Störning i passage och ljudliga larm

Under kommande dagar kan det förekomma störningar i samtliga hus på högskolans område. Arbetet pågår med att åtgärda felet.

Störning i passage och ljudliga larm p.g.a. trasig centralenhet - gäller samtliga hus

En centralenhet har gått sönder vilket innebär störningar under ett par dagar framöver. Det gäller passage och ljudliga larm. Extra väktare kommer att finnas på plats för att minimera ljudstörning. Personal från ISG Nordic finns på plats och arbetar på byte till en ny enhet.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-05-31