Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande
Händer som sträcker sig efter avhandlingar.

Vad kan biblioteket hjälpa till med?

Biblioteket erbjuder stöd i publiceringsfrågor för doktorander och forskare.

Du kan till exempel få hjälp med:

 • Publicera i DiVA eller ändra i befintlig registrering
 • Open Access
 • Forskningsdata
 • Frågor om (oseriösa) tidskrifter
 • Rabatt på publiceringsavgift (APC) för vissa förlag
 • Statistik och bibliometri
 • Frågor om ORCID
 • Referenshanteringsprogram (Zotero, EndNote)
 • Sökhandledning

Vi medverkar gärna på ämnes­kollegium, högre seminarium, workshops för doktorander med olika teman: strategisk publicering, sociala medier för forskare, open access, parallell­publicering, bibliometri och altmetri.

Biblioteket arbetar med produktionen för följande serier som ges ut av Södertörns högskolas publikations­kommitté:

 • Södertörn Academic Studies
 • Research Reports
 • Working Paper
 • Läromedel från Södertörns högskola

Biblioteket ger även stöd till andra serier knutna till ämnen eller centrum­bildningar på Södertörns högskola gällande:

 • slutredigering
 • grafisk form
 • ISBN- och ISSN-numrering
 • publicering och tryckerikontakter
 • distribution och marknadsföring
 • open access-publicering

Biblioteket arbetar med produktionen av Södertörn Doctoral Dissertations och har hand om spikning av avhandlingar. Mer information finns på Medarbetarwebben.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-11-14