Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande
Personer som sitter i bibliotekets tysta utrymmen

Anmäl intresse för bibliotekets undervisning

Vill du att dina studenter lär sig mer om referenshantering, källkritik och informationssökning? Som lärare på Södertörns högskola och Röda Korsets Högskola har du möjlighet att anmäla intresse för bibliotekets undervisning.

Kritisk informationssökning

Bibliotekets undervisning syftar till att stödja studenter på Södertörns högskola (SH) och Röda Korsets Högskola (RKH) i att utveckla kunskaper, färdigheter och förmågor att självständigt och kritiskt söka, värdera och använda information på vetenskaplig nivå.

Riktlinjer

 • Bibliotekets undervisning är kostnadsfri och riktar sig till ämnen och program på SH och RKH.
 • Vi prioriterar långsiktiga samarbeten med ämnen och program med fokus på progression vad gäller kritisk informationssökning i utbildningen.
 • Vår undervisning ska schemaläggas vid en tidpunkt i kursen när studenterna har en examinerande uppgift som är relaterad till kritisk informationssökning, till exempel skriftlig inlämning, muntlig presentation eller uppsatsarbete.
 • Undervisningen ska planeras och följas upp tillsammans med kursansvarig lärare.
  Vi önskar även att det läggs till en fråga om tillfället i kursutvärderingen.
 • Undervisningen kan till exempel ges som workshop, seminarium eller föreläsning. Där det är möjligt kan undervisningen vid behov ges på distans.
 • Vid grupper om max 20 studenter kan undervisningen ske i bibliotekets datorsalar. Vid större grupper i andra lokaler står ämnet/programmet för lokalkostnaden.
 • Intresseanmälan för vår undervisning ska skickas in innan deadline via formuläret nedan. Vid många förfrågningar är det först-till-kvarn-principen som gäller.

Innehåll

Vi ger studenter verktyg och inspiration för att göra effektiva sökningar efter information på vetenskaplig nivå. Innehållet anpassas utifrån kursens uppgift och studenternas behov. Några teman som kan tas upp:

 • Vetenskapliga artiklar och andra genrer.
 • Ämnesrelevanta databaser.
 • Sökstrategier för att hitta tidigare forskning.
 • Kritisk värdering av texter och söktjänster.
 • Referenshantering och plagiat.

Introduktion till akademiskt skrivande

I samarbete med Studieverkstan och Utvecklingsenheten för högskolepedagogik och bildning på SH deltar vi även i den högskolepedagogiska satsningen "Introduktion till akademiskt skrivande" gentemot kurser på motsvarande A-nivå. Kontakta oss för mer information eller anmäl intresse via formuläret nedan.

Intresseanmälan

Här kan du som är lärare på SH eller RKH anmäla intresse för bibliotekets undervisning i kritisk informationssökning eller satsningen “Introduktion till akademiskt skrivande”. Skicka in formuläret nedan – vi återkommer snarast möjligt.

Intresseanmälan inför HT20 är nu öppen. Deadline är den 1 juni 2020.
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Södertörns högskola är personuppgiftsansvarig. Du hittar mer information på sh.se/gdpr.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-03-11