Personer som letar böcker i bibliotekets hyllor

Förstå din litteraturlista

Att vara student innebär att läsa mycket kurslitteratur. Alla kursböcker på Södertörns högskola och Röda Korsets Högskola finns att låna på biblioteket. Här förklarar vi hur litteraturlistan fungerar och svarar på vanliga frågor.

Exempel på en litteraturlista

Ambjörnsson, F. (2016). Vad är queer? Stockholm: Natur & Kultur. 210 sidor.

De los Reyes, P. (2006). Global o(jäm)likhet och intersektionalitet: om feministiska gränsdragningar och hegemoniska röster. Tidskrift för kjønnsforskning, nr. 1-2, s. 36-50.

Öberg, L. (2011). Det bildande seminariet. I: Burman, Anders (red.) Våga veta!: om bildningens möjligheter i massutbildningens tidevarv. Huddinge: Södertörns högskola, s. 51-73.

Förklaring av litteraturlistan

Litteraturlistor kan se olika ut, exemplet ovan är skriven enligt bibliotekets guide Referenser enligt Harvardsystemet. Den innehåller tre vanliga typer av referenser – en bok, en artikel i en tidskrift och ett kapitel i en bok med redaktör.

I alla tre referenserna står först författarens efternamn, följt av förnamn (ibland anges bara initialer för förnamn). Sedan följer publiceringsår, ofta inom parentes. Därefter skiljer sig referenserna något åt, beroende på vilken typ av publikation det handlar om:

Det första exemplet är en bok.

 • Bokens titel anges i kursiv stil. Detta för att läsaren snabbt ska se vad boken heter och kunna leta upp den.
 • Sedan följer information om bokförlagets ort och namn.
 • Ofta förväntas du läsa hela boken och då anges inte sidnummer. Däremot kan antalet sidor i boken framgå i litteraturlistan, som i exemplet ovan.
 • Ibland anges även ISBN (International Standard Book Number), ett unikt nummer som alla böcker får och som hjälper dig att hitta rätt bok.

Det andra exemplet är en artikel i en tidskrift.

 • Här är det inte artikelns titel som anges i kursiv stil, däremot tidskriftens titel. Tanken är att underlätta för läsaren att snabbt hitta tidskriften där artikeln ingår. (Förr fanns inte artiklar tillgängliga elektroniskt och då behövde du först hitta den tryckta tidskriften och sedan bläddra dig fram till rätt artikel).
 • Därefter finns information om tidskriftens volym och/eller nummer. I exemplet ovan använder inte tidskriften volym och då anges bara nummer.
 • För artiklar anges alltid sidnummer.
 • Ibland anges även DOI (Digital Object Identifier), ett unikt nummer som många dokument får vid digital publicering och som hjälper dig att hitta rätt artikel.

Det tredje exemplet är ett kapitel i en bok med redaktör.

 • I likhet med artiklar kursiveras inte titeln på kapitel, däremot bokens titel. Som tidigare nämnts underlättar det vid sökning efter boken där kapitlet ingår.
 • I: betyder att kapitlet ovan ”ingår i” en bok med Anders Burman som redaktör.
 • I likhet med böcker utan redaktör anges slutligen förlagsort och förlag.
 • Slutligen, för kapitel i böcker anges alltid sidnummer.

Vanliga frågor

Inför varje kurs får du en litteraturlista med den litteratur du behöver läsa. Ofta är den uppdelad i obligatorisk litteratur och referenslitteratur. Då är det i första hand den obligatoriska litteraturen som du förväntas läsa – referenslitteraturen är mer tänkt som en fördjupning. Fråga dina lärare vad som gäller på din kurs.

Du behöver inte läsa litteraturen i samma ordning som litteraturlistan. Följ istället anvisningarna i din studie- eller kursmanual där dina lärare beskriver vad du behöver ha läst inför kursens olika föreläsningar, seminarier och uppgifter.

På biblioteket kan vi hjälpa dig att få tillgång till anpassad litteratur. Läs mer på sidan Bibliotekets hjälp och stöd till dig med funktionsnedsättning.

Vissa studenter köper all litteratur, andra lånar istället alla böcker på biblioteket. Det vanligaste är nog en kombination, men du beslutar själv hur du vill göra. Ett tips är att komma till biblioteket och bläddra i boken först, då blir det ofta enklare att avgöra om det är en bok du vill köpa och ha kvar.

I bibliotekets sökverktyg SöderScholarlänk till annan webbplats är det enklast att hitta böcker eller kapitel genom att söka på boktiteln. Artiklar hittar du ofta genom att söka på artikelns titel, annars tidskriftens titel och bläddra dig fram till rätt volym och nummer.

Läs mer om hur du kommer åt bibliotekets material.

Kontakta gärna biblioteket om du har frågor om att hitta kurslitteratur.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-08-26