Personer som läser en bok

Om biblioteket

Ändrade öppettider och rutiner med anledning av pandemin

Stängt för allmänheten. Öppet för studenter och personal på SH, RKH och SMI måndag–fredag 8:30–16:30, med passerkort. Stängt på helger. Läs mer om bibliotekets anpassningar under coronapandemin.

Här hittar du information om bibliotekets organisation och länk till sida med information om all personal.

Om biblioteket

Vi är bibliotek åt Södertörns högskola, Röda Korsets Högskola och Stockholms Musikpedagogiska institut. Utöver detta samarbetar vi med Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan. Mer om att besöka oss hittar du på sidan Besöka biblioteket och Kontakt och öppettider.

Ladda ner bibliotekets verksamhetsplan för 2020 (pdf, 740 kb)PDF

Organisation

Biblioteket är organiserat i två enheter, som vardera indelas i två team.

Enheten för lärandestöd

 • Team användarsupport och mötesplats
 • Team pedagogisk verksamhet

Enheten för vetenskapens kommunikation

 • Team informationsresurser
 • Team publicering och öppen vetenskap

Ledningsgrupp

Bibliotekschef: Jonas Gilbert
Chef enheten för lärandestöd: Cecilia Stadius
Chef enheten för vetenskapens kommunikation: Charlotte Hillergård

Biblioteksråd

Utöver ledningsgruppen har bibliotekschefen sedan våren 2018 stöd av ett råd. Biblioteksrådet, som är ett rådgivande organ, består av representanter från Södertörns högskola samt de lärosäten på campusområdet som biblioteket samarbetar med. Huddinge kommun finns representerat av en extern ledamot.

Rådet är ett forum för informationsutbyte och strategiska frågor rörande biblioteksutveckling. En central fråga rör de behov som finns hos våra användare.

I biblioteksrådet ingår:

 • Ulla Manns, rådets ordförande samt vice rektor för forskning på Södertörns högskola.
 • Ann-Sofie Wennbrink, rådets sekreterare, Södertörns högskolebibliotek.
 • Ester Appelgren, prefekt vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Södertörns högskola.
 • Peter Dobers, dekan och ordförande i fakultetsnämnden, Södertörns högskola.
 • Jonas Gilbert, bibliotekschef, Södertörns högskolebibliotek.
 • Catarina Ludwig, avdelningschef avdelningen för verksamhetsutveckling och myndighetsstöd, Södertörns högskola.
 • Sarah Melki, representant för studentkåren SöderS, Södertörns högskola.
 • Liisa Sömersalu, representant för doktorandrådet, Södertörns högskola.
 • Marja Schuster, utbildningsdekan, Röda Korsets Högskola.
 • Owe Ander, högskolelektor, Stockholms musikpedagogiska institut.
 • Nick Jones, verksamhetschef för konst och bibliotek i Huddinge kommun.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-08-24