Kalender

Centrum för praktisk kunskap anordnar regelbundet seminarier, symposier och konferenser som riktar sig till en bred allmänhet och företrädare för olika professioner.

Om listningen är tom har vi inga aktuella evenemang på gång just nu.

07 maj

Centrum för praktisk kunskap bjuder in till symposium om det professionella omdömet

Centrum för praktisk kunskap (CPK) arrangerar ett symposium om utbildandet av det professionella omdömet. Företrädare för olika yrken och yrkesutbildningar (forskare, lärare och studenter) bjuds in för att gemensamt reflektera kring omdömets betydelse och professionsutbildningarnas roll.