Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande
Personer som sitter i bibliotekets tysta utrymmen

Innehållsförteckning och sidnumrering

I programmet Word finns flera användbara funktioner som underlättar ditt arbete, och dessutom bidrar till att göra det tillgängligt. Här hittar du information om hur du infogar innehållsförteckning och sidnumrering i dina dokument.

Office 365

Som student på Södertörns högskola har du tillgång till Office 365, där du bland annat hittar programmet Word som du kan ladda ner till din dator. Observera att guiden gäller appen Word, inte onlineversionen som är mer begränsad.

Vill du läsa mer om Office 365 och ladda ner program? Gå till sidan Office 365.

Innehållsförteckning

  • För att infoga en innehållsförteckning i Word behöver du först formatera rubrikerna i dokumentet. Markera varje rubrik och klicka på "Rubrik 1" i menyfältet ovanför dokumentet. För underrubriker klickar du istället på "Rubrik 2", och så kan du fortsätta i fler nivåer om det behövs. Att ange rubriknivåer innebär dessutom att en läsare med synnedsättning kan navigera mellan olika rubriker.
  • Ställ sedan markören på den sida i dokumentet där du vill infoga innehållsförteckningen. Välj fliken "Referenser", klicka på "Innehållsförteckning" och välj sedan vilken "Automatisk innehållsförteckning" du vill använda. Nu är innehållsförteckningen klar!
  • Om du senare gör förändringar i dokumentet, klicka någonstans i innehållsförteckningen. Klicka på "Uppdatera fält", välj om du vill uppdatera sidnummer eller hela tabellen och sen "Ok".

Sidnumrering

  • För att infoga sidnumrering i Word som startar på en viss sida behöver du först dela in dokumentet i två olika avsnitt. Ställ markören i början på den sida i dokumentet där du vill påbörja sidnumreringen. Klicka på "Layout", sen rullgardinsmenyn bredvid "Brytningar" och välj "Nästa sida" under "Avsnittsbrytningar".
  • Medan du fortfarande är på samma sida, klicka på "Infoga", sen "Sidnummer" och välj var du vill ha sidnumreringen, till exempel "Nederst på sidan, till höger".
    För att slutligen bryta länken mellan de två avsnitten, klicka en gång på "Länka till föregående" i menyfältet ovanför så att det inte längre är markerat.
  • Markera sedan sidnumret längst ner på samma sida som tidigare. Klicka på "Infoga", sen "Sidnummer" och sen "Formatera sidnummer". Välj siffran 1 under "Börja med", avsluta med "Ok".
  • Nu återstår bara att ta bort sidnumreringen i det första avsnittet. Markera ett sidnummer där och och klicka på "Delete". Nu är allt klart!

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-03-11