Student

Centrum för studier av politikens organisering

Vi skapar kunskap kring hur politik blir till. I ett ständigt förändrande politiskt landskap uppkommer nya aktörer. Hur får de makt, vilka är de och påverkar de demokratin? Hur förhåller de sig till redan etablerade aktörer? Här bedriver vi forskning kring hur politik formuleras, kommuniceras och struktureras.

Den politiska samtiden är motsägelsefull. Diskussion och engagemang paras med aggression och känslor av utanförskap. Nya politiska handlingsformer, organisationer och aktörer skapas och återfinns parallellt med äldre och etablerade. Tankesmedjor, forskningsinstitut, nya sociala rörelser, aktivister i sociala medier, policyintellektuella, utomparlamentariska höger- och vänsterradikala grupperingar – tillsammans med exempelvis politiska partier, äldre folkrörelser, riksdag och regering skapar de ett politiskt landskap som på många sätt skiljer sig från det som beskrevs av Demokratiutredningen vid 2000-talets början.

Hur ska vi förstå detta förändrade landskap? Hur skapar sig politiska aktörer makt idag? Vilka konsekvenser får dessa förändringar för demokratins former och funktion?

Vid Centrum för studier av politikens organisering (CPO) studerar vi politikens organisering med den samtida politikens aktörer, former och frågor i fokus. Centrumets syfte är att initiera och bedriva forskning kring hur politik formuleras, kommuniceras och struktureras.

Våra studier täcker ett brett spektrum av fenomen kopplade till politikens organisering, alltifrån spontana gräsrotsrörelser kring särskilda frågor, till organiseringen av partier och den centrala regeringsmakten. Det handlar om hur idéer och opinioner omsätts i politisk praktik.

För journalister, experter, partier, rörelser, myndigheter och intresserad allmänhet fungerar centrumet som en källa för kunskap kring samtida politisk organisering. Centrumet fungerar samtidigt som ett forum för intellektuellt utbyte mellan SH-forskare med intressen i denna riktning. Här ges feedback för pågående forskning, kommande publikationer och projektansökningar samt för tillkomsten av nyskapande idéer inom forskningsområdet.

17 maj 2019 anordnar Centrum för studier av politikens organisering konferensen: Political Resources: Autonomy, Legitimacy, Power – A Multidisciplinary Conference on the Role of Economic Resources for Political Organization. För mer information och föredragsinbjudan, se vår kalender. 

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-03-01