Händer som sträcker sig efter avhandlingar.

Registrera din forskning i DiVA

Som forskare kan du registrera dina publikationer i publikationsdatabasen DiVA. Då bidrar du till att synliggöra din och högskolans forskning. Många lärosäten och forsknings­­institutioner i Sverige använder DiVA för registrering och elektronisk publicering.

Varför ska jag registrera min forskning i DiVA?

I publikationsdatabasen DiVA samlas lärosätets vetenskapliga publicering. Varje lärosäte har sin egen ingång till DiVA. Ett par dagar efter att du har registrerat din publikation i DiVA överförs informationen även till den nationella databasen SwePub Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Databasen är en söktjänst för vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Fulltexterna i DiVA plockas också upp av Google Scholar.

Både Södertörns högskola och Röda Korsets Högskola sammanställer publikationsstatistik till högskolornas årsredovisningar utifrån det som är registrerat i publikationsdatabasen DiVA. För att Södertörns högskolas publikationer skall räknas med i årsredovisningen måste de vara registrerade senast 15 januari följande år.

Förenklad registrering i DiVA

Här kan du som är forskare på Södertörns högskola eller Röda Korsets Högskola få hjälp att registrera din forskning i DiVA. Genom att fylla i formuläret, kan biblioteket göra registreringen i åt dig. Det tar 5–6 dagar innan registreringen är gjord. Vi hör av oss när publikationen är registrerad eller om vi behöver mer information.

Registrera själv din forskning i DiVA

Du kan själv registrera din forskning i DiVA. Då syns publikationen direkt i DiVA (utom doktorsavhandlingar och fulltexter). Biblioteket granskar sedan registreringen i efterhand och kompletterar informationen vid behov.

  1. Välj Lägg till publikation / Ladda upp filer.
  2. Välj publikationstyp. För en förklaring av de olika publikationstyperna, håll muspekaren över frågetecknet.
  3. Fyll i uppgifter om publikationen. Var noga med att fylla i om publikationen är del av ett projekt, har relevans för Östersjöforskning (SH) eller har en extern finansiär.
  4. Ladda upp fulltext i pdf-format (valfritt). Här kan du läsa mer om vad du bör tänka på innan du Parallellpublicerar din publikation i DiVA (grön OA)
  5. När du känner dig klar med din registrering väljer du Skicka in. Alla fält är inte obligatoriska. Vi kontaktar dig om något är oklart med registreringen.

Om du vill ändra i en registrering som redan finns i DiVA eller har andra frågor, kontakta publications@sh.se

Projektinformation i DiVA

I DiVA-Södertörns högskola går det att koppla publikationer till projektposter. Det gör du i samband med att publikationen registreras. För att koppla tidigare registreringar till en projektpost kontaktar du publications@sh.se.

Parallellpublicera i DiVA

Flera forsknings­­­finansiärer kräver att publikationer ska göras fritt tillgängliga, men förlagen har olika regler om vad som får publiceras och när det får publiceras. Ett sätt att göra din publikation fritt tillgänglig är att ladda upp fulltexten i DiVA. Läs mer under Parallellpublicera din publikation i DiVA (grön OA), där finns information om vad du ska tänka på innan du parallell­­publicerar din publikation.

Skaffa dig ett unikt forskar-id hos ORCID

ORCID (Open Researcher & Contributor ID) är en intresse­organisation som utan kostnad tillhandahåller ett internationellt register över digitala unika identifierare för forskare. Huvudsyftet med ORCID är att kunna skilja forskare med samma/liknande namn, så att forskningen knyts till rätt person. ORCID används hos flera förlag och forsknings­finansiärer och du kan då ange ditt ORCID iD när du skickar in artiklar eller ansöker om forsknings­anslag.

I ORCID finns det möjlighet att lägga till biografi, publikations­lista och forsknings­finansiärer till din profil. Du kontrollerar själv vad som ska synas för andra och om du byter lärosäte, forsknings­område eller ändrar namn följer ditt ORCID iD med dig.

Läs mer och registrera dig på ORCID:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hör av dig till publications@sh.se när du har skapat ett ORCID iD, så kopplar vi det till dina publikationer i DiVA.

Mer om DiVA

DiVA-portal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är ett öppet tillgängligt arkiv. Här registrerar och publicerar många svenska högskolor, universitet och forsknings­­institut sin forskning. Både Södertörns högskola och Röda Korsets Högskola är medlemmar i DiVA-samarbetet. I DiVA-portalen söker du om du vill se vad alla medlemmar har registrerat i DiVA.

DiVA- Södertörns högskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. söker du i om du endast vill se det som Södertörns högskola har registrerat

DiVA- Röda Korsets Högskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.söker du i om du endast vill se det som Röda Korsets Högskola har registrerat

Standard för svensk indelning av forskningsämnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är en statistisk standard för klassificering av forsknings­­ämnen. Ämnes­indelningen används i DiVA.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-04-03