Efter din talboksintroduktion

Har du varit på en talboksintroduktion? Vi vet att det är mycket information så här hittar du en sammanfattning av vad du förmodligen gick igenom.

Talböcker

Nu har du fått tillgång till talböcker via Legimus Länk till annan webbplats.. Vi rekommenderar appen Legimus för mobil, surfplatta och Chromebooks. För övriga datorer rekommenderar vi läsprogrammet EasyReader Länk till annan webbplats. (fungerar för Mac och Windows).

Ditt ansvar

Det är alltid ditt ansvar att titta igenom litteraturlistan i god tid inför terminen för att se till att din litteratur finns inläst. Titta gärna så snart litteraturlistan är klar (1 juni för HT och 1 december för VT). Det här är extra viktigt på högre nivå och för dig som läser en kurs med få deltagare. Leveranstid från den ansvariga myndigheten är ungefär 8 veckor.

Viktigt att veta är att vi inte kan begära inläsning av böcker där du enbart behöver delar av boken.

Och du, glöm inte att du absolut inte får dela med dig av inloggning och böcker till andra. Det är vårt gemensamma ansvar att se till att den här tjänsten kan fortsätta att finnas.

Talbok på tenta – enbart för SH-studenter

Om Funka har beviljat dig rätt att använda talbok på tenta ska du markera detta alternativ i KronoX när du anmäler dig till tentamen. Då kommer talböcker att finnas tillgängliga på din tilldelade tentamensdator. Du kan enbart få denna tillgång genom Funka. Det räcker alltså inte att du har tillgång till Legimus.

Talsyntes

Om du är student på SH har du möjlighet att under din studietid använda programmet TorTalk kostnadsfritt. Programmet kan läsa upp digital text, till exempel e-böcker och pdfer. Mer information om programmet och licenskoder finns på sidan Talsyntes Länk till annan webbplats.. Om du är student på Röda Korsets Högskola eller SMI kan du använda programmet på bibliotekets datorer.

Längre lånetid

Kanske har du fått längre lånetid på bibliotekets tryckta kursböcker? Då har du nu 14 dagars lånetid på alla kursböcker (gul tejp). Det gäller både lån och omlån. Lånetid på övriga böcker påverkas inte.

Behöver du mer stöd?

Om du har en diagnosticerad funktionsnedsättning kan du ha rätt till ytterligare stöd via högskolans samordnare. Här hittar du länkar.

Utredning

Har du i nuläget inte en diagnosticerad funktionsnedsättning men vill utreda? Du som är student på Södertörns högskola eller Röda Korsets Högskola har möjlighet att kostnadsfritt starta en utredning via högskolan. Läs mer hos Studenthälsan på KI Länk till annan webbplats..

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-08-22