Ulrika Nemeth

Ulrika Nemeth

Doctoral Student

+46 8 608 40 08 +4686084008

Culture and Education

PA211

Jag är doktorand i ämnet svenska inom forskningsområdet Utbildningsvetenskapliga studier. I mitt avhandlingsarbete undersöker jag kritiska läspraktiker inom ramen för svenskämnet.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) is Södertörn University's system for digital publishing and for registering publications produced by researchers, teachers and students.

To DiVA