Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-01

kl. 14:55

Stäng meddelande
Student

ENTER forum

ENTER forum är en mötesplats för entreprenörsforskare från olika discipliner och miljöer. Vi bedriver forskning och samverkar med det omgivande samhället genom samproduktion, samverkansprojekt och uppdragsutbildning.

Genom ENTER forum vill Södertörns högskola öka kunskapen om entreprenörskapets roll i samhällsutvecklingen, stimulera intresset för entreprenörskapsforskning samt bidra till utvecklingen av en livskraftig företagsamhet. I vår uppgift ingår bland annat att planera och samordna både forskning och utbildning i entreprenörskap. Ämnet entreprenörskap är mångvetenskapligt och sträcker sig över ämnesgränserna på Södertörns högskola.

Det övergripande temat för vår forskning är entreprenörskapets dynamik och handlar om att förstå hur gamla och vedertagna strukturer förändras och ersätts av nya. Forskningen omfattar samhällsekonomisk förändring på makro- och mikronivå, sett ur såväl historiskt som nutida perspektiv. En betydande del av vår forskning har internationell inriktning med ett särskilt fokus på Östersjöområdet och Östeuropa.

Vi bedriver inte bara forskning utan även utbildning och seminarieverksamhet. Vi organiserar också konferenser i entreprenörskap, liksom bedriver olika samverkansprojekt.

Våra forskare är engagerade i undervisningen på såväl grundnivå som avancerad nivå. Vi erbjuder dessutom skräddarsydda uppdragsutbildningar för yrkesgrupper som gymnasielärare, forskare, innovatörer och innovationsfrämjare.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
ENTER forum Verksamhetsberättelse för 2017.pdf 311.5 kB 2019-02-05 12.26
ENTER forum verksamhetsberättelse 2018.pdf 218.1 kB 2019-03-25 11.13

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-02-26