Händer som sträcker sig efter avhandlingar.

Publicera din forskning Open Access

Vetenskaplig publicering kan ske på flera olika sätt och specifika publiceringskrav från forskningsfinansiärer och lärosäten är vanliga. I och med Internet har även kraven på allmän och öppen tillgång till forsknings­resultat över webben ökat, så kallad Open Access-publicering.

Open Access, OA

När du väljer att publicera din forskning Open Access betyder det kort­fattat att texten blir fritt tillgänglig via Internet så att den kan läsas, laddas ned, skrivas ut och länkas till. Din text blir mer synlig och har större möjlighet att spridas.

Regeringens målbild sedan 2016 är att alla vetenskapliga publikationer som är ett resultat av offentligt finansierad forskning bör vara öppet tillgängliga vid publicering. Genom att placera en kopia av en publikation i DiVA medverkar du till att nå detta mål.

Allt fler forskningsfinansiärer ställer idag krav på OA-publicering av forskning som finansieras av dem. Exempel på sådana forsknings­finansiärer är Östersjöstiftelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Riksbankens jubileumsfondlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Södertörns högskola har en policy om e-publicering, där högskolan uppmuntrar till OA-publicering. Publikationer (inklusive avhandlingar) som ges ut av högskolan ska publiceras elektroniskt i publikations­­databasen DiVA. På Medarbetarwebben kan du läsa hela vår policy. Du hittar policyn om du söker efter "Publikationsdatabasen DiVA".

Södertörns högskolas utgivning publiceras Open Access

Om du vill få en överblick över högskolans utgivning finns samtliga serier och publikationer samlade på sidan Biblioteket/Högskolans skriftserier.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Det går även att söka efter högskolans utgivning i publikations­databasen DiVA eller läsa mer om skriftserierna i broschyren Vad läser du? (pdf).PDF

Södertörns högskola har valt att gå med i det svenska samarbets­projektet Kriterium. Projektet erbjuder en kvalitets­märkning för vetenskapliga böcker som genomgått kollegial granskning (peer review). Böckerna blir efter granskningen tillgängliga Open Access. Här kan du läsa mer om Kriteriumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Södertörns högskola uppmuntrar alla bidragsgivare, författare och redaktörer att publicera sina verk med en Creative Commons licens länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterså att verken kan användas fritt och lagligt av andra som en del av högskolans önskelmål för Open Access-publicering.

Det finns olika sätt att publicera Open Access

Det finns tre sätt att publicera sig Open Access.

  1. Du kan publicera dig direkt i en Open Access-tidskrift/ eller ge ut en OA-monografi
  2. Du kan deponera/parallell­publicera en kopia av din fulltext­publikation i ett öppet arkiv som DiVA.
  3. Du kan publicera din artikel Open Access i en hybrid­tidskrift.

Du kan publicera din text direkt i en OA-tidskrift, eller som en OA-monografi. En samling av OA-tidskrifter hittar du i Directory of Open Access Journals (DOAJ)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, och exempel på OA-monografier hittar du i Directory of Open Access Books (DOAB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du står för de eventuella publicerings­kostnaderna, vanligtvis i form av en avgift kallad Article Process Charge (APC). Du kan ansöka om bidrag för denna kostnad från högskolans Publikations­kommitté eller från din forsknings­finansiär.

Om du väljer att publicera dig i en tidskrift som kräver prenumeration kan du göra din text tillgänglig OA utan extra avgifter, via ett öppet arkiv. Detta kallas parallell­publicering. Du som forskar vid Södertörns högskola eller Röda Korsets Högskola och vill parallell­publicera din text kan göra det i publikations­databasen DiVA. Även antologi­bidrag och monografier är möjliga att parallell­publicera.

Några saker du bör tänka på innan du laddar upp din text i DiVA:

  • Texten ska redan vara publicerad.
  • Kontrollera vilken version du får tillgängliggöra. Ofta är det den sista, granskade författar­versionen. Ibland förekommer embargo, det vill säga en fördröjning på 6 eller 12(48) månader innan parallell­publicering får ske. För artiklar kan du ta hjälp av SHERPA/RoMEOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att se villkoren för aktuell tidskrift.
  • Rättigheter till kartor, tabeller, figurer och bilder.

Vi lägger till ett försätts­blad innan din text blir synlig i DiVA. Det kan ta ett par arbets­dagar.

Om du vill ha rådgivning eller hjälp vid publicerings­frågor, vänligen kontakta oss på biblioteket.

Det finns även möjlighet att köpa loss din artikel i en tidskrift som kräver prenumeration, då blir just din artikel öppet tillgänglig. Det här kallas hybrid­publicering. Genom nationella avtal med flera förlag kan nu Södertörns högskola erbjuda sina forskare att välja gratis Open Access i flera tidskrifter. Södertörns högskolas forskare har även möjlighet att söka bidrag från publikations­kommittén. Kontakta biblioteket för mer information.

Södertörns högskola har ingått i flera avtal där publiceringsavgiften antingen ingår eller är reducerad. För att veta vad som gäller för de olika avtalen finns en kort beskrivning nedan. Eftersom flera avtal ännu inte är klara kommer denna lista att utökas med fler avtal framöver.

Springer Compact
Springer Compacts modell är ett sätt för forskare, som är Corresponding Authors från deltagande organisationer att få sina artiklar publicerade med öppen tillgång i Springer Natures hybridtidskrifter, så kallade Open Choice och behålla sin upphovsrätt med en CC-BY-licens. Open Choice består av cirka 1 600 titlar. Artikeltyper som omfattas är: Original Papers, Review Papers, Brief Communications och Continuous Education. Om du som forskare vid Södertörns högskola publicerar en artikel i en av Springer Natures Open Choice-tidskrifter kontaktar Springer Nature biblioteket som verifierar att du är anställd på högskolan. Du kan läsa mer om Springer Compact på Springers egna sidorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Har du frågor, kontakta oss på biblioteket.

Taylor & Francis
I Taylor & Francis hybridtidskrifter får du som forskare på Södertörns högskola publicera open access utan publiceringsavgift. I avtalet är publiceringsavgiften redan förbetald i och med att avtalet innefattar såväl kostnader för bibliotekets prenumerationer som kostnader för open accesspublicering.

Se upp för oseriösa förlag

Nya förlag kontaktar ofta forskare med erbjudande om att publicera deras texter öppet tillgängligt mot avgift. För att avgöra kvalitén på förlagen finns följande resurser:

  • OASPAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, är en sammanslutning av seriösa OA-förlag. (Open Access Scholarly Publishers Association).
  • Guiden Open Access och tveksamma förlaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: en guide och stöd i att bedöma Open Access-tidskrifter av Högskolan i Borås.
  • ThinkCheckSubmitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, är en webbplats som hjälper dig att fundera igenom val av tidskrift.

Läs mer om Open Access

Creative Commonslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en licens som du som är författare kan använda för att tala om hur andra får använda ditt verk

Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Regeringens forskningsproposition 2016                  

Redovisning av regeringsuppdrag att utveckla uppföljning av svensk forskninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Vetenskapsrådets förslag på en rad indikatorer – mått – som ska visa hur väl Sverige uppfyller de forsknings­politiska målen.

Plan Slänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - ett europeiskt initiativ för att skynda på utvecklingen mot att forsknings­resultat ska bli öppet tillgängliga för alla.

openaccess.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - är Kungliga bibliotekets blogg om Open Access

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-06-10