Bibliotekets personal

Mats Alexandersson

Mats Alexandersson

Bibliotekarie

Enheten för vetenskapens kommunikation, Team informationsresurser. Arbetar med inköp och tillgängliggörande av media samt med bibliotekets söksystem

Biblioteket

UB759

Niklas Elzén

Niklas Elzén

Bibliotekarie

Enheten för lärandestöd - Team Användarsupport och Mötesplats. Arbetar främst med: Lån- och informationsservice - Talböcker - Biblioteksintroduktioner - Evenemang & Utställningar

Biblioteket

UB546

Helena Fitzgerald

Helena Fitzgerald

Tf. Enhetschef

Bibliotekarie

Enheten för lärandestöd - Team Användarsupport och Mötesplats. Jag arbetar med sökhandledning, lärandemiljö, biblioteksintroduktioner och samordnare för biblioteksvärdar.

Biblioteket

UB547

Djuna Franzén

Djuna Franzén

Bibliotekarie

Jag jobbar mest med att administrera e-resurser. Jag jobbar även i kundtjänst samt med förvärv och fjärrlån.

Biblioteket

UB756

Frida Frimodt

Frida Frimodt

Bibliotekarie

Jag ingår i bibliotekets team för pedagogisk verksamhet. Jag arbetar framför allt med undervisning i informationssökning, sökhandledning och studiewebben.

Biblioteket

UB766

Maria Hermansson

Maria Hermansson

Bibliotekarie 1:e

Jag arbetar med undervisning, sökhandledning, ansvarar för schemaläggning av bibliotekets undervisning och administration av sökhandledningstjänsten. Jag är även arbetsmiljöombud.

Biblioteket

UB761

Charlotte Hillergård

Charlotte Hillergård

Enhetschef

Enhetschef vetenskapens kommunikation Södertörns högskolebibliotek

Biblioteket

UB763

Jonas Jacobsson

Jonas Jacobsson

Bibliotekarie

Inköp och katalogisering av medier; Fjärrlån

Biblioteket

UB767

Jessica Jonsson

Jessica Jonsson

Bibliotekarie

Biblioteksintroduktioner, Talboksservice, Handleda i informationssökning, Samordnare för biblioteksvärdar

Biblioteket

UB542

Pontus Juth

Pontus Juth

Bibliotekarie

* Undervisning och handledning i informationssökning och referenshantering * Medieproduktion * Studiewebben

Biblioteket

UB768

Ulf Larsson

Ulf Larsson

Adjunkt

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD367

Therese Lind

Therese Lind

Bibliotekarie

Jag arbetar för närvarande som adjunkt på Bibliotekarieprogrammet. Är tjänstledig från högskolebiblioteket under höstterminen 2020.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F901

Viveca Lind Ohlsson

Viveca Lind Ohlsson

Bibliotekarie

Enheten för vetenskapens kommunikation - Team informationsresurser

Biblioteket

UB765

Per Lindblom

Per Lindblom

Forskningsredaktör

Greta Linder

Greta Linder

Bibliotekarie

Jag är bibliotekarie och arbetar med forskarstöd, publikationsdatabasen DiVA, referenshantering och bibliometri.

Biblioteket

UB753

Rickard Lindfors

Rickard Lindfors

Systemutvecklare

Jag arbetar främst med bibliotekets system och webbplats.

Biblioteket

UB750

Paula Luusuaniemi

Paula Luusuaniemi

Bibliotekarie

Bibliotekarie

Biblioteket

UB540

Anna Nilsson

Anna Nilsson

IKT-pedagog

Ylva Nordblad

Ylva Nordblad

Biblioteksassistent

Enheten för lärandestöd - Team användarsupport och mötesplats. Jag arbetar huvudsakligen med lån- och informationsservice samt fjärrlån.

Biblioteket

UB540

Stefan Norinder

Stefan Norinder

Systemarkitekt - arbetar med förvaltning och utveckling av Södertörns högskolas biblioteks system.

Biblioteket

UB750

Saga Nylund

Saga Nylund

Bibliotekarie

Jag jobbar på enheten för Vetenskapens kommunikation, i teamet för Publicering och öppen vetenskap. Mina arbetsområden inkluderar forskarstöd, avhandlingar, DiVA och open access.

Biblioteket

UB754

Sara Parmhed

Sara Parmhed

Bibliotekarie

Jag arbetar främst med e-resurser, APC:er och kommunikation.

Biblioteket

UB755

Jonathan Robson

Jonathan Robson

Biträdande redaktör

Redaktör (produktion), sekreterare i Publikationskommittén, montering av manus och omslag

Biblioteket

UB742

Annika Rydholm

Annika Rydholm

Bibliotekarie

Enheten för vetenskapens kommunikation - Team informationsresurser

Biblioteket

UB757

Moa Stockstad

Moa Stockstad

Bibliotekarie

Jag är bibliotekarie och arbetar främst med talböcker och tillgänglighet, webbkommunikation och i bibliotekets infodisk.

Biblioteket

UB543

Petra Thorsson

Petra Thorsson

Bibliotekarie

Jag är bibliotekarie och arbetar med forskarstöd, publikationsdatabasen DiVA, referenshantering och forskningsdatastöd.

Biblioteket

UB745

Frans Utterström

Frans Utterström

Bibliotekarie

Ann-Sofie Wennbrink

Ann-Sofie Wennbrink

Biblioteksassistent

Jag arbetar på biblioteket med ledningsstöd, statistik, PAV-frågor, beställningar av IT och kontorsmaterial, inventering, kontaktperson för Widerströmska gymn m.m.

Biblioteket

UB764