Student

Centrumbildningar

Centrumbildningarnas fokuserar på vetenskapliga intressanta fält i skärningspunkten mellan traditionella discipliner.

Fokus kan gälla ett etablerat profilområde vid högskolan, men här ska också finnas möjlighet att utveckla nya kunskapsfält. Med den kraftsamling som per definition uppstår i och med bildandet av ett centrum förväntas också ökade förutsättningar för extern forskningsfinansiering och utvecklade former för samverkan med det omgivande samhället.

Grundprincipen är att centrumbildningar ägnar sig åt forskning och metodutveckling inom interdisciplinära kunskapsfält, att utbildning främst sker på avancerad eller högre nivåer eller i form av uppdragsutbildning samt att samverkan med det omgivande samhället ges en framträdande roll i verksamheten. En centrumbildning ska utgöra en av högskolans viktiga portar utåt, mot myndigheter, organisationer, arbetsliv och bredare samhällsintressen i allmänhet. Den ska därmed också bidra till att vår verksamhet blir bättre känd både i närregionen och på nationell nivå.

Centrumbildningarna är placerade vid en institution som har ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljöfrågor samt övriga stödfunktioner. En grundprincip är att centrumbildningar inte har anställd personal annat än i de fall där rektor beslutar om särskilt undantag. I dagsläget är CBEES den enda centrumbildning som inte är placerad vid en institution och har anställd personal.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-02-27