Afterwork seminarier på Arbetsgivarverket våren 2019 (Sveavägen 44)

Under våren anordnar Förvaltningsakademin två afterwork seminarier i samarbete med Arbetsgivarverket. De äger rum vid två tillfällen, i april och maj. Anmälan sker via formuläret längst ner på sidan.

23 april 17.00-18.30: Reformer i staten

Professor Anders Ivarsson Westerberg

Reformer förekommer ofta i offentliga organisationer. Samtidigt som de löser vissa problem ger de också upphov till nya, och en reform lanseras snart för att lösa det nya problemet. Varför reformeras det så mycket i offentliga organisationer, vilka problem riktar de sig mot och hur kan vi förstå detta fenomen? I det här seminariet kommer Anders Ivarsson Westerberg (organisationsforskare och professor i företagsekonomi vid Södertörns högskola) att diskutera frågorna vid seminariet utifrån en aktuell studie om polisens senaste omorganisation.

23 maj 17.00-18.30: Styrningen i staten

Professor Bengt Jacobsson

Frågan om styrning finns i hjärtat av förvaltningspolitiken. Styrningen i staten är ofta föremål för reformförsök. Sättet att styra en myndighet från politikens sida påverkar också den inomorganisatoriska styrningen. Men hur styr egentligen en regering som vill förändra? Och hur förhåller sig styrningen i praktiken till de lanserade styrreformerna. I det här seminariet kommer Bengt Jacobsson (organisationsforskare och professor i företagsekonomi vid Södertörns högskola) att diskutera frågor om styrning på basis av mångårig forskning om regeringens styrning av förvaltningen och av samhället.