Tre kvinnliga studenter med skyltar "Ö till A".

Innehållsförteckning och sidnumrering

Om du skriver din uppsats i Office-programmet MS Word 2016 finns det flera användbara funktioner som underlättar ditt arbete. Här hittar du information om hur du infogar innehållsförteckning och sidnumrering i dina dokument.

Innehållsförteckning

  • För att infoga en innehållsförteckning i Word behöver du först formatera rubrikerna i dokumentet. Markera varje rubrik och klicka på "Rubrik 1" i menyfältet ovanför dokumentet. För underrubriker klickar du istället på "Rubrik 2", och så kan du fortsätta i fler nivåer om det behövs.
  • Ställ sedan markören på den sida i dokumentet där du vill infoga innehållsförteckningen. Välj fliken "Referenser", klicka på "Innehållsförteckning" och välj sedan vilken "Automatisk innehållsförteckning" du vill använda. Nu är innehållsförteckningen klar!
  • Om du senare gör förändringar i dokumentet, klicka någonstans i innehållsförteckningen. Klicka på "Uppdatera tabell", välj om du vill uppdatera sidnummer eller hela tabellen och sen "Ok".

Sidnumrering

  • För att infoga sidnumrering i Word som startar på en viss sida behöver du först dela in dokumentet i två olika avsnitt. Ställ markören i början på den sida i dokumentet där du vill påbörja sidnumreringen. Klicka på "Sidlayout", sen "Brytningar" och välj "Nästa sida" under "Avsnittsbrytningar".
  • Medan du fortfarande är på samma sida, klicka på "Infoga", sen "Sidnummer" och välj var du vill ha sidnumreringen, till exempel "Nederst på sidan, till höger".
    För att slutligen bryta länken mellan de två avsnitten, klicka en gång på "Länka till föregående" i menyfältet ovanför så att det inte längre är markerat.
  • Markera sedan sidnumret längst ner på samma sida som tidigare. Klicka på "Infoga", sen "Sidnummer" och sen "Formatera sidnummer". Välj siffran 1 under "Börja med", avsluta med "Ok".
  • Nu återstår bara att ta bort sidnumreringen i det första avsnittet. Markera ett sidnummer där och och klicka på "Delete". Klicka på "Stäng sidhuvud och sidfot" i menyfältet ovanför. Nu är allt klart!

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-02-25