Kalender

Centrum för praktisk kunskap anordnar regelbundet seminarier, symposier och konferenser som riktar sig till en bred allmänhet och företrädare för olika professioner.

Om listningen är tom har vi inga aktuella evenemang på gång just nu.