogisering och fjärrlån.

Biblioteket

UB767

Olov Jakobsson

Olov Jakobsson

Jag arbetar i bibliotekets infodisk, med talboksservice, handledning och undervisning i informationssökning, samt med evenemang och utställningar.

Biblioteket

UB546

Helena Korkeamäki

Helena Korkeamäki

Biblioteksassistent

Enheten för lärandestöd - Team Användarsupport och Mötesplats. Arbetar främst med: Lån- och informationsservice, krav/fakturering, fjärrlån ut. Bitr. huvudarbetsmiljöombud

Biblioteket

UB547

Ulf Larsson

Ulf Larsson

Adjunkt

Lärare i medieteknik, audivisuell design SH-Medieproduktion | MT-Talks Södertörns högskolebibliotek

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD367

Per Lindblom

Per Lindblom

Forskningsredaktör

Greta Linder

Greta Linder

Bibliotekarie

Jag är bibliotekarie och arbetar med forskarstöd, publikationsdatabasen DiVA, referenshantering och bibliometri.

Biblioteket

UB753

Paula Luusuaniemi

Paula Luusuaniemi

Bibliotekarie

Enheten för Lärandestöd - Team Användarsupport och Mötesplats. Arbetar främst med lån- och informationsservice, talboksservice, lärandemiljön/ux, bibliotekssystemet.

Biblioteket

UB542

Karin Löfroth

Karin Löfroth

Bibliotekarie

Jag arbetar som bibliotekarie i Team pedagogisk verksamhet. Jag arbetar främst med undervisning och handledning i informationssökning och referenshantering.

Biblioteket

UB752

Stefan Norinder

Stefan Norinder

Systemarkitekt på biblioteket

Biblioteket

UB758

Sara Parmhed

Sara Parmhed

Bibliotekarie

Jag är bibliotekarie och arbetar främst med e-resurser, transformativa avtal och APCer. Jag är också teamsamordnare för team Informationsresurser.

Biblioteket

UB755

David Payne

David Payne

Fil dr

Forskningsredaktör

Olivia Ringbom

Olivia Ringbom

Bibliotekarie i enheten för lärandestöd. Arbetar med undervisning, sökhandledning, fjärrlån samt i bibliotekets informationstjänst.

Biblioteket

UB545

Annika Rydholm

Annika Rydholm

Bibliotekarie

Enheten för vetenskapens kommunikation, Team informationsresurser. Jag arbetar med fjärrlån, inköp och tillgängliggörande av medier samt i bibliotekets kundtjänst.

Biblioteket

UB757

Maria Sjöblom

Maria Sjöblom

Enheten för vetenskapens kommunikation - Team informationsresurser.

Biblioteket

Cecilia Stadius

Cecilia Stadius

Enhetschef

Moa Stockstad

Moa Stockstad

Bibliotekarie

Jag arbetar främst med talböcker och tillgänglighet i bibliotekets talboksservice, med webbkommunikation och i bibliotekets infodisk. Teamsamordnare för team Användarsupport.

Biblioteket

UB543

Henning Strandin

Henning Strandin

Fil dr

Forskningsdatasamordnare

Jag är forskningsdatasamordnare och arbetar just nu med att upprätta en stödfunktion för forskningsdatahantering.

Biblioteket

UB745

Frans Utterström

Frans Utterström

Bibliotekarie

Förvärv och fjärrlån, kurslitteratur, informationsdisk, mm.

Biblioteket

UB760

Mia Åsberg

Mia Åsberg

Bibliotekarie

Jag arbetar med undervisning, sökhandledning och i bibliotekets informationsdisk.

Biblioteket

UB766