Entry requirements and admissions.

You must meet certain entry requirements in order to be admitted to higher education. These may be general entry requirements or specific entry requirements. Read more about the general entry requirements at universityadmissions.seexternal link.

Masterprogram i ledarskap och hållbar samhällsutveckling, sociologi (INT)

Entry requirements:

Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i huvudområdet sociologi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Engelska B

Selection:

Mellan 30 och 285 högskolepoäng