Chato Rasoal

Chato Rasoal

Senior Lecturer

Jag arbetar som programsamordnare och är ordförande i polisutbildnings programråd. Arbetar också som lärare i bl.a delkursen förhör och utredningspsykologi.

Institutionen för polisiärt arbete

LO631

Innehåll

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) is Södertörn University's system for digital publishing and for registering publications produced by researchers, teachers and students.

To DiVA