Personal

Arbetsgrupp:

Angelina Dimiter-Taikon

Kimmo Granqvist

Christina Rodell Olgac

Jan Selling

Anna Lindqvist

Forskare, lärare och övrig personal:

Kimmo Granqvist

Kimmo Granqvist

Professor

Centre for Baltic and East European Studies (CBEES)

MA791

Christina Rodell Olgac

Christina Rodell Olgac

Docent

Lektor

Christina Rodell Olgaç arbetar med frågor som rör den romska minoritetens skol- och utbildningssituation med särskilt fokus på högre utbildning och social mobilitet.

Institutionen för kultur och lärande

PD237

Jan Selling

Jan Selling

Docent

Lektor

Docent i historia. Lektor i pedagogik vid Institutionen för kultur och lärande. Antiziganism-forskning, romska studier och romsk lärarutbildning

Institutionen för kultur och lärande

PD236

Maria Sunnerbo

Maria Sunnerbo

Utbildningsadministratör. För studentärenden skriv till konstvetenskap@sh.se, pedagogik@sh.se eller ffrs@sh.se (Forum för romska studier).

Institutionen för kultur och lärande

PC214