Användaren kunde inte hittas.

Användaren har inte accepterat att hen ska visas på sh.se.

Publications List, Spring 2016:Books Lotten Gustavsson Reinius, Ylva Habel och Solveig Jülich, eds., (2013): Bussen är budskapet: Perspektiv på mobilitet, materialitet, och modernitet, Stockholm, Mediehistoriskt Arkiv, Kungliga Biblioteket. Online:http://www.kb.se/dokument/Aktuellt/audiovisuellt/Bussen%20ar%20budskapet/Bussen_ar_budskapet.pdf Habel, Ylva (2002): Modern media, modern audiences. Mass media and social engineering in the 1930s Swedish welfare state (diss.), Stockholm: Aura Förlag, 2002. Referee-journals: guest editorHabel, Ylva & Sawyer, Lena, gästred. (2014): African and Black Diaspora: An International Journal: Refracting African and Black diaspora through the Nordic region, Vol 7:1, 2014. Introduction at: http://www.tandfonline.com/toc/rabd20/7/1#.U7CE2l5LpfM Referee- and peer-review-articlesHabel, Ylva (2015): ”Om at udfordre den svenske exceptionalisme – At undervise som sort”, Kultur og Klasse: Mellem Eurafrika og Afropa 43:119, pp. 75-101. Habel, Ylva (2009): “Hollywood Histrionics: “Performing ‘Africa’ in The Rose ofRhodesia”, in Stephen Donovan and Vreni Hockenjos (eds.), Screening the Past, ca 20 pp. Online-publication: http://www.latrobe.edu.au/screeningthepast/25/rose-of-rhodesia/habel.html Habel, Ylva (2000): “The paradoxes of paradisiac nudity: Fascist Aesthetics and Medicalized Discourse in the Nudist Movement ’Health through Nude Culture’”, Nordisk estetisk tidskrift, No. 22, 2000, ss. 29-36. Online access at: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/nja/article/view/3132/2678 Habel, Ylva (2000): ”You forget where you are: New outlines in the cinematic cityscape of Stockholm, 1930-1931”, Aura: Filmvetenskaplig tidskrift, Vol. VI, No. 4, ss. 47-56. Habel, Ylva (2005): ”To Stockholm with love: The critical reception of Josephine Baker, 1927-1935”, Film History, Vol. 17:1, ss. 125-138. http://muse.jhu.edu/journals/film_history/v017/17.1habel.html Habel, Ylva (2005): ”Törst i rutan: Alkoholbruk och radikalism i TV2-filmen Badjävlar” tidskriften Spiritus, No. 7, ss. 1-12. Online:http://www.vinosprithistoriska.se/?id=231 Book chapters. Habel, Ylva (2006): ”’Kvinnorna på utställningen’. Feminina dygder och odygder på Stockholmsutställningen 1897” i Anders Ekström, Solveig Jülich och Pelle Snickars, red., 1897. Mediehistorier kring Stockholmsutställningen 1897, Stockholm: Mediehistoriskt arkiv, Statens ljud- och bildarkiv, ss. 339-369. Online:http://www.kb.se/dokument/Aktuellt/audiovisuellt/1897/339369KvinnornapautstallningenHabel.pdf Habel, Ylva (2006): short biographical entries on the actors Tutta Rolf, Signe Hasso and Viveca Lindfors, in Allistair Phillips och Ginette Vincendeau, red., Journeys of Desire. European Actors in Hollywood - A Critical Companion, British Film Institute, ss. 289, 339, 415. Habel, Ylva (2008): ”Den autentiska Josephine Baker? Om problematiken kringmediering
av ras”, i Solveig Jülich, Patrik Lundell och Pelle Snickars, eds.,
Mediernas kulturhistoria, serien Mediehistoriskt Arkiv: 8, SLBA, ss.
167-190. Onlinepublicerad:http://www.kb.se/dokument/Aktuellt/audiovisuellt/167190HabelJosephineBaker.pdf Habel, Ylva (2008): ”Offentlighet. [Eleganskulturen La SAPE på YouTube]”, i Anu Koivunen, red., Film och andra rörliga bilder. En introduction, Stockholm: Raster Förlag, ss. 55-67. Habel, Ylva (2008): ”Filmen Vita myror som postkolonial kritik”, in Malin Wahlberg och Tobias Andersson, eds., TV-pionjärer och fria filmare. En bok om Lennart Ehrenborg, Mediehistoriskt Arkiv: 9, SLBA, 2008, pp. 261-277. Onlinepublicerad på: http://www.kb.se/dokument/Aktuellt/audiovisuellt/261-277HabelFilmenVitamyror.pdf Habel, Ylva (2009): ”Beside myself with looking: The provincial, female spectator as out of place at the Stockholm Exhibition 1897”, in Amanda Lagerkvist & André Jansson, eds., Strange Spaces: Geographical Explorations into Mediated Obscurity, Ashgate Publishing, 2009, pp. 123-148. Habel,
Ylva (2010): ”The exhibition ”Modern Leisure” as a site of
governmentality”, i Helena Mattsson & Sven-Olof Wallenstein, red., Swedish Modernisms: Architecture, consumption, and the welfare state, London: Black Dog Publishing, pp. 122-133. Habel, Ylva (2011): ”Say milk, say cheese: Inscribing public participation in The Swedish Milk Propaganda’s promotional photography”, in Anders Ekström, Solveig Jülich, Frans Lundgren, Per Wisselgren, eds., History of Participatory Media: Politics and Publics, 1750-2000, pp. 98-111. Habel,
Ylva (2011): ”VooDolls: Svensk ’mashup’-gestaltning av vodou”
(”VooDolls: Swedish configurations of vodou in ’mashup’ culture”), in
Fredrik Svanberg, ed., Forskning på museer, Historiska museet, 2011, pp.
28-47. Habel,
Ylva (2012): ”Rörelser och schatteringar inom kritiska vithetsstudier”,
i Helena Hörnfeldt, Tobias Hübinette & René Rosales Leon, eds., Om ras och vithet i det samtida Sverige, Stockholm, Mångkulturellt Centrum, pp. 45-82. Habel, Ylva (2012): ”Det Kusliga kommer hemifrån. Voodolls, pseudomagi av svenskt märke”, online: https://www.varldskulturmuseerna.se/files/varldskulturmuseerna/forskning/Publicerat%202013/Heliga%20ting/Ylva%20Habel,%20Det%20kusliga%20kommer%20hemifrån.pdf Habel, Ylva (2012): ”Challenging Swedish exceptionalism? Teaching while Black”, in Kassie Freeman och Ethan Johnson, eds., Education in the Black Diaspora: Perspectives, Challenges and Prospects, Routledge, pp. 99-122. Habel, Ylva (2013): ”Mjölkpropagandan erövrar Sverige”, i Lotten Gustavsson Reinius, Ylva Habel och Solveig Jülich, red., Bussen är budskapet: Perspektiv på mobilitet, materialitet och modernitet,Mediehistoriskt Arkiv, Kungliga Biblioteket, ss. 54-76. Online:http://www.kb.se/dokument/Aktuellt/audiovisuellt/Bussen%20ar%20budskapet/Bussen_ar_budskapet.pdf Habel,
Ylva (2013): ”The domesticated Uncanny: Voodolls, Swedish-brand
pseudo-magic”, translated from the article ”Det Kusliga kommer hemifrån.
Voodolls, pseudomagi av svenskt märke”. Open access:http://www.varldskulturmuseerna.se/files/varldskulturmuseerna/forskning/Publicerat%202013/Heliga%20ting/Ylva%20Habel,%20The%20domesticated%20uncanny.pdf Popular scientific articlesHabel,
Ylva (2004): ”A people of ice and sun”/”Så är Sveriges folk ett folk av
is och sol”, i Moderna museets utställningskatalog för utställningen
”Swedish hearts/Svenska hjärtan”, 2004. ca 10 s. Open acess: http://www.modernamuseet.se/sv/Stockholm/Gamla utstallningar/2004/Svenska-Hjartan/Sa-ar-Sveriges-folk-ett-folk-av-is-och-sol/ Habel, Ylva (2004): Biography on Gunnar Skoglund, Svenskt Biografiskt Lexikon, pp. 458-461. Online:http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=6021 Habel, Ylva (2007): ”Josephine Baker – bedårande stereotyp av sin tid”, Bang, No. 2, pp. 46-49. Habel, Ylva (2007): review of the book Clio på bio, Arena, January 2007. Habel, Ylva, Maserrat-Agahm, Mani, Pallas Hynek, Sattarvandi, Hassan Loo (2008): ”Nyfiken vit”, dialogtext, i FLM, No. 4, pp. 22-31. Open access: http://www.flm.nu/?page_id=579 Habel, Ylva (2008): ”Svart hud, vita fantasier”, in Ottar: Tema kroppspolitik, No. 4, pp. 14-15. Habel, Ylva (2008): ”Whiteness Swedish style”, tidskriften Slut/The End, 2008, pp. 41-51. Reprinted in Kolade Stephens, ed., Afrikansksvenska röster: En antologi om afrikansksvenskars situation i, och tankar om, Sverige (Afro-Swedish voices: An anthology on Afro-Swedes’ situation, and thoughts on Sweden), Malmö: Notis Förlag. Habel, Ylva (2008): ”De intellektuella och deras roll”, Bang, No. 2-3. Habel, Ylva (2010): ”Svarthet på vita duken”, Invandrare och minoriteter, No. 3, pp. 29-32. Habel, Ylva och Motsieloa, Viveca (2010): ”Ytlig antirasism”, Arena, maj-augusti: http://www.arenagruppen.se.space2u.com/text/2010/05/ytlig-antirasism Habel, Ylva (2010): ”Det är bara litet rasism”, Bang: Tema våldsamheter, No. 2. Habel, Ylva (2010): “Mjölkpropaganda på hjul”, Tidskriften Företagsminnen, No. 4, pp. 27-29. Habel, Ylva (2011): ”Den omhuldade invandraren”, Arena, No. 2, ca 3 p. Habel, Ylva (2012): ”Neutralitetsbegär”, Bang: Tema känslor, ca 4 p.http://www.bang.se/artiklar/2012/neutralitetsbegar-2012-09-24 Habel, Ylva (2014): ”Den svenska vithetens blinda fläck”, in Devrim Mavi & Lawen Mohtadi, eds., Rasismen i Sverige. Nyckeltexter 2010-2014, Stockholm, Natur och Kultur. Popular Scientific cultural journalsHabel, Ylva, guest ed. (2015): The journal Ord & Bild: Svensk symfoni i svart, No. 1-2, 2015, Introduction, pp. 4-13. Popular Scientific articles, debateHabel, Ylva ”#Columbising: Vita forskares excellens i rasismforskningen”, Feministiskt Perspektiv, 2015-06-12.https://www.feministisktperspektiv.se/2015/06/12/columbusing-vita-forskares-excellens-i-rasismforskning/ Habel, Ylva, ”Nyliberal tolerans bakbinder och avpolitiserar antirasismen”, Feministiskt Perspektiv, 2015-06-17. https://www.feministisktperspektiv.se/2015/06/17/nyliberal-tolerans-bakbinder-och-avpolitiserar-antirasismen/ Daily press: debate and cultural criticismHabel, Ylva, Hübinette, Tobias, Tesfahuney, Mekonnen, Jallow, Momodou (2011): ”Granska dom mot svart pojke”, Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2011-06-11. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/granska-dom-mot-svart- skolpojke_6235724.svd Habel, Ylva (2012): ”Den svenska vithetens blinda fläck”, Svenska Dagbladet: Under strecket, 2012-09-21: http://www.svd.se/kultur/understrecket/den-svenska-vithetens-blinda-flack_7516230.svd Habel, Ylva (2012): ”Vita antirasister måste försöka se mer än sig själva”, 2012-09-12, Online: http://debatt.svt.se/2012/09/12/vita-antirasister-maste-forsoka-se-mer-an-sig-sjalva/ Abdullahi,
Sara, Abdulla Lindqvist, Ida Ali, Alkhaffaji, Ibrahim, A., Gardell,
Mattias, Habel, Ylva, Karim, Baker, Kawesa, Victoria (2014): ”Public
Services vansinne måste ta slut”, Dagens Arena. 2014-02-21. http://www.dagensarena.se/opinion/public-service-vansinne-maste-ta-slut/

Link to my blog External link, opens in new window.

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) is Södertörn University's system for digital publishing and for registering publications produced by researchers, teachers and students.

To DiVA