Calendar

Under året anordnas högre seminarier i svenska och engelska. Seminarierna vänder sig till forskare, lärare, doktorander och studenter på avancerad nivå med intresse för språkvetenskap. Vi bjuder in gäster från andra lärosäten, men tyngdpunkten ligger vid ämnets egna forskare och doktorander som presenterar sitt arbete. I regel äger de rum varannan torsdag, mellan 14-16 i PA 238 om inget annat annonseras.

Kontaktperson: Kristy Beers Fägersten (engelska) och Mats Landqvist (svenska)

Engelskan anordnar även högre seminarium tillsammans med litteraturvetenskapen. Vid litteraturvetenskapens högre seminarium medverkar ofta inbjudna gäster från andra lärosäten och andra länder. Seminariet präglas av ett öppet och inkluderande samtalsklimat som gör att studenter på alla nivåer är välkomna. Från 2019 har vi även "arbetsseminarier" där ämnets egna doktorander och andra forskare diskuterar varandras mer eller mindre färdiga texter. Alla intresserade är välkomna. 

För mer information, se kalendern nedan.