Student

Publikationskommittén

Publikationskommittén har till syfte att stödja publicering av kvalitativt högtstående forskning utförd av högskolans forskare och lärare.

Under Högskolans skriftserier - öppnas i nytt fönster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se de senast publicerade verken i högskolans serier.

För en översikt av högskolans serier, laddar ner "Vad läser du"
Vad läser du.pdf Pdf, 7.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Datum för kommande möten 2022: 25 maj, 22 juni, 14 september, 19 oktober, 16 november och 21 december.

För upphandlade språkgranskningstjänster besök avropa.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ansökningstyper:

1. Publicering av ett manus i en av serierna som Publikationskommittén ansvarar för, t.ex., Södertörn Academic Studies.

 • skicka in en kopia av ett färdigt manus minst en månad innan nästkommande kommittémöte
 • skicka in en synopsis

2. Språkgranskning av en artikel (skickas in minst 10 dagar innan nästkommande kommittémöte)

 • skicka in en kopia av artikeln
 • skicka in en offert för granskningsarbetet*
 • skicka in en avsiktsförklaring från ansvarig utgivare, t.ex., redaktören på tidskriften där artikeln har antagits
 • undersöka möjligheten att ge ut artikeln Open Access antingen omgående eller efter en embargoperiod (t.ex. 6 månader)

3. Publicering av ett manus på förlag (ett publicerings-/tryckbidrag)

 • skicka in en kopia av ett färdigt manus minst 10 dagar innan nästkommande kommittémöte
 • skicka in en synopsis
 • skicka in en avsiktsförklaring från ansvarig utgivare, t.ex., förlaget där manuset har antagits
 • undersöka möjligheten att ge ut artikeln Open Access antingen omgående eller efter en embargoperiod (t.ex. 6 månader)
 • skicka in en produktionsbudget från förlaget

OBS: övriga ansökningar bör diskuteras i förväg med kommitténs sekreterare och skickas in minst 10 dagar innan nästkommande möte.

Kommitténs uppdrag är att:

 • stödja högskolans forskare och lärare att publicera forskningsresultat av hög kvalitet.
 • ansvara för att skrifter publicerade i högskolans namn håller hög kvalitet.
 • besluta om vilka publikationer som kan publiceras i SAS och andra skriftserier.
 • främja forskares publiceringar i sådana tidskrifter att publiceringen leder till ökad tilldelning av forskningsresurser.
 • besluta om publiceringsbidrag.
 • informera om strategisk publicering.
 • utgöra en referensgrupp för högskolans publikationsdatabas (DiVA) och se över att databasen innehar god kvalitet.

Arbetsordning publikationskommittén.pdf Pdf, 40 kB, öppnas i nytt fönster.

Publikationskommittén ansvarar för dessa fyra serier:

Södertörn Academic Studies består i huvudsak av monografier och antologier som presenterar slutgiltiga forskningsresultat från projekt vid Södertörns högskola. Serien är öppen för alla forskningsfält och discipliner, men då en stor del av forskningen vid högskolan berör Östersjöområdet tar serien i stor utsträckning upp den sociala, historiska, politiska, ekonomiska och kulturella utvecklingen i länderna kring Östersjön.

Serien handläggs inom Publikationskommittén. Utgåvorna är granskade av externa lektörer. Från och med 2021 finns serien med på den norska listan över vetenskapliga publiceringskanaler med klassificeringen "nivå 1".

Utöver dessa finns ett antal serier som är knutna till specifika ämnen eller centrumbildningar, som av Publikationskommittén beviljats tillstånd att starta en serie.

Creative Commons licenser

Södertörns högskola uppmuntrar alla bidragsgivare, författare och redaktörer att publicera deras verk med en Creative Commons licens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.så att verken kan användas fritt och lagligt av andra som en del av högskolans önskemål för Open Access (öppen tillgänglighet) publicering.

Publikationskommittén består av:

 • Joakim Ekman, professor vid CBEES (ordförande)
 • Mats Grahn, Professor, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
 • Norbert Götz, Professor, Institutionen för historia och samtidsstudier
 • Saga Hansén, (doktorandrepresentant), institutionen för kultur och lärande
 • Per Ledin, professor vid institutionen för kultur och lärande
 • Mikael Lönnborg, professor vid institutionen för samhällsvetenskaper
 • Lisa Petersen, bibliotekschef
 • Fredrik Stiernstedt, lektor vid Institutionen för kultur och lärande (och CBEES)

* Publikationskommittén hänvisar alltid till ramavtalen på avropa.se i frågan om upphandlade översättnings- och språkgranskningstjänster.

Jonathan Robson (Publikationskommitténs sekreterare)
Tel: 08-608 50 59
E-post: publications@sh.se

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-05-16