Händer som sträcker sig efter avhandlingar.

Skriva referenser

Som student på Södertörns högskola och Röda Korsets Högskola förväntas du skriva referenser på ett tydligt och korrekt sätt. Lär dig mer om referat, citat, plagiat, referenshanteringsprogram och andra vanliga frågor om referenser.

Referenser

Här följer svar på några vanliga frågor om referenser från studenter på Södertörns högskola (SH) och Röda Korsets Högskola (RKH).

En referens består av två delar: dels en hänvisning i texten, dels en referens i referenslistan.

Varje gång du återger information från någon källa ska du ange en hänvisning i din text. Syftet är att visa vem som säger vad i texten samt att hjälpa läsaren att hitta den fullständiga referensen i referenslistan.

I referenslistan, som placeras i slutet av texten, ska fullständig information om alla källor som du har hänvisat till finnas med. Syftet med referenslistan är att läsaren ska kunna hitta källorna för granskning eller vidare läsning.

Enligt Eriksson (2009) har referenser flera viktiga funktioner i det akademiska skrivandet. Det hjälper dig att underbygga dina resonemang och tydliggöra vad som är dina egna tankar och andras. Det ger även läsaren möjlighet att granska informationen i din text. Sist men inte minst innebär det ett erkännande av andras arbete och att du bygger vidare på etablerad kunskap, vilket är en central del av det akademiska arbetssättet.

Eriksson, M.G. (2009). Referera reflekterande: konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.

Referenser behövs både när du refererar och citerar en källa. Läsaren ska aldrig behöva tveka över vem som säger vad i din text.

När det gäller så kallad "allmänkunskap", till exempel att det officiella språket i Sverige är svenska, behövs vanligtvis inte referenser. Fråga din lärare om du är osäker.

Att referera till en källa innebär att du sammanfattar det viktigaste innehållet med egna ord och anger hänvisning i anslutning till referatet.

Att citera innebär att du återger texten ordagrant inom citattecken och anger hänvisning i anslutning till citatet. Citat ska användas sparsamt, till exempel när det är en eller ett par meningar som särskilt uttrycker det du vill säga.

Plagiat betyder ungefär att du kopierar eller använder någon annans text eller idéer som om det vore dina egna. Om du inte är noga med att referera eller citera på rätt sätt, oavsett om det rör sig om misstag eller fusk, riskerar du alltså att plagiera. Plagiat kan vara grund för varning eller avstängning från dina studier.

Hur du ska utforma dina referenser beror på vilket referenssystem som används på din kurs. På SH används ofta systemen Harvard eller Oxford. På RKH är det istället APA-systemet som gäller. Titta i din studiemanual eller fråga din lärare om du är osäker.

Biblioteket har gjort egna guider till Harvard, Oxford och APA. Du kan ladda ner dem på sidan Referensguider.

Boka tid med en bibliotekarie för att få hjälp med referenshantering och informationssökning. Läs mer om bibliotekets handledning i referenshantering.

Du kan även gå till Studieverkstan (sal UB 516) i biblioteket för att få hjälp av lärare i svenska, engelska och retorik med bland annat referenser, akademiskt skrivande och studieteknik. Läs mer om Studieverkstan.

Lär dig mer

Referenshanteringsprogram

Med hjälp av ett referenshanteringsprogram kan du samla och organisera dina referenser och även dela dem med andra. Gemensamt för programmen är att du skapar en databas för dina referenser. I databasen är referenserna sökbara och kan kompletteras med egna nyckelord och anmärkningar. I databasen kan du enkelt organisera referenserna för att underlätta ditt arbete. När du skriver kan du infoga referenserna i texten genom att hämta dem från din databas. Om text flyttas i dokumentet följer referenserna med och referenslistan anpassar sig till förändringarna.

Läs mer om referenshanteringsprogrammen EndNote och Zotero nedan.

EndNote finns i två versioner: som programvara och onlineversion. Du som är personal på SH kan beställa EndNote via din institution eller avdelning.

Lär dig mer om EndNote Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

EndNote Basic är en fritt tillgänglig version av EndNote. På EndNotes inloggningssida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du skapa ett konto genom att välja "Not a member yet?".

Zotero är ett fritt tillgängligt referenshanteringsprogram. På Zoteros inloggningssida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du skapa ett konto genom att välja ”Register for a free account”.

Lär dig mer om Zotero. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För forskare

Biblioteket erbjuder även stöd till dig som är forskare, doktorand, lärare och övrig personal på SH eller RKH. En förutsättning är att frågan är kopplat till utbildning, forskning eller övrig verksamhet på högskolorna. Läs mer och boka på sidan om forskarstöd Länk till annan webbplats..

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-04-09