Student

Forum för romska studier

Romska studier är ett växande mångvetenskapligt fält på Södertörns högskola. Här samlar vi information om aktuell forskning inom ämnet, utbildning, samarbeten och annat som rör denna verksamhet.

Ämnet romska studier behandlar romers, resandes och andra relaterade gruppers erfarenhet, språk och kultur, samt antiziganism. Forskning och utbildning i romska studier bedrivs i huvudsak på Institutionen för kultur och lärande och på Centrum för Östersjö- och Östeuropa Men forskare inom fältet återfinns även på högskolans andra institutioner.

Forum för romska studier syftar till att samla och presentera aktuell information som rör detta område. Vi lyfter fram enskilda forskare, forskningsresultat, nya samarbeten med andra lärosäten i såväl Sverige som internationellt samt information om utbildningar i ämnet. Vi arrangerar också öppna föreläsningar och samverkar med relevanta organisationer utanför högskolan. För mer information om seminarier, öppna föreläsningar och konferenser se gärna vår kalender.

Sedan 2008 har Södertörns högskola anordnat flera romska uppdragsutbildningar på uppdrag av till exempel Skolverket och Socialstyrelsen. Det har framför allt rört som om utbildningar för brobyggare och modersmålslärare. För mer information, se vår samverkan.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-03-29