Bibliotekets personal

Mats Alexandersson

Mats Alexandersson

Bibliotekarie

Enheten för vetenskapens kommunikation, Team informationsresurser. Arbetar med inköp och tillgängliggörande av media samt med bibliotekets söksystem

Biblioteket

UB759

Niklas Elzén

Niklas Elzén

Bibliotekarie

Enheten för lärandestöd - Team Användarsupport och Mötesplats. Arbetar främst med: Lån- och informationsservice - Talböcker - Biblioteksintroduktioner - Evenemang & Utställningar

Biblioteket

UB546

Helena Fitzgerald

Helena Fitzgerald

Bibliotekarie

Jag arbetar som bibliotekarie i Team pedagogisk verksamhet. Jag arbetar främst med undervisning och sökhandledning.

Biblioteket

UB766

Djuna Franzén

Djuna Franzén

Bibliotekarie

Jag jobbar mest med att administrera e-resurser. Jag jobbar även i kundtjänst samt med förvärv och fjärrlån.

Biblioteket

UB756

Maria Hermansson

Maria Hermansson

Bibliotekarie 1:e

Jag arbetar med undervisning, sökhandledning, ansvarar för schemaläggning av bibliotekets undervisning och administration av sökhandledningstjänsten. Jag är även arbetsmiljöombud.

Biblioteket

UB761

Charlotte Hillergård

Charlotte Hillergård

Enhetschef

Enhetschef vetenskapens kommunikation Södertörns högskolebibliotek. Ansvarsområden: Informationsresurser Forskarstöd

Biblioteket

UB747

Jonas Jacobsson

Jonas Jacobsson

Bibliotekarie

Jag arbetar främst med litteraturinköp, katalogisering och fjärrlån.

Biblioteket

UB767

Jessica Jonsson

Jessica Jonsson

Bibliotekarie

Biblioteksintroduktioner, Talboksservice, Handleda i informationssökning, Samordnare för biblioteksvärdar

Biblioteket

UB542

Pontus Juth

Pontus Juth

Bibliotekarie

* Undervisning och handledning i informationssökning och referenshantering * Medieproduktion * Studiewebben

Biblioteket

UB768

Therese Lind

Therese Lind

Bibliotekarie

Jag arbetar för närvarande som adjunkt på Bibliotekarieprogrammet. Tjänstledig från Södertörns högskolebibliotek HT20-VT21.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F901

Per Lindblom

Per Lindblom

Forskningsredaktör

Greta Linder

Greta Linder

Bibliotekarie

Jag är bibliotekarie och arbetar med forskarstöd, publikationsdatabasen DiVA, referenshantering och bibliometri.

Biblioteket

UB753

Rickard Lindfors

Rickard Lindfors

Systemutvecklare

Jag arbetar främst med bibliotekets system och webbplats.

Biblioteket

UB754

Paula Luusuaniemi

Paula Luusuaniemi

Bibliotekarie

Enheten för Lärandestöd - Team Användarsupport och Mötesplats. Arbetar främst med lån- och informationsservice, talboksservice, lärandemiljön/ux, bibliotekssystemet. Föräldraledig.

Biblioteket

UB540

Anna Nilsson

Anna Nilsson

IKT-pedagog

Ylva Nordblad

Ylva Nordblad

Biblioteksassistent

Enheten för lärandestöd - Team användarsupport och mötesplats. Jag arbetar huvudsakligen med lån- och informationsservice samt fjärrlån.

Biblioteket

UB547

Sara Parmhed

Sara Parmhed

Bibliotekarie

Jag är bibliotekarie och arbetar främst med e-resurser, transformativa avtal och APCer.

Biblioteket

UB755

Jonathan Robson

Jonathan Robson

Biträdande redaktör

Redaktör (produktion), sekreterare i Publikationskommittén, montering av manus och omslag

Biblioteket

UB742

Annika Rydholm

Annika Rydholm

Bibliotekarie

Enheten för vetenskapens kommunikation, Team informationsresurser. Jag arbetar med fjärrlån, inköp och tillgängliggörande av medier samt i bibliotekets kundtjänst.

Biblioteket

UB757

Moa Stockstad

Moa Stockstad

Bibliotekarie

Jag arbetar främst med talböcker och tillgänglighet i bibliotekets talboksservice, med webbkommunikation och i bibliotekets infodisk. Team Användarsupport.

Biblioteket

UB543

Petra Thorsson

Petra Thorsson

Bibliotekarie

Jag är bibliotekarie och arbetar med forskarstöd, publikationsdatabasen DiVA, referenshantering och forskningsdatastöd.

Biblioteket

UB745

Ann-Sofie Wennbrink

Ann-Sofie Wennbrink

Biblioteksassistent

På biblioteket: Ledningsstöd, biblioteksstatistik, PAV, medarbetarwebben, inköp, nventeringsförrättare, samordnare för samarbetet med Widerströmska gymnasiets bibliotek mm.

Biblioteket

UB764