Personal

Föreståndare: Joakim Ekman

Administration: Vit Kysilka

Studierektor BEEGS: Florence Fröhlig

Forskare, lärare och övrig personal:

Aleksandra Reczuch

Aleksandra Reczuch

Doktorand

Doktorand i etnologi

Institutionen för historia och samtidsstudier

Anna Nyquist

Anna Nyquist

Adjunkt

Adjunkt och doktorand i företagsekonomi med inriktning grön marknadsföring

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME517

Birgitta Almgren

Birgitta Almgren

Professor

Professor emeritus/emerita

Språk och politik: Nazitysklands och DDR:s infiltration i Sverige genom soft power. Medverkar mars 2019 vid konferens Scandinavian contacts in medicine and the sciences Düsseldorf

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA709

Camilla Larsson

Camilla Larsson

Doktorand

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC230

Christina Douglas

Christina Douglas

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA712

Ellen Jacobsson

Ellen Jacobsson

Doktorand

Doktorand i den praktiska kunskapens teori

Institutionen för kultur och lärande

MA715

Erik Gråd

Erik Gråd

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME354

Erika Öhlund

Erika Öhlund

Doktorand

Doktorand inom forskarskolan BEEGS i miljövetenskap, analyserar jordbruk utifrån miljövetenskapliga och ekologisk-ekonomiska teorier.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD477

Eva Karlberg

Eva Karlberg

Doktorand

Doktorand och lärare i sociologi. Skriver om organiseringen av kvinnorörelsen i Polen och Sverige ur ett organisationsteoretiskt perspektiv. Undervisar i etnografiska metoder.

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME218

Fakhreddin F Rad

Fakhreddin F Rad

Doktorand

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME551

Florence Fröhlig

Florence Fröhlig

Fil dr

Lektor

Jag undervisar om migration, mångfald och etnicitet, samt etnografiska metoder. Min forskning fokus ligger i kritiska kulturarvstudier & Östersjö- och Östeuropaforskningen.

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA721

Gustaf Onn

Gustaf Onn

Adjunkt

Jag är samordnare för Turismprogrammet och lärare i turismvetenskap, samt bedriver en del forsknings och utvecklingsprojekt kring entreprenörskap och organisering av lärande.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD275

Helene Carlbäck

Helene Carlbäck

Docent

Projektforskare

Jag forskar om Rysslands genusrelationer, familj och faderskap, i ett samtidshistoriskt perspektiv, 1950-1990.

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA788

Ingrid Forsler

Ingrid Forsler

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC241

Irina Sandomirskaja

Irina Sandomirskaja

Professor

Professor i cultural studies, CBEES

Institutionen för kultur och lärande

MA792

Iwo Nord

Iwo Nord

Jag är dokrorand och undervisar i genusvetenskap. Doktorsavhandlingen är en etnografisk studie av Belgrad som en lokal och global plats för medicinsk transition.

Institutionen för kultur och lärande

PC223

Jane Ruffino

Jane Ruffino

Doktorand

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA715

Joakim Ekman

Joakim Ekman

Föreståndare

Professor

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA789

Johanna Dahlin

Johanna Dahlin

Fil dr

Postdoktor

Jag är projektforskare i projektet 'A New Region of the World: Towards a Poetics of Situatedness'.

Institutionen för kultur och lärande

MA719

Julia Malitska

Julia Malitska

Fil dr

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA711

Kimmo Granqvist

Kimmo Granqvist

Professor

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA791

Kirill Kozhanov

Kirill Kozhanov

Postdoktor

Institutionen för kultur och lärande

MA718

Kirill Polkov

Kirill Polkov

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

MA795

Kristin Halverson

Kristin Halverson

Doktorand

Jag forskar om medicinskt redskap i Sverige och Danmark, deras bruk och relation med kunskaps- och vetenskapsproduktion.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F828

Lars Kleberg

Lars Kleberg

Professor emeritus/emerita

Rysk litteratur, översättningshistoria

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA709

Liisa Sömersalu

Liisa Sömersalu

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC238

Lovisa Olsson

Lovisa Olsson

Doktorand

Historia

Institutionen för historia och samtidsstudier

F935

Maarja Saar

Maarja Saar

Fil dr

Postdoktor

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME215

Mark Bassin

Mark Bassin

Professor

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA717

Martin Englund

Martin Englund

Doktorand

Min forskning handlar om att samla in och analysera levnadsberättelser från de migranter som kom från Polen till Sverige under den antisemitiska kampanjen 1968-1972.

Institutionen för historia och samtidsstudier

MA795

Nikolina Oreskovic

Nikolina Oreskovic

Doktorand

Min forskning undersöker bl.a hur gemensamma urbana odlingar kan utgöra platser för skapande av ”miljösubjekt” – individer med relation till natur och engagemang i miljöfrågor.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD458

Ninna Mörner

Ninna Mörner

Redaktör för den vetenskapliga internationella tidskriften Baltic Worlds samt ansvarig för dess webbplats www.balticworlds.com.

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA793

Ola Luthman

Ola Luthman

Doktorand

Min forskning fokuserar på hållbar sjömat i Nordostatlanten. Mer specifik så forskar jag kring användandet av privata och publika aktörer för att uppnå hållbar sjömatsproduktion.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

MD458

Oscar Svanelid

Oscar Svanelid

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PC230

Paul Sherfey

Paul Sherfey

Doktorand

Intresserad av aktivisters berättande om tid, estetik och arv, samt sensorisk erfarenhet, och hur dessa ange inriktningar för att gestalta framtiden och vardagslivet de önskar.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1025

Roman Privalov

Roman Privalov

Doktorand

Forskar rymdpolitik inom projektet "Ryssland i Rymden"

Institutionen för samhällsvetenskaper

MA795

Sanja Obrenovic

Sanja Obrenovic

Lektor

Lektor i socialt arbete. IMER- programsamordnare

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME144

Steffen Werther

Steffen Werther

Fil dr

Lektor

Institutionen för historia och samtidsstudier

F801

Thomas Lundén

Thomas Lundén

Professor

Projektforskare

Forskning om statsgränsers inverkan på rumsligt beteende, om geopolitikens historia samt svenska kontakter med de baltiska staterna.

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA709

Vit Kysilka

Vit Kysilka

Handläggare

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA724

Yulia Gradskova

Yulia Gradskova

Docent

Lektor

Jag disputerade med en avhandling om Sovjetiska konstruktioner av femininitet med fokus på moderskap och skönhet. Min nuvarande forskning rör Kvinnornas Demokratiska Världsförbund

Institutionen för kultur och lärande

MA722

Yuliya Yurchuk

Yuliya Yurchuk

Fil dr

Postdoktor

Jag är historiker och specialiserar mig i de europeiska staternas moderna historia, särskilt Ukrainas historia.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F930