Student

ENTER forum

ENTER forum är en mötesplats för entreprenörsforskare från olika discipliner och miljöer. Vi bedriver forskning och samverkar med det omgivande samhället genom samproduktion, samverkansprojekt och uppdragsutbildning.

Genom ENTER forum vill Södertörns högskola öka kunskapen om entreprenörskapets roll i samhällsutvecklingen, stimulera intresset för entreprenörskapsforskning samt bidra till utvecklingen av en livskraftig företagsamhet. I vår uppgift ingår bland annat att planera och samordna både forskning och utbildning i entreprenörskap. Ämnet entreprenörskap är mångvetenskapligt och sträcker sig över ämnesgränserna på Södertörns högskola.

Det övergripande temat för vår forskning är entreprenörskapets dynamik och handlar om att förstå hur gamla och vedertagna strukturer förändras och ersätts av nya. Forskningen omfattar samhällsekonomisk förändring på makro- och mikronivå, sett ur såväl historiskt som nutida perspektiv. En betydande del av vår forskning har internationell inriktning med ett särskilt fokus på Östersjöområdet och Östeuropa.

Vi bedriver inte bara forskning utan även utbildning och seminarieverksamhet. Vi organiserar också konferenser i entreprenörskap, liksom bedriver olika samverkansprojekt.

Våra forskare är engagerade i undervisningen på såväl grundnivå som avancerad nivå. Vi erbjuder dessutom skräddarsydda uppdragsutbildningar för yrkesgrupper som gymnasielärare, forskare, innovatörer och innovationsfrämjare.

Samverkan
Projekt och publikationer
Personal

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
ENTER forum Verksamhetsberättelse för 2017.pdf Pdf, 311.5 kB. 311.5 kB 2019-02-05 12.26
ENTER forum verksamhetsberättelse 2018.pdf Pdf, 218.1 kB. 218.1 kB 2019-03-25 11.13
ENTER forum Verksamhetsberättelse för 2019.pdf Pdf, 220.3 kB. 220.3 kB 2020-06-08 10.36
Slutrapport Biologiskt kulturarv 2020.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2020-06-08 10.49
ENTER forum VB 2021.pdf Pdf, 259.9 kB. 259.9 kB 2022-09-12 12.50
ENTER verksamhetsberättelse för 2022.pdf Pdf, 199.4 kB. 199.4 kB 2023-09-29 12.19

Kontakt

ENTER forum

marcus.box@sh.se