Petri Lankoski

Docent

Programsamordnare

Lektor

Petri Lankoski research focuses on game design, game characters, role-playing, playing experience, and research methods in game design research.

08-608 40 74 086084074

Natural Sciences, Technology and Environmental Studies

MD354

Petri Lankoski, D.Arts är docent i spelforskning. Hans forskning är inriktad på speldesign, spelkaraktärer, rollspel och spelupplevelser. Han har valt att koncentrera sig på videospel for en spelare, men han forskar också om pnp och levande rollspel.

Mit böcker:

Spelforskning gruppexternal link

Link to my blogexternal link, opens in new window

Link to my websiteexternal link, opens in new window

Link to my twitterexternal link, opens in new window

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) is Södertörn University's system for digital publishing and for registering publications produced by researchers, teachers and students.

To DiVA