Personer som letar böcker i bibliotekets hyllor

Förstå din litteraturlista

Att vara student innebär att läsa mycket kurslitteratur, vad du behöver läsa till en kurs står i litteraturlistan. Här förklarar vi hur litteraturlistan fungerar och svarar på vanliga frågor. Alla kursböcker på Södertörns högskola och Röda Korsets Högskola finns att låna på biblioteket.

Exempel på en litteraturlista

Ambjörnsson, F. (2016). Vad är queer? Stockholm: Natur & Kultur. 210 sidor.

De los Reyes, P. (2006). Global o(jäm)likhet och intersektionalitet: om feministiska gränsdragningar och hegemoniska röster. Tidskrift för kjønnsforskning, nr. 1-2, s. 36-50.

Öberg, L. (2011). Det bildande seminariet. I: Burman, Anders (red.) Våga veta!: om bildningens möjligheter i massutbildningens tidevarv. Huddinge: Södertörns högskola, s. 51-73.

Förklaring av litteraturlistan

Litteraturlistan här ovan innehåller tre vanliga typer av referenser – en bok, en artikel i en tidskrift och ett kapitel i en bok med redaktör.

För att få tag i böcker och artiklar är det lättast att söka på titeln i t ex SöderScholar. För det första exemplet i litteraturlistan här ovan är titeln Vad är queer?. I det andra exemplet är artikelns titeln Global o(jäm)likhet och intersektionalitet: om feministiska gränsdragningar och hegemoniska röster. För det tredje exemplet behöver du söka på bokens titel som är Våga veta!: om bildningens möjligheter i massutbildningens tidevarv. För att förstå dessa referenser i detalj kan du ta hjälp av bibliotekets guide Referenser enligt Harvardsystemet Pdf, 286.5 kB..

Litteraturlistor kan se olika ut, referenserna i exemplet ovan är skriven enligt Harvardsystemet. Andra vanliga referenssystem är APA och Oxford.

Vanliga frågor

Inför varje kurs får du en litteraturlista med den litteratur du behöver läsa. Ofta är den uppdelad i obligatorisk litteratur och referenslitteratur. Då är det i första hand den obligatoriska litteraturen som du förväntas läsa – referenslitteraturen är mer tänkt som en fördjupning. Fråga dina lärare vad som gäller på din kurs.

Du behöver inte läsa litteraturen i samma ordning som litteraturlistan. Följ istället anvisningarna i din studie- eller kursmanual där dina lärare beskriver vad du behöver ha läst inför kursens olika föreläsningar, seminarier och uppgifter.

I bibliotekets sökverktyg SöderScholar Länk till annan webbplats. är det enklast att hitta böcker eller kapitel genom att söka på boktiteln. Böcker kan finnas i tryckt form eller som e-böcker som du läser på skärmen. Ibland finns båda formaten att välja på.

Artiklar hittar du ofta genom att söka på artikelns titel, annars tidskriftens titel och bläddra dig fram till rätt volym och nummer.

Läs mer om hur du kommer åt bibliotekets material.

Kontakta gärna biblioteket om du har frågor om att hitta kurslitteratur.

På biblioteket kan vi hjälpa dig att få tillgång till anpassad litteratur. Läs mer på sidan Bibliotekets hjälp och stöd till dig med funktionsnedsättning.

Vissa studenter köper all litteratur, andra lånar istället alla böcker på biblioteket. Det vanligaste är nog en kombination, men du beslutar själv hur du vill göra. Ett tips är att komma till biblioteket och bläddra i boken först, då blir det ofta enklare att avgöra om det är en bok du vill köpa och ha kvar.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-03-10