Student

Publikationskommittén

Publikationskommittén har till syfte att stödja publicering av kvalitativt högtstående forskning utförd av högskolans forskare och lärare.

Datum för kommande möten 2022: 19 oktober, 16 november och 21 december.

 • stödja högskolans forskare och lärare att publicera forskningsresultat av hög kvalitet.
 • ansvara för att skrifter publicerade i högskolans namn håller hög kvalitet.
 • besluta om vilka publikationer som kan publiceras i SAS eller en av de andra 3 skriftserier kommittén ansvarar för.
 • främja forskares publiceringar i sådana tidskrifter att publiceringen leder till ökad tilldelning av forskningsresurser.
 • besluta om publiceringsbidrag.
 • informera om strategisk publicering.
 • utgöra en referensgrupp för högskolans publikationsdatabas (DiVA) och se över att databasen innehar god kvalitet.

Ladda ner Publikationskommitténs arbetsordning (pdf, 168 kB). Pdf, 167.9 kB.

Publikationskommittén ansvarar för dessa fyra serier:

Södertörn Academic Studies består i huvudsak av monografier och antologier som presenterar slutgiltiga forskningsresultat från projekt vid Södertörns högskola. Serien är öppen för alla forskningsfält och discipliner, men då en stor del av forskningen vid högskolan berör Östersjöområdet tar serien i stor utsträckning upp den sociala, historiska, politiska, ekonomiska och kulturella utvecklingen i länderna kring Östersjön.

Serien handläggs inom Publikationskommittén. Utgåvorna är granskade av externa lektörer. Sedan 2021 finns serien med på den Norska listan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. över vetenskapliga publiceringskanaler med klassificeringen "nivå 1".

Utöver dessa finns tre ytterligare som kommittén ansvarar för samt ett antal serier som är knutna till specifika ämnen eller centrumbildningar, som av Publikationskommittén beviljats tillstånd att starta en serie.

Publicering av manus

Publicering av ett manus i en av serierna som Publikationskommittén ansvarar för, t.ex. Södertörn Academic Studies.

 • skicka in en kopia av ett färdigt manus minst en månad innan nästkommande kommittémöte

Språkgranskning av en artikel

Skickas in minst 10 dagar innan nästkommande kommittémöte.

 • skicka in en kopia av artikeln
 • skicka in en offert för granskningsarbetet*
 • skicka in en avsiktsförklaring från ansvarig utgivare, t.ex., redaktören på tidskriften där artikeln har antagits
 • undersöka möjligheten att ge ut artikeln Open Access antingen omgående eller efter en embargoperiod (t.ex. 6 månader)

* Publikationskommittén hänvisar alltid till ramavtalen på avropa.se i frågan om upphandlade översättnings- och språkgranskningstjänster.

Publicering av ett manus på förlag (publicerings-/tryckbidrag)

 • skicka in en synopsis
 • skicka in en avsiktsförklaring från ansvarig utgivare, t.ex., förlaget där manuset har antagits
 • undersöka möjligheten att ge ut artikeln Open Access antingen omgående eller efter en embargoperiod (t.ex. 6 månader)
 • skicka in en produktionsbudget från förlaget

OBS: övriga ansökningar bör diskuteras i förväg med kommitténs sekreterare och skickas in minst 10 dagar innan nästkommande möte.

Södertörns högskola uppmuntrar alla bidragsgivare, författare och redaktörer att publicera deras verk med en Creative Commons licens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.så att verken kan användas fritt och lagligt av andra som en del av högskolans önskemål för Open Access (öppen tillgänglighet) publicering.

 • Joakim Ekman, professor vid CBEES (ordförande)
 • Mats Grahn, professor, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
 • Norbert Götz, professor, Institutionen för historia och samtidsstudier
 • Saga Hansén, doktorandrepresentant, Institutionen för kultur och lärande
 • Charlotte Hillergård, enhetschef, Biblioteket (adjungerad)
 • Per Ledin, professor, Institutionen för kultur och lärande
 • Mikael Lönnborg, professor, Institutionen för samhällsvetenskaper
 • David Payne, internationell forskningsredaktör (adjungerad)
 • Lisa Petersen, bibliotekschef
 • Fredrik Stiernstedt, lektor, Institutionen för kultur och lärande och CBEES

Jonathan Robson (Publikationskommitténs sekreterare)
Tel: 08-608 50 59
E-post: publications@sh.se

Under Högskolans skriftserier - öppnas i nytt fönster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se de senast publicerade verken i högskolans serier.

För en översikt av högskolans serier, laddar ner "Vad läser du"
Vad läser du.pdf Pdf, 7.2 MB, öppnas i nytt fönster.

För upphandlade språkgranskningstjänster besök avropa.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-09-27