böcker sedda ovanifrån

Publikationskommittén

Publikationskommittén har till syfte att stödja publicering av kvalitativt högtstående forskning utförd av högskolans forskare och lärare.

Datum för kommande möten 2024:

 • 22 maj
 • 19 juni
 • 25 september
 • 23 oktober (OBS! en vecka tidigare p.g.a. lov)
 • 20 november
 • 18 december (OBS! en vecka tidigare p.g.a. lov)

 • besluta om vilka texter som kan publiceras i högskolans centrala skriftserier och som därmed är berättigade till publiceringsbidrag
 • ansvara för att texter publicerade i högskolans namn håller hög kvalitet
 • informera om vetenskaplig publicering samt följa utvecklingen inom detta område, nationellt och internationellt
 • fungera som en resurs för högskolans ledning i frågor som rör vetenskaplig publicering
 • årligen avrapportera kommitténs verksamhet till rektor (inklusive en ekonomisk redovisning).

Ladda ner Publikationskommitténs uppdrag och sammansättning (pdf, 83 kB). Pdf, 78.9 kB.

Publikationskommittén ansvarar för dessa fyra serier:

Södertörn Academic Studies består i huvudsak av monografier och antologier som presenterar slutgiltiga forskningsresultat från projekt vid Södertörns högskola. Serien är öppen för alla forskningsfält och discipliner, men då en stor del av forskningen vid högskolan berör Östersjöområdet tar serien i stor utsträckning upp den sociala, historiska, politiska, ekonomiska och kulturella utvecklingen i länderna kring Östersjön.

Serien handläggs inom Publikationskommittén. Utgåvorna är granskade av externa lektörer. Sedan 2021 finns serien med på den Norska listan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. över vetenskapliga publiceringskanaler med klassificeringen "nivå 1".

Utöver dessa finns tre ytterligare som kommittén ansvarar för samt ett antal serier som är knutna till specifika ämnen eller centrumbildningar, som av Publikationskommittén beviljats tillstånd att starta en serie.

Publicering av manus

Publicering av ett manus i en av serierna som Publikationskommittén ansvarar för, t.ex. Södertörn Academic Studies.

 • skicka in en kopia av ett färdigt manus minst en månad innan nästkommande kommittémöte

Språkgranskning av en artikel

Skickas in minst 10 dagar innan nästkommande kommittémöte.

 • skicka in en kopia av artikeln
 • skicka in en offert för granskningsarbetet*
 • skicka in en avsiktsförklaring från ansvarig utgivare, t.ex., redaktören på tidskriften där artikeln har antagits
 • undersöka möjligheten att ge ut artikeln Open Access antingen omgående eller efter en embargoperiod (t.ex. 6 månader)

* Publikationskommittén hänvisar alltid till ramavtalen på avropa.se i frågan om upphandlade översättnings- och språkgranskningstjänster.

Publicering av ett manus på förlag (publicerings-/tryckbidrag)

 • skicka in en synopsis
 • skicka in en avsiktsförklaring från ansvarig utgivare, t.ex., förlaget där manuset har antagits
 • undersöka möjligheten att ge ut artikeln Open Access antingen omgående eller efter en embargoperiod (t.ex. 6 månader)
 • skicka in en produktionsbudget från förlaget

OBS: övriga ansökningar bör diskuteras i förväg med kommitténs sekreterare och skickas in minst 10 dagar innan nästkommande möte.

Södertörns högskola uppmuntrar alla bidragsgivare, författare och redaktörer att publicera deras verk med en Creative Commons licens så att verken kan användas fritt och lagligt av andra som en del av högskolans önskemål för Open Access (öppen tillgänglighet) publicering. Läs mer om Creative Commons licenser här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gäller sedan 1 januari 2023

Ordförande

 • Mikael Lönnborg, professor vid institutionen för samhällsvetenskaper

Ledamöter

 • Norbert Götz, professor vid Institutionen för historia och samtidsstudier
 • Saralie Sernhede, doktorandrepresentant
 • Pernilla Josefsson, fil. dr. vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
 • Lotta Janson, bibliotekschef
 • Irina Sandomirskaja, professor vid Institutionen för kultur och lärande
 • Erik Wallrup, docent vid Institutionen för kultur och lärande

Sekreterare och kontaktperson

 • Jonathan Robson, biblioteket

Om du vill skicka in ett manus eller har frågor, kontakta:

Jonathan Robson (Publikationskommitténs sekreterare)
Telefon: 08 608 50 59
E-post: publications@sh.se

Under Högskolans skriftserier - öppnas i nytt fönster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se de senast publicerade verken i högskolans serier.

För en översikt av högskolans serier, ladda ner "Vad läser du"
Vad läser du.pdf Pdf, 7.2 MB, öppnas i nytt fönster.

För upphandlade språkgranskningstjänster besök avropa.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-05-28