Personer som sitter i bibliotekets tysta utrymmen

Skriva uppsats

Skriver du uppsats eller är det snart dags? Här finns tips och länkar till mer information. Behöver du stöd under uppsatsarbetet kan du även få individuell handledning av biblioteket eller Studieverkstan.

Söka information

En central del av uppsatsarbetet är att söka relevant information och litteratur, inte minst vetenskapliga studier till avsnittet om tidigare forskning.

I bibliotekets sökguide får du många praktiska tips om hur du kommer igång med sökningen, utvecklar din sökteknik och gör mer effektiva sökningar i databaser. Gå till sökguiden.

Om du hittar böcker och artiklar som biblioteket inte har tillgång till finns möjligheten att beställa fjärrlån. Läs mer om bibliotekets fjärrlån.

Du som är student på Södertörns högskola (SH) och Röda Korsets Högskola (RKH) är även välkommen att boka tid eller droppa in på sökhandledning med en bibliotekarie för att i lugn och ro få extra stöd under sökprocessen.

Referenser

Alla källor du hänvisar till i uppsatsen måste återges korrekt och tydligt enligt ett referenssystem. När och varför behövs referenser? Vad är skillnaden mellan citat, referat och plagiat? Lär dig mer om att skriva referenser.

På SH och RKH är det oftast referenssystemen Harvard, APA och Oxford som används. Ladda ner bibliotekets referensguider.

Biblioteket erbjuder hjälp med referenser i uppsatsen till studenter på SH och RKH. Välkommen att droppa in på våra drop-in tider eller boka tid.

Struktur, språk och stil

Har du frågor om struktur, grammatik, stavning, stilnivå, referenser och liknande i uppsatsen? Boka gärna tid med en skrivlärare i Studieverkstan eller droppa in på öppen verkstad. Utöver individuell skrivhandledning erbjuder Studieverkstan även föreläsningar om akademiskt skrivande, kurser om uppsatsskrivande och mycket annat.

Studieverkstan vänder sig studenter på både SH, RKH och Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI).

GDPR vid uppsatsarbete

Den nya lagstiftningen kring hantering av personuppgifter påverkar också dig som skriver uppsats. I guiden GDPR för dig som skriver uppsatsPDF kan du som är SH‑student bland annat läsa mer om hur du ska göra för att inhämta samtycke och radera information.

Mall för uppsatsens framsida

För magister- och kandidatuppsatser på SH finns riktlinjer för hur uppsatsens framsida det så kallade försättsbladet, ska se ut. På sidan Framsida på uppsats hittar du olika mallar i Wordformat som du kan använda för att skapa en framsida.

Innehållsförteckning och sidnumrering

Om du skriver din uppsats i Office-programmet MS Word 2016 finns det flera användbara funktioner som underlättar ditt arbete. På sidan Innehållsförteckning och sidnumrering hittar du praktiska tips.

Publicering av uppsatsen

När uppsatsen är klar kan den registreras i det digitala arkivet DiVA. Det gäller både dig som är student på SH och RKH. Läs mer om uppsatspublicering i DIVA.

Lästips

"Att skriva en bra uppsats"
En handbok i uppsatsskrivande av Lotte Rienecker och Peter Stray Jørgensen, senaste upplagan är från 2018. Boken tar bland annat upp problemformulering, empiri, teori och metod, referenshantering, disposition och struktur i uppsatsen. Ett kapitel ägnas åt litteratur- och informationssökning. Se om boken finns tillgänglig i SöderScholar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hylla Aef i biblioteket
Här hittar du många fler böcker om att skriva uppsatser och andra akademiska texter. Hylla Aef finns på plan 5 i biblioteket, nära informationsdisken.

Skrivguiden.se 
En webbplats med många bra tips inför uppsatsskrivandet, bland annat om upphovsrätt vad gäller litteratur, bilder, fotografier, tabeller och diagram. Guiden är producerad av Blekinge Tekniska högskola i samarbete med flera andra lärosäten. Gå till Skrivguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-03-26