Kalender

En viktig uppgift för Förvaltningsakademin är att utgöra en arena för möten mellan olika delar av förvaltningen och akademin i form av seminarier och forskningssamverkan.

Seminarier:

Vid sammankomsterna diskuteras aktuella frågor om förvaltning och förvaltningspolitik, med inledningar av inbjudna gäster, såväl förvaltningsforskare som förvaltningspraktiker. Seminariet sammanträder omkring var tredje vecka, på torsdagar kl 13-14.30, i lokaler på Södertörns högskola.

Seminarieansvariga: Rune Premfors och Marja Lemne

Praktiska frågor: forvaltningsakademin@sh.se

Digitala seminarier:

Förvaltningsakademin visar vissa seminarier via livestream. De går också att ta del av i efterhand tillsammans med andra öppna föreläsningar via Södertörns högskolans videoplattform SH-play.

After work-seminarier:

Under terminerna anordnar Förvaltningsakademin after work-seminarier vid Arbetgivarverket, information om dem annonseras här i Förvaltingsakademins kalender.

Förvaltningsakademins kalender:

03 dec

Seminarium: När staten lyser ut tjänster: Finns det plats för staten i statliga platsannonser?

Seminariet är ett samarbete mellan Arbetsgivarverket och Södertörns högskola och leds av Therese Reitan. Seminariet riktar sig mot chefer och arbetsgivarföreträdare (hos Arbetsgivarverkets medlemmar).