NatureBizz

Business and Wellness from Green Economy Growth

Project manager

Dahlström, Karin - Senior Lecturer

Financiers

EU Interreg Central Baltic

EU

Project type

Research

Because of an increasing demand for natural, healthy and ecological products, enterpreneurs are getting closer to the green movement and the. This green and circular growth offers new business opportunities, to micro entrepreneurs. Yet, there is a true mismatch between demand and supply. We have an abundance of natural resources in the Central Baltic area, but we do not know, yet, how to turn them into green businesses.

The aim of the project is to support the growth and competitiveness of green entrepreneurship by aligning and improving relevant skills. The project is targeted mainly to micro entrepreneurs that exploit local natural resources in their business activities when producing sustainable, small-scale products and services that contribute to human wellbeing. The project provides the means to modernise professional training and redirect skills helping to adapt to changing business environment.

As a result, an aligned, cross-sectoral and professional training programme about green entrepreneurship and business development will be designed and piloted. The emphasis of the programme is in how to develop local natural resources into sustainable business activities. First, needed skills are identified and aligned through research activities. They are translated into a new training programme whose courses, and study material are all included in an open access online platform. The programme is also piloted online and combined with different experience exchanging events and various communication activities (webinars, information and coaching days, publications).

Microbusinesses are companies with fewer than 10 employees and which have an annual turnover or annual balance total less than EUR 2 million.

Green micro-enterprising is defined in the project as the development of sustainable, small-scale products and services based on local natural resources.

NatureBizz är ett projekt som syftar till att stötta tillväxt och konkurrenskraft för gröna mikroföretagare i Östersjöregionen och detta genom att identifiera och utveckla viktiga färdigheter och kompetenser för mikroföretagare i de gröna näringarna. NatureBizz startade officiellt i mars 2018 och är ett samarbete mellan Södertörns högskola, Vidzeme University of Applied Sciences i Riga, University of Tartu, Pärnu College och Satakunta University of Applied Sciences i Pori som också är huvudprojektledare för projektet.

NatureBizz har flera målgrupper varav gröna mikroföretagare är den största målgruppen. Myndigheter, intresseorganisationer, utbildningsväsendet, forskare och allmänheten är andra intressenter som projektet riktar sig mot. Projektets första fas kommer framförallt att ägnas åt att identifiera och kartlägga kompetensbehovet för gröna mikroföretagare. Projektet kommer också att skapa och testa lämpliga digitala utbildningsprogram för gröna mikroföretagare. Information om projektet och dess resultat kommer att spridas via rapporter, en blogg, seminarier, sociala medier och inte minst de möten som kommer att ske med gröna mikroföretagare och intresseorganisationer.

Redan i förstudiearbetet för NatureBizz konstaterades att kunskapen kring gröna mikroföretagare överlag är underutvecklad, inte minst när det gäller kompetens och kompetensbehov. Detta trots att mikroföretagande är den vanligaste formen av företagande i Sverige.

– Att ta reda på mer om mikroföretagares utmaningar och kompetensbehov, i synnerhet de entreprenörer som engagerar sig i den växande trenden med gröna företag, är helt nödvändigt, säger Karin Dahlström och Anna Nyquist, som arbetar med projektet på Södertörns högskola.

http://www.mynewsdesk.com/se/sodertorns_hogskola/news/naturebizz-stoettar-groena-mikrofoeretagare-306201

NatureBizz

Project partners:

Satakunta University of Applied Sciences in Pori, Finland

Södertörns högskola

Vidzeme University of Applied Sciences in Riga, Latvia

University of Tartu, Pärnu College, Estonia

Associated Partners:

Goda Gotland, Sweden
GeoPark-project/Municipality of Kankaanpää, Finland
ProAgria Western Finland
The Nature Conservation Agency, Latvia
Pärnu Bay Partnership Committee, Estonia

Funded by Interreg Central Baltic, one of the EU's structural fund programs under the territorial cooperation objective. The budget amounts to EUR 399,933, or just over SEK 4.1 million, with a project period between March 1, 2018 and October 31, 2020.

http://www.projectnaturebizz.eu/publications/

 

Research area / geographic area

Social Sciences Business Studies ENTER forum Baltic

Project time

2018 — 2020

Share

Facebook Mail Twitter

Page updated

09-09-2022