Bibliotekets personal

Anders Fredriksson

Anders Fredriksson

Biträdande bibliotekschef

Biträdande bibliotekschef - IT-frågor

Biblioteket

UB751

Ann-Sofie Wennbrink

Ann-Sofie Wennbrink

Biblioteksassistent

Arbetar på enheten för lärandestöd i team användarsupport och mötesplats.

Biblioteket

UB764

Anna Nilsson

Anna Nilsson

IKT-pedagog

Annika Rydholm

Annika Rydholm

Bibliotekarie

Enheten för vetenskapens kommunikation - Team informationsresurser

Biblioteket

UB757

Cecilia Stadius

Cecilia Stadius

Enhetschef

Charlotte Hillergård

Charlotte Hillergård

Enhetschef

Enheten för vetenskapens kommunikation Södertörns högskolebibliotek

Biblioteket

UB747

Djuna Franzén

Djuna Franzén

Bibliotekarie

Jag jobbar mest med att administrera e-resurser. Jag jobbar även i kundtjänst samt med förvärv och fjärrlån.

Biblioteket

UB756

Frans Utterström

Frans Utterström

Bibliotekarie

Frida Frimodt

Frida Frimodt

Bibliotekarie

Jag ingår i bibliotekets team för pedagogisk verksamhet. Jag arbetar framför allt med undervisning i informationssökning, sökhandledning och studiewebben.

Biblioteket

UB766

Greta Linder

Greta Linder

Bibliotekarie

Medarbetare på enheten för vetenskapens kommunikation - team publicering och öppen vetenskap. Jag arbetar med DiVA, Open Access-frågor och forskarstöd.

Biblioteket

UB753

Helena Fitzgerald

Helena Fitzgerald

Bibliotekarie

Enheten för lärandestöd - Team Användarsupport och Mötesplats. Jag arbetar med sökhandledning, lärandemiljö, biblioteksintroduktioner och samordnare för biblioteksvärdar.

Biblioteket

UB541

Helena Korkeamäki

Helena Korkeamäki

Biblioteksassistent

Arbetsmiljöombud - Gemensam förvaltning. Medarbetare på enheten för lärandestöd - Team användarsupport & mötesplats. Jag arbetar huvudsakligen med Lån- och informationsservice.

Biblioteket

UB541

Irene Moya

Irene Moya

Bibliotekarie

Jag är bibliotekarie och arbetar med förvärv och tillgängliggörande av informationsresurser: databaser, tidskrifter och e-böcker.

Biblioteket

UB752

Jessica Jonsson

Jessica Jonsson

Bibliotekarie

Biblioteksintroduktioner, Talboksservice, Handleda i informationssökning, Samordnare för biblioteksvärdar

Biblioteket

UB542

Jonas Jacobsson

Jonas Jacobsson

Bibliotekarie

Inköp och katalogisering av medier; Fjärrlån

Biblioteket

UB767

Jonathan Robson

Jonathan Robson

Biträdande redaktör

Redaktör (produktion), sekreterare i Publikationskomomittén, montering av manus och omslag

Biblioteket

UB742

Maria Hermansson

Maria Hermansson

Bibliotekarie 1:e

Jag är teamsamordnare för Team pedagogisk verksamhet på biblioteket och arbetar främst med undervisning och sökhandledning. Jag är också skyddsombud för biblioteket.

Biblioteket

UB761

Mats Alexandersson

Mats Alexandersson

Bibliotekarie

Enheten för vetenskapens kommunikation, Team informationsresurser. Arbetar med inköp och tillgängliggörande av media samt med bibliotekets söksystem

Biblioteket

UB759

Moa Stockstad

Moa Stockstad

Bibliotekarie

Enheten för lärandestöd - Team användarsupport och mötesplats. Mitt särskilda fokus ligger på webb och tillgänglighetsfrågor.

Biblioteket

UB543

Paula Luusuaniemi

Paula Luusuaniemi

Bibliotekarie

Enheten för Lärandestöd. Arbetar huvudsakligen med: - Lån- och informationsservice - Talboksservice - Lärandemiljö - Biblioteksintroduktioner

Biblioteket

UB540

Per Lindblom

Per Lindblom

Forskningsredaktör

Petra Thorsson

Petra Thorsson

Bibliotekarie

Team publicering och öppen vetenskap. Arbetar med öppen vetenskap, DiVA och forskarstöd.

Biblioteket

UB745

Pontus Juth

Pontus Juth

Bibliotekarie

Jag ingår i bibliotekets team för pedagogisk verksamhet. Jag arbetar huvudsakligen med: - Undervisning i informationssökning - Studiewebben - Sökhandledning

Biblioteket

UB768

Rickard Lindfors

Rickard Lindfors

Systemutvecklare

Jag arbetar främst med bibliotekets system och webbplats.

Biblioteket

UB750

Sara Parmhed

Sara Parmhed

Bibliotekarie

Jag arbetar främst med e-resurser, APC:er och kommunikation.

Biblioteket

UB755

Stefan Norinder

Stefan Norinder

Systemarkitekt - arbetar med förvaltning och utveckling av Södertörns högskolas biblioteks system.

Biblioteket

UB750

Therese Lind

Therese Lind

Bibliotekarie

Jag arbetar som adjunkt på Bibliotekarieprogrammet. Jag arbetar även som undervisande bibliotekarie inom Team pedagogisk verksamhet på högskolebiblioteket.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F901

Ulf Larsson

Ulf Larsson

Adjunkt

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD367

Viveca Lind Ohlsson

Viveca Lind Ohlsson

Bibliotekarie

Team publicering och öppen vetenskap

Biblioteket

UB754

Ylva Nordblad

Ylva Nordblad

Biblioteksassistent

Enheten för lärandestöd - Team användarsupport och mötesplats. Jag arbetar med lån- och informationsservice, fjärrlån och gallring.

Biblioteket

UB540

Åsa Olsson

Åsa Olsson

Bibliotekarie

- Lån- och informationsservice - Talboksservice - Fjärrlån

Biblioteket

UB547