Personal

Tf föreståndare: Per Bolin

Administration: Vit Kysilka

Studierektor BEEGS: Florence Fröhlig

Forskare, lärare och övrig personal:

Mattias Alvarsson

Mattias Alvarsson

Doktorand

Doktorand, Sociologi

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229B

Luisa Bandeira Coelho

Luisa Bandeira Coelho

Doktorand

Min forskning handlar om dövas erfarenheter inom hälso- och sjukvården och det civila samhället.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME004

Helen Barbosa

Helen Barbosa

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD421B

Mark Bassin

Mark Bassin

Professor

Senior forskare

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA717

Hamdija Begovic

Hamdija Begovic

Doktorand

Doktorand; politisk sociologi

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229B

Christofer Berglund

Christofer Berglund

Jag forskar om nationalism, separatism, och säkerhetspolitik.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Sofia Beskow

Sofia Beskow

Doktorand

Doktorand i Sociologi. Forskningsområde: Konsekvenser av polisiära åtgärder mot radikalnationalistiska sociala rörelser

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229B

Thea Bisander

Thea Bisander

Doktorand

Jag är doktorand inom miljövetenskap. I min forskning undersöker jag västhusgasutbyte mellan havet och atmosfären i Östersjön, specifikt i kustnära områden.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD471

Fredrik Bjarkö

Fredrik Bjarkö

Doktorand

Jag är doktorand i idéhistoria sedan höstterminen 2021. I min avhandling studerar jag 1800-talets filosofihistorieskrivning.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F827

Johanna Björksten

Johanna Björksten

Socionom och doktorand i socialt arbete. Undervisar på socionomprogrammet. Forskar om våld i nära relation.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME004

Asiya Bulatova

Asiya Bulatova

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för kultur och lärande

MA791

Helene Carlbäck

Helene Carlbäck

Docent

Projektforskare

Jag forskar om Rysslands genusrelationer, familj och faderskap, i ett samtidshistoriskt perspektiv, 1950-1990.

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA788

Mikael Cleryd

Mikael Cleryd

Doktorand

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MA795B

Victoria Colesnic

Victoria Colesnic

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME353

Aryna Creangă

Aryna Creangă

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MA715

Cagla Demirel

Cagla Demirel

Forskningsassistent

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME611

Dmitrii Dorogov

Dmitrii Dorogov

Fil dr

Postdoktor

Politisk forskare med ett brett intresse för auktoritär biopolitik och putinismens biopolitik i synnerhet.

Institutionen för kultur och lärande

MA718

Joakim Ekman

Joakim Ekman

Professor

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA789

Mounia El hajjari Borg

Mounia El hajjari Borg

Doktorand

Företagens hållbarhet- Hållbar ledning- Sociala företag- Innovation och entreprenörskap- Writing differently

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME516

Martin Englund

Martin Englund

Doktorand

Min forskning handlar om att samla in och analysera levnadsberättelser från de flyktingar som kom från Polen till Sverige under den antisemitiska kampanjen 1967-1972.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F931

Vera Ericson von Bahr

Vera Ericson von Bahr

Doktorand

Jag är doktorand i Religionsvetenskap sedan hösten 2021. Mitt avhandlingsarbete kretsar kring religion, migration och rumslighet i Tyskland.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1004

Fakhreddin F Rad

Fakhreddin F Rad

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME551

Hugo Faber

Hugo Faber

Doktorand

Doktorand. Min forskning handlar om energipolitik och utfasning av fossila energislag och kärnkraft.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME616

Mette Ginnerskov-Dahlberg

Mette Ginnerskov-Dahlberg

Postdoktor

Institutionen för samhällsvetenskaper

Yulia Gradskova

Yulia Gradskova

Docent

Projektforskare

Jag är ledare för ÖSS projekt "Maternity in the time of "traditional values" and femonationalism". Jag är också forskningssamordnare på CBEES.

Institutionen för kultur och lärande

MA722

Saga Hansén

Saga Hansén

Doktorand

Doktorand i Medie- och kommunikationsvetenskap / BEEGS. Forskar om läromedel, digitalisering och kulturella värderingspraktiker i Sverige och Estland.

Institutionen för kultur och lärande

PC205

Johan Hegardt

Johan Hegardt

Fil dr

Projektforskare

Jag bedriver forskning i ett antal olika projekt.

Institutionen för kultur och lärande

Nathalie Hinders

Nathalie Hinders

Doktorand

Mitt avhandlingsarbete rör stenålderns keramikhantverk, i synnerhet på Alvastra pålbyggnad och andra våtmarkslokaler runt Östersjön.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F824

Thérese Janzén

Thérese Janzén

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD267

Emma Kihl

Emma Kihl

Lektor

Emma Kihl är lektor i litteraturvetenskap. Hon disputerade i december 2023 med en avhandling om Agneta Enckells dikter och Isabelle Stengers Kosmopolitik.

Institutionen för kultur och lärande

PA204D

Vit Kysilka

Vit Kysilka

Handläggare

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA724

Agnes Käll

Agnes Käll

Doktorand

Jag är doktorand i företagsekonomi och forskar om utvecklingen av anti-penningtvättillsyn vid de svenska, danska och estniska finanstillsynsmyndigheterna under 2000-talet.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME551

Tora Lane

Tora Lane

Docent

Projektforskare

Institutionen för kultur och lärande

MA719

Nicholas Lawrence

Nicholas Lawrence

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PD220

Lelde Luik

Lelde Luik

Postdoktor

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA791

Gustav Lundberg

Gustav Lundberg

Doktorand

Min forskning handlar om politiseringen av etnicitet i det lettiska partisystemet. Undervisar i statsvetenskap.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME512

Thomas Lundén

Thomas Lundén

Professor

Projektforskare

Politisk geografi, särskilt sociopolitisk analys av kontakter över statsgränser. Geopolitikens historia Autoktona minoriteter Regionbegreppet Geografiämnets historia

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA709

Jay Lunze

Jay Lunze

Doktorand

Doktorand i idéhistoria. Mitt fokus ligger på hur tiden kontextualiserades i Östersjön från 1500 till 1800.

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA795A

Julia Malitska

Julia Malitska

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA711

Johanna Mannergren Selimovic

Johanna Mannergren Selimovic

Docent

Forskningskoordinator

Jag är docent i freds- och utvecklingsforskning och forskar om fredsprocesser. Jag undervisar på bl a Statsvetenskap. Jag är forskningskoordinator på CBEES.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME616

Payam Masarrat

Payam Masarrat

Doktorand

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MA716

Douglas Mattsson

Douglas Mattsson

Doktorand

Min forskning berör relationen mellan subkulturer och religion i muslimska majoritetssamhällen. För tillfället bedriver jag etnografisk forskning om black metal scenen i Turkiet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1032

Tony Mickelsson Blomqvist

Tony Mickelsson Blomqvist

Lektor

Jag forskar om idrott, migration och psykosocialt välbefinnande. Min forskning är i breda drag multidisciplinärt och rör sig mellan mellan individ- och organisationsnivå.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME127

Francesca Morini

Francesca Morini

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC247

Oldouz Nejadibabadaei

Oldouz Nejadibabadaei

Doktorand

Doktorand som forskar om sociala och rumsliga ojämlikheter i segregerade stadsområden och stadsplaneringens roll för att främja miljörättvisa i marginaliserade samhällen.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD473

Nha Nguyen

Nha Nguyen

Doktorand

My PhD focuses on experiences of border-crossing, sexual violence and agency among Vietnamese undocumented immigrant women.

Institutionen för kultur och lärande

MA714

Iwo Nord

Iwo Nord

Jag är dokrorand och undervisar i genusvetenskap. Doktorsavhandlingen är en etnografisk studie av Belgrad som en lokal och global plats för medicinsk transition.

Institutionen för kultur och lärande

Oscar Nygren

Oscar Nygren

Doktorand

Mitt avhandlingsarbete rör Sveriges utrikespolitiska engagemang i Östersjöregionen under åren 1914-1940. Både opinion och den reella utrikespolitiken studeras.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F931

Pejvak Oghazi

Pejvak Oghazi

Professor

Avdelningsföreståndare

Pejvak Oghazi är professor och avdelningsföreståndare inom ämnet företagsekonomi. Han är även programansvarig för logistikprogrammet. Han har civilingenjörsexamen inom Ind.ekon.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME547

Lovisa Olsson

Lovisa Olsson

Handläggare

Min forskning berör köpmäns nätverk och handelsrelationer i Östersjöregionen under 1500-talet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F829

Nikolina Oreskovic

Nikolina Oreskovic

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD458

Ella Petrini

Ella Petrini

Doktorand

I mitt avhandlingsarbete undersöker jag kopplingar mellan arbetsvillkor och miljöpåverkan inom skogsbruket, och relationen mellan fackförbund och miljörörelsen.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME222

Jennie Plate Blomberg

Jennie Plate Blomberg

Doktorand

Doktorand i den praktiska kunskapens teori. Forskar om svenska och finska gymnasielärares levda erfarenhet av tråkighet.

Institutionen för kultur och lärande

PD229

Olena Podolian

Olena Podolian

Postdoktor

Institutionen för samhällsvetenskaper

MA719

Oleksandr Polianichev

Oleksandr Polianichev

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA711

Kirill Polkov

Kirill Polkov

Fil dr

Doktorand i genusvetenskap, KKT. Undersöker vilken roll icke-normativ sexualitet spelar för hur bilden av Ryssland i Sverige skapas i media och kultur

Institutionen för kultur och lärande

PC237

Emek Rahte

Emek Rahte

Gästforskare

Institutionen för kultur och lärande

Aleksandra Reczuch

Aleksandra Reczuch

Doktorand

Doktorand i etnologi vid Baltic and Eastern European Graduate School. Mina forskningsintressen inkluderar populism, politisk antropologi, statlig politik, genus och identitet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1026

Jane Ruffino

Jane Ruffino

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

F823

Sanita Rugina

Sanita Rugina

Postdoktor

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA793

Paulina Rytkönen

Paulina Rytkönen

Lektor

Jag är docent i ekonomisk historia och lektor i Företagsekonomi på Institutionen för Samhällsvetenskaper

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429D

Irina Sandomirskaja

Irina Sandomirskaja

Professor

Professor i cultural studies, CBEES

Institutionen för kultur och lärande

MA792

Rebecca Schlottau

Rebecca Schlottau

Doktorand

Jag skriver på en avhandling om historiefilosofiska motiv och deras politiska betydelse hos Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, Giorgio Agamben och Svetlana Boym.

Institutionen för kultur och lärande

MA795B

Thomas Sedelius

Thomas Sedelius

Projektforskare

Projektforskare vid SH och professor i statsvetenskap vid Högskolan Dalarna. Fokus: komparativ politik, Central- och Östeuropa, politiska institutioner, presidentmakt.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME612

Paul Sherfey

Paul Sherfey

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

Tatiana Sokolova

Tatiana Sokolova

Doktorand

Jag forskar om gränssnittet mellan kunskap och styrning för hållbarhetstransformationer: hur kunskap, fantasi och handling samproduceras av olika aktörer.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD266

Patrick Spets

Patrick Spets

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD439

Victor Trofimov

Victor Trofimov

Doktorand

Doctoral researcher

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA795A

Oscar Törnqvist

Oscar Törnqvist

Postdoktor

Med arkeologiska och historiska källor forskar jag i hur havsmiljön såg ut innan det moderna bruket av havet. Syftet är att ge havsförvaltningen mer ekologiskt relevanta baslinjer.

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

Benjamin Wagner

Benjamin Wagner

Doktorand

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MA714

Kseniia Zakharova

Kseniia Zakharova

Doktorand

Jag är doktorand i miljövetenskap. Mitt intresse är att studera sambandet mellan den estetiska uppfattningen av landskap och den biologiska mångfalden.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD266