Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande
Händer som sträcker sig efter avhandlingar.

Publicera din forskning strategiskt

Det ökade intresset för forsknings­utvärdering gör att forskare ofta uppmanas att publicera sig strategiskt. Här följer några råd till dig som ska publicera.

Hur skaffar jag mig överblick över mitt ämne?

Diskutera med andra forskare, gärna seniora. Vilka publikations­­kanaler finns och hur bedöms de inom ämnet? Publiceras resultat vanligen i artikel-, bok- eller konferensbidrags­form? Vad brukar utvärderings­­paneler inom ditt ämne ranka högst? Det händer också en hel del inom vetenskaplig publicering, vilket gör att det som gällde för 10 år sedan inte alltid gäller idag.

Hur sprider jag bäst min forskning?

Förutom publikations­­kanaler och konferenser inom ditt ämne, kan du använda forskar­nätverk och sociala medier för att sprida din forskning. Se till att dina publikationer finns registrerade i DiVA, som indexeras av bland annat Google Scholar. Publicera open access för största möjliga läsarkrets. Om andra forskare inom ditt fält hittar dina publikationer, ökar möjligheten att de använder din forskning och citerar dig.

Se också till att uppgifterna i publikationerna stämmer, och glöm inte att ange högskolans namn korrekt: Södertörns högskola/Södertörn University. Överväg att skaffa ORCIDlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ett unikt ID avsett för forskare. Med ett ORCID blir det lättare att hantera dina publikationer i olika system, t ex om du byter lärosäte.

Vad räknas vid utvärderingar?

Försök att publicera så pass internationellt som möjligt. En engelsk­språkig tidskrift eller ett internationellt förlag ökar chansen att finnas med i underlag för utvärderingar. För att se vilka publikations­­kanaler som utgör underlag till forsknings­­utvärdering i Sverige, sök i ”norska listan”länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och ta en titt på vilka tidskrifter som indexeras i Web of Science.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Om du inte hittar din valda publikations­­kanal i norska listan, så kan du här anmäla den för utvärdering.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Du behöver då först registrera dig.

Bibliometri används numera regelbundet vid utvärderingar. Enskilda forskares och lärosätens prestationer sammanfattas i olika mått, till exempel citerings­grad. Utvärderingarna bygger oftast på ett urval publikationer, till exempel artiklar indexerade i Web of Science.

Både på Södertörns högskola och Röda Korsets Högskola sammanställs publikations­statistik till högskolornas årsredovisningar utifrån det som är registrerat i publikations­databasen DiVA

Användning av bibliometri vid utvärderingar, har med rätta kritiserats. 2015 formulerades ett manifest, Leiden-manifestetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som listar 10 principer att följa när bibliometri används i utvärdering. Inspirerade av Leiden-manifesten har den svenska Metrics-gruppen (arbetsgrupp i SUHF) utarbetat motsvarande svenska råd: Råd för utvärderande bibliometri i Sverige.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vetenskapsrådets nämner också i sin rapport Redovisning av regeringsuppdrag att utveckla uppföljning av svensk forskninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster att de bibliometriska databaser som brukar användas inte fungerar för alla discipliner. Humaniora, delar av samhälls- och teknik­vetenskaperna och konstnärlig forskning är exempel på discipliner som publicerar sig på ett sätt som inte täcks av de bibliometriska databaserna.

Bibliometri som forskningsfält

I forskning om vetenskapliga informations­­processer används kvantitativa metoder för att analysera publikationer. Med bibliometri kan forsknings­områdens uppkomst och utveckling studeras. Studier av forskares sam­publicering från olika lärosäten eller länder kan bidra till att kartlägga forskar­­samarbeten. Citeringsdata används för att studera forskningens genomslag och synlighet i forskar­­samhället.

Altmetri

Altmetri framförs numer som ett alternativ till traditionell bibliometri, särskilt när det gäller utvärderings­­metoder. Altmetrisk data innefattar förutom citerings­­data även data över hur publikationer sprids på nätet, t ex på sociala medier och Wikipedia. Genom altmetrin har förnyad kritik riktats mot att forsknings­­utvärdering med bibliometriska metoder vanligtvis använder sig av publikations­­kanalsdata, t ex i beräkningar av en tidskrifts Impact Factor.

Datakällor som används vid bibliometriska analyser

Här listas några vanliga datakällor för bibliometriska analyser.

Läs mer om publicering

 

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-10-22