Kalender

Centrum för praktisk kunskap anordnar regelbundet seminarier, symposier och konferenser som riktar sig till en bred allmänhet och företrädare för olika professioner.

Om listningen är tom har vi inga aktuella evenemang på gång just nu.

17 nov
18 nov

International conference: The Phenomenology of Chronic Illness and Ageing

Conference arranged by the Centre for Studies in Practical Knowledge in the research project "Existential Philosophy in Medicine and Health Care". Keynote speakers: Kevin Aho , Rasmus Dyring, Sara Heinämaa, and Kirsten Jacobson