Personal

Tf föreståndare: Per Bolin

Administration: Vit Kysilka

Studierektor BEEGS: Florence Fröhlig

Forskare, lärare och övrig personal:

Birgitta Almgren

Birgitta Almgren

Professor

Professor emeritus/emerita

Språk och politik: Nazitysklands och DDR:s infiltration i Sverige genom soft power. Medverkar mars 2019 vid konferens Scandinavian contacts in medicine and the sciences Düsseldorf

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA709

Mattias Alvarsson

Mattias Alvarsson

Doktorand

Doktorand, Sociologi

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229B

Luisa Bandeira Coelho

Luisa Bandeira Coelho

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

MA715

Helen Barbosa

Helen Barbosa

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MA795A

Mark Bassin

Mark Bassin

Professor

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA717

Hamdija Begovic

Hamdija Begovic

Doktorand; politisk sociologi

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229B

Christofer Berglund

Christofer Berglund

Institutionen för samhällsvetenskaper

Sofia Beskow

Sofia Beskow

Doktorand

Doktorand i Sociologi. Fokus: Polisiära åtgärder mot radikalnationalistiska sociala rörelser

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME229B

Thea Bisander

Thea Bisander

Doktorand

Jag är doktorand inom miljövetenskap. I min forskning undersöker jag västhusgasutbyte mellan havet och atmosfären i Östersjön, specifikt i kustnära områden.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD471

Fredrik Bjarkö

Fredrik Bjarkö

Doktorand

Jag är doktorand i idéhistoria sedan höstterminen 2021. I min avhandling studerar jag 1800-talets filosofihistorieskrivning.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F827

Asiya Bulatova

Asiya Bulatova

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för kultur och lärande

MA791

Helene Carlbäck

Helene Carlbäck

Docent

Projektforskare

Jag forskar om Rysslands genusrelationer, familj och faderskap, i ett samtidshistoriskt perspektiv, 1950-1990.

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA788

Cagla Demirel

Cagla Demirel

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME611

Dmitrii Dorogov

Dmitrii Dorogov

Fil dr

Postdoktor

Institutionen för kultur och lärande

Katharina Döring

Katharina Döring

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

Joakim Ekman

Joakim Ekman

Professor

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA789

Mounia El hajjari Borg

Mounia El hajjari Borg

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

MA715

Martin Englund

Martin Englund

Doktorand

Min forskning handlar om att samla in och analysera levnadsberättelser från de flyktingar som kom från Polen till Sverige under den antisemitiska kampanjen 1967-1972.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F931

Vera Ericson von Bahr

Vera Ericson von Bahr

Doktorand

Jag är doktorand i Religionsvetenskap sedan hösten 2021. Mitt avhandlingsarbete kretsar kring religion, migration och rumslighet i Tyskland.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1004

Fakhreddin F Rad

Fakhreddin F Rad

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME551

Hugo Faber

Hugo Faber

Doktorand

Doktorand. Min forskning handlar om energipolitik och utfasning av fossila energislag och kärnkraft.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME616

Daniel Fittante

Daniel Fittante

Postdoktor

Institutionen för samhällsvetenskaper

Mette Ginnerskov-Dahlberg

Mette Ginnerskov-Dahlberg

Postdoktor

Institutionen för samhällsvetenskaper

Yulia Gradskova

Yulia Gradskova

Docent

Projektforskare

Jag disputerade med en avhandling om Sovjetiska konstruktioner av femininitet med fokus på moderskap och skönhet. Min nuvarande forskning rör Kvinnornas Demokratiska Världsförbund

Institutionen för kultur och lärande

MA722

Kristin Halverson

Kristin Halverson

Fil dr

Kristin är doktorand i idéhistoria och är intresserad av 1800-tals medicinhistoria. Kristin undervisar i idéhistoria och på lärarutbildningen.

Institutionen för historia och samtidsstudier

Saga Hansén

Saga Hansén

Doktorand

Doktorand i Medie- och kommunikationsvetenskap / BEEGS. Forskar om läromedel, digitalisering och kulturella värderingspraktiker i Sverige och Estland.

Institutionen för kultur och lärande

PC205

Nathalie Hinders

Nathalie Hinders

Doktorand

Mitt avhandlingsarbete rör stenålderns keramikhantverk, i synnerhet på Alvastra pålbyggnad och Baltiska våtmarkslokaler.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F824

Emma Kihl

Emma Kihl

Doktorand

Emma Kihl är doktorand i litteraturvetenskap. Avhandlingen läser Agneta Enckells poesi i sällskap med Isabelle Stengers filosofi.

Institutionen för kultur och lärande

PA204D

Vit Kysilka

Vit Kysilka

Handläggare

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA724

Agnes Käll

Agnes Käll

Doktorand

Jag forskar om utvecklingen av tillsyn mot penningtvätt (AML) vid de svenska, danska och estniska finanstillsynsmyndigheterna under 2000-talet.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME551

Tora Lane

Tora Lane

Docent

Projektforskare

Institutionen för kultur och lärande

MA713

Camilla Larsson

Camilla Larsson

Fil dr

Lektor

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC234

Nicholas Lawrence

Nicholas Lawrence

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PD220

Lelde Luik

Lelde Luik

Postdoktor

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA791

Thomas Lundén

Thomas Lundén

Professor

Projektforskare

Politisk geografi, särskilt sociopolitisk analys av kontakter över statsgränser. Geopolitikens historia Autoktona minoriteter Regionbegreppet Geografiämnets historia

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA709

Ola Luthman

Ola Luthman

Doktorand

Min forskning fokuserar på miljömässig hållbarhet och vattenbruksnäringen. Bl.a. hur olika styrmedel används för att öka hållbarheten, både privata och offentliga aktörer

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD458

Julia Malitska

Julia Malitska

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA711

Douglas Mattsson

Douglas Mattsson

Doktorand

Min forskning berör relationen mellan subkulturer och religion i muslimska majoritetssamhällen. För tillfället bedriver jag etnografisk forskning om black metal scenen i Turkiet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1032

Francesca Morini

Francesca Morini

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC247

Ninna Mörner

Ninna Mörner

Redaktör för den vetenskapliga internationella tidskriften Baltic Worlds samt ansvarig för dess webbplats www.balticworlds.com.

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA793

Oldouz Nejadibabadaei

Oldouz Nejadibabadaei

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MA795B

Iwo Nord

Iwo Nord

Jag är dokrorand och undervisar i genusvetenskap. Doktorsavhandlingen är en etnografisk studie av Belgrad som en lokal och global plats för medicinsk transition.

Institutionen för kultur och lärande

Oscar Nygren

Oscar Nygren

Doktorand

Mitt avhandlingsarbete rör Sveriges utrikespolitiska engagemang i Östersjöregionen under åren 1917-1940. Både opinion och den reella utrikespolitiken studeras.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F829

Pejvak Oghazi

Pejvak Oghazi

Professor

Avdelningsföreståndare

Pejvak Oghazi är professor och avdelningsföreståndare inom ämnet företagsekonomi. Han är även programansvarig för logistikprogrammet. Han har civilingenjörsexamen inom Ind.ekon.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME547

Lovisa Olsson

Lovisa Olsson

Doktorand

Min forskning berör köpmäns nätverk och handelsrelationer i Östersjöregionen under 1500-talet.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F931

Nikolina Oreskovic

Nikolina Oreskovic

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD458

Ella Petrini

Ella Petrini

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

MA712

Jennie Plate Blomberg

Jennie Plate Blomberg

Doktorand

Doktorand i den praktiska kunskapens teori. Forskar om svenska och finska gymnasielärares levda erfarenhet av tråkighet.

Institutionen för kultur och lärande

PD229

Olena Podolian

Olena Podolian

Projektforskare

Institutionen för samhällsvetenskaper

MA719

Oleksandr Polianichev

Oleksandr Polianichev

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA711

Kirill Polkov

Kirill Polkov

Doktorand

Doktorand i genusvetenskap, KKT. Undersöker representationer av Ryssland i den svenska kontexten för att förstå vilken roll homosexualitet har för bilder av Ryssland och Sverige.

Institutionen för kultur och lärande

PC223

Roman Privalov

Roman Privalov

Doktorand

Forskar rymdpolitik inom projektet "Ryssland i Rymden"

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME611

Emek Rahte

Emek Rahte

Gästforskare

Institutionen för kultur och lärande

PC246

Aleksandra Reczuch

Aleksandra Reczuch

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1026

Jane Ruffino

Jane Ruffino

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

F823

Paulina Rytkönen

Paulina Rytkönen

Lektor

Jag är docent i ekonomisk historia och lektor i Företagsekonomi på Institutionen för Samhällsvetenskaper

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME429D

Irina Sandomirskaja

Irina Sandomirskaja

Professor

Professor i cultural studies, CBEES

Institutionen för kultur och lärande

MA792

Thomas Sedelius

Thomas Sedelius

Projektforskare

Projektforskare vid SH och professor i statsvetenskap vid Högskolan Dalarna. Fokus: komparativ politik, Central- och Östeuropa, politiska institutioner, presidentmakt.

Institutionen för samhällsvetenskaper

Paul Sherfey

Paul Sherfey

Doktorand

Intresserad av aktivisters berättande om tid, estetik och arv, samt sensorisk erfarenhet, och hur dessa ange inriktningar för att gestalta framtiden och vardagslivet de önskar.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1025

Tatiana Sokolova

Tatiana Sokolova

Doktorand

Jag forskar om gränssnittet mellan kunskap och styrning för hållbarhetstransformationer: hur kunskap, fantasi och handling samproduceras av olika aktörer.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD266

Patrick Spets

Patrick Spets

Doktorand

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD439

Kseniia Zakharova

Kseniia Zakharova

Doktorand

Jag är doktorand i miljövetenskap. Mitt intresse är att studera sambandet mellan den estetiska uppfattningen av landskap och den biologiska mångfalden.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD266