Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-03-25

kl. 10:48

Stäng meddelande
Personer som sitter i bibliotekets tysta utrymmen

Boka handledning i referenshantering

Sökhandledning och referenshandledning

Öppen handledning (drop-in) ställs tills vidare in. Bokad handledning ges från och med nu uteslutande via verktyget Zoom. Du bokar som vanligt i bokningssystemetlänk till annan webbplats. Kontakt via biblioteket@sh.se.

Vill du lära dig mer om att skriva referenser och söka information? Biblioteket erbjuder individuell handledning både för dig som är student och personal på Södertörns högskola eller Röda Korsets Högskola.

Drop in

Från 27 januari till 4 juni har biblioteket öppen sökhandledning i Infoverkstan UB 517:

  • måndag 14.00–16.00
  • torsdag 10.00–12.00

Öppen sökhandledning innebär att du kan droppa in med dina frågor om sökning och referenser utan att boka tid. Välkommen att besöka oss flera gånger.

Om det är kö när du kommer – skriv upp dig på kölistan utanför och återkom lite senare. Vid kö får varje student högst 20 minuter handledningstid.

Boka tid

Det är även möjligt att boka tid för sökhandledning. Vi erbjuder nu också sökhandledning på nätet! Då använder du en dator och får handledning via en videokonferenslänk som skickas till dig på mejl. Det finns tre bokningsbara tider per vecka och du väljer om du vill ha din bokade tid i biblioteket i Infoverkstan UB 517 eller på nätet:

  • tisdag 14.00–15.00
  • onsdag 14.00–15.00
  • fredag 10.00-11.00

Du bokar tiden via vårt bokningssystem. Gå till bokningssystemetlänk till annan webbplats (inloggning med SH-konto eller RKH-konto krävs). När bokningen är klar får du en bekräftelse via mejl med namnet på den bibliotekarie du ska träffa.

För studenter

Sökhandledning erbjuds dig som är student vid Södertörns högskola (SH) eller Röda Korsets Högskola (RKH) och skriver uppsats eller liknande. Under tillfället arbetar du tillsammans med en bibliotekarie med att till exempel söka efter vetenskapliga artiklar. Det är ett pedagogiskt tillfälle med fokus på ditt självständiga lärande så att du efteråt kan arbeta vidare på egen hand.

Var söker jag efter tidigare forskning till uppsatsen? Vad är en vetenskaplig artikel? Hur hittar jag bra sökord? Hur får jag fler relevanta sökträffar i databaser? Hur skriver jag referenser? Detta är några vanliga frågor från studenter som besöker oss i sökhandledningen. Välkommen att lära dig mer!

För studenter

Handledning erbjuds dig som är student vid Södertörns högskola (SH) eller Röda Korsets Högskola (RKH) och skriver uppsats eller liknande. Under tillfället arbetar du tillsammans med en bibliotekarie med referenshantering enligt till exempel systemen Harvard, Oxford eller APA. Det är ett pedagogiskt tillfälle med fokus på ditt självständiga lärande så att du efteråt kan arbeta vidare på egen hand.

Hur skriver jag korrekta referenser? Var söker jag efter tidigare forskning till uppsatsen? Vad är en vetenskaplig artikel? Hur hittar jag bra sökord? Hur får jag fler relevanta sökträffar i databaser? Detta är några vanliga frågor från studenter som besöker oss. Välkommen att lära dig mer!

Lär dig mer

När och varför behövs referenser? Vad är skillnaden mellan citat, referat och plagiat? Lär dig mer om att skriva referenser.

På SH och RKH är det oftast referenssystemen Harvard, APA och Oxford som används. Ladda ner bibliotekets referensguider.

För personal

Biblioteket erbjuder även handledning till dig som är forskare, doktorand, lärare och övrig personal på SH eller RKH. En förutsättning är att frågan är kopplat till utbildning, forskning eller övrig verksamhet på högskolorna. Du kan till exempel boka tid för att:

  • Få en introduktion till referenshanteringsprogrammen EndNote och Zotero.
  • Fördjupa dina kunskaper om att söka och bevaka litteratur i samband med till exempel en doktorsavhandling, forskningsansökan, forskningsöversikt eller forskningsprojekt.
  • Allmänt uppdatera dig om relevanta databaser inom ditt ämnesområde.

Sökhandledningen sker vanligtvis i Infoverkstan UB 517 i biblioteket, alternativt på ditt tjänsterum. Du har även möjlighet att få handledning via e-post eller telefon.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-03-18