Kalender

Centrum för praktisk kunskap anordnar regelbundet seminarier, symposier och konferenser som riktar sig till en bred allmänhet och företrädare för olika professioner.

Om listningen är tom har vi inga aktuella evenemang på gång just nu.

07 nov
08 nov

Call for abstracts: Existential Medical Humanities

Conference and meeting for the National Network for Medical Humanities and Social Sciences.

13 nov
15 nov

Call for papers: Toward an Asymmetrical Ethics: Power, Relations, and the Diversity of Subjectivities

International conference organised by the Centre for Studies in Practical Knowledge at the School of Culture and Education, Södertörn University.