Lena Sohl

Lena Sohl

Associate Senior Lecturer

+46 8 608 50 95 +4686085095

Social Sciences

ME211

My research

Presentation

I have a PhD in Sociology (Uppsala University) and work as an associate senior lecturer in Sociology at the Department of Social Sciences.

Publications

(2023) Lena Sohl, Lisa Salmonsson and Tanya Jukkala. Sträva efter jämställdhet. Att skapa samhörighet och utmana normer. Utvärdering. Allmänna Arvsfonden.

(2023) Mikael Svensson and Lena Sohl "'Inte den typiska höginkomsttagaren". Självuppfattning och klassidentifikation bland höginkomsttagare i Sverige". Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys s. 81-115.

(2023) Lena Sohl "Det ingår i den svenska självbilden att vi klassreser - tyvärr stämmer det inte". DN kultur 2003-05-08

(2022) Jonas Edlund, Sara Eldén, David Wästerfors and Lena Sohl ”Att bedriva sociologisk forskning i en tid av byråkratiserad etikprövning”, Sociologisk Forskning 58(4): 455–466.

(2021) Kristina Boréus, Anders Neergaard and Lena Sohl (eds.) Ojämlika arbetsplatser. Hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet. Nordic Academic Press.

(2021) Lena Sohl ”’Vi är egentligen bara siffror’. Kontinuitet och förändring i kvinnors arbetslivsberättelser från ett tvätteri”. In Ojämlika arbetsplatser. Hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet. Kristina Boréus, Anders Neergaard and Lena Sohl (eds.) Nordic Academic Press: 65-89.

(2021) Kristina Boréus, Anders Neergaard and Lena Sohl ”Ojämlika arbetsplatser i ett förändrat arbetsliv”. In Ojämlika arbetsplatser. Hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet. Kristina Boréus, Anders Neergaard and Lena Sohl (eds.) Nordic Academic Press: 11-34.

(2021) Kristina Boréus, Anders Neergaard and Lena Sohl. ”Ojämlika arbetsplatser i krisernas och möjligheternas era”. In Ojämlika arbetsplatser. Hierarkier, diskriminering och strategier för jämlikhet. Kristina Boréus, Anders Neergaard and Lena Sohl (eds.) Nordic Academic Press: 383-398.

(2021) Lena Sohl, Mikael Svensson and Lisa Pelling. The values and attitudes of high-income earners in Sweden. Research Report. Arena idé.

(2021) Sohl, Lena. ”Vems blick och vems röst? Kulturpolitik i marginaliserade områden”. In Att göra stad i Stockholms urbana periferi. (eds.) Malin Gawell and Apostolis Papakostas. Stockholmia: 211-229.

(2020) Jämte, Jan., Jasmine Kelekay, Leandro Schclarek Mulinari and Lena Sohl ”Samhällsvetenskapliga perspektiv på Black Lives Matter”, Sociologisk Forskning, 57(3–4): 363–379.

(2019) Sohl, Lena “’It Is So Swedish That You Have to Work’. Returning Swedish Migrant Women’s Negotiations of Gender Equality and Heterosexuality”. In NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 27 (2): 80-95

(2018) Bengt Erik Eriksson, Mikael Holmqvist and Lena Sohl. ”Att studera eliter”. In Eliter i Sverige. Tvärvetenskapliga perspektiv på makt, status och klass. (eds.) Bengt Erik Eriksson, Mikael Holmqvist and Lena Sohl. Studentlitteratur:11-26.

(2018) Lena Sohl. ”Kvinnor i en klass för sig: Betydelsen av kön och klass för privilegierade migranter”. In Eliter i Sverige. Tvärvetenskapliga perspektiv på makt, status och klass. (eds.) Bengt Erik Eriksson, Mikael Holmqvist and Lena Sohl. Studentlitteratur: 153-183.

(2018) Lena Sohl. “Feel-bad Moments: Unpacking the complexity of class, gender and whiteness when studying up". In European Journal of Womens Studies 25 (4): 470-483.

(2017) Lena Sohl. “To become upwardly mobile you have to be a Swede: Women’s Upward Class Mobility in the neoliberal Swedish Welfare State Context.” In Social Mobility for the 21st Century: Everyone a Winner?. (eds.) Steph Lawler and Geoff Payne. Routledge: 93-104.

(2017) Lena Sohl. ”Man hör ju talas om läkare från andra länder som får jobba som taxichaufförer. Om nedåtgående klassresor i ett rasifierat Sverige." In Ras och vithet. Svenska rasrelationer i går och idag. (red.) Tobias Hübinette. Studentlitteratur: 183-198.

(2016) Lena Sohl. ”Därför behövs studier om makt och eliter i Sverige”. In Sociologisk forskning 53(3): 317-321.

(2014) Lena Sohl. Att veta sin klass: Kvinnors uppåtgående klassresor i Sverige. Atlas Akademi (diss).

Sohl, Lena and Irene Molina (2012). ”Möjligheten som blivit nödvändighet: Den uppåtgående klassresans ideologiska funktion”. In Fronesis 40-41: 166-176.

(2011) Lena Sohl ”Kön, klass, plats och svenskhet: klassreseberättelser i dagens Sverige”. In Paulina de los Reyes (eds.) Vad händer med jämställdheten? Uppsala University: 39-61

(2011) Lena Sohl. Hill Collins, Patricia and John Solomos (eds.) The SAGE Handbook of Race and Ethnic Studies. In Sociologisk forskning 48(1): 74-76. (Review)

Eriksson, Maria and Sohl, Lena (2010) Att möta våldsutövande män: utbildning för socialtjänstens personal. Uppsala University

(2010) Lena Sohl. Oskarsson, Maria, Tomas Berglund and Mattias Bengtsson (eds.) En fråga om klass: levnadsförhållanden, livsstil, politik, Edling, Christofer & Fredrik Liljeros (eds.) Ett delat samhälle: makt, intersektionalitet och social skiktning. Christine Roman and Lars Udehn (eds.) Från klass till organisation: en resa genom det sociala landskapet. In Sociologisk forskning 47(4): 53-57. (Review)

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) is Södertörn University's system for digital publishing and for registering publications produced by researchers, teachers and students.

To DiVA

The researcher is not participating in any projects at this moment.